Vacature Toezichthouder RADAR Inc.

Vacature Toezichthouder RADAR Inc.

RADAR Inc. is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling. Onder de holding RADAR Inc. vallen drie werkmaatschappijen: RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam. Bij de werkmaatschappijen zijn in totaal circa 43 medewerkers actief. De organisatie wordt geleid door een directeur-bestuurder en heeft conform de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening een raad van toezicht.

 

In verband met het vertrek van een toezichthouder van de raad van toezicht heeft RADAR Inc. een vacature voor een toezichthouder met een juridische achtergrond.  

 

Over de raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) van RADAR Inc. bestaat momenteel uit 6 toezichthouders met ieder een eigen aandachtsgebied. De rvt komt gemiddeld 5 keer per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast vindt er periodiek een strategieoverleg plaats met het managementteam en directeur-bestuurder van de organisatie. Incidenteel zijn de leden aanwezig bij bijeenkomsten en events van de organisaties.

De vergaderingen vinden plaats in de avonduren, op locatie in Rotterdam.

Het toezichthouderschap wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 4 jaar.

 

Algemeen profiel raad van toezicht

 • Affiniteit met de missie en visie van RADAR Inc. RADAR Inc. bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen gelijke kansen biedt. Leidend hierin zijn artikel 1 van de Grondwet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling.
 • Actief invulling geven aan de rol van toezichthouder conform de Governance Code.
 • Beschikt over de ‘helikopterkwaliteiten’ van een toezichthouder en is goed in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden.
 • Kennis en/of ervaring op het gebied van toezicht.
 • Inzicht in relevante maatschappelijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen.
 • Onafhankelijk en integer.
 • In staat tot kritische reflectie.
 • Hbo- of wo-werk- en -denkniveau.
 • In staat om in teamverband toezicht uit te oefenen.
 • Klankbord voor directeur-bestuurder en managementteam.
 • Voldoende betrokkenheid en beschikbaarheid.

 

Specifiek juridisch profiel

 • Juridische achtergrond met een vakinhoudelijke component, bij voorkeur op het gebied van gelijke behandeling.
 • Beschikt over een juridisch netwerk.

 

Gezien de huidige samenstelling van de rvt gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Een lid van de raad van toezicht ontvangt een vergoeding conform de richtlijnen van de Governance Code.

 

Meer informatie organisaties

Meer informatie over onze organisaties is te vinden op www.radar.nl, www.art1.nl en www.idemrotterdam.nl. Informatie over de raad van toezicht en de Governance Code vindt u hier.

 

Procedure

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kunt u contact op nemen met Dirk Dekker, voorzitter van de raad van toezicht RADAR Inc. via telefoonnummer 06 23 41 98 47.
Indien u zich herkent in het profiel en wilt solliciteren, kunt u uw motivatie en cv tot en met 29 oktober 2018 sturen aan: RADAR Inc., t.a.v. Iris Kappelle (directiesecretaris), via i.kappelle@radar.nl. Stel bij voorkeur een leesbevestiging voor de mail in.

>> Download vacature in pdf

 

“Blijf diversiteitsbeleid op de agenda zetten”

“Blijf diversiteitsbeleid op de agenda zetten”

De mate waarin diversiteits- en antidiscriminatiebeleid op de agenda staat van Rotterdamse werkgevers loopt sterk uiteen. Bovendien is het hebben van diversiteitsbeleid geen garantie voor een discriminatievrije werkvloer. Dat blijkt uit het rapport ‘Diversiteit op de Arbeidsmarkt: een kijkje in de keuken van Rotterdamse werkgevers.’

“Werkgevers denken vaak dat het opstellen van een diversiteitsbeleid afdoende is”, zegt RADAR-onderzoeker Mariska Jung, die aan het rapport heeft meegewerkt. “Maar als het vervolgens stof ligt te vangen en er na de implementatie niets mee gebeurt, heb je er niks aan. Daarom is het belangrijk dat werkgevers de ideeën achter diversiteitsbeleid – verschil is waardevol, gelijke behandeling, bewustzijn van eigen vooroordelen – op de agenda blijven zetten.”

Nederlandse bedrijven bang voor ‘hokjesdenken’

Opvallend zijn de verschillen tussen bedrijven die deel uitmaken van een internationale organisatie en Nederlandse bedrijven. “Diversiteit en inclusiviteit staan bij internationale organisaties veel prominenter op de agenda”, legt Jung uit. “Nederlandse bedrijven willen geen nadruk leggen op diversiteit, omdat ze bang zijn dat het ‘hokjesdenken’ in de hand werkt. Het tegendeel is echter waar: diverse onderzoeken wijzen uit dat ruimte bieden aan ‘verschil’ een belangrijke voorwaarde is voor het krijgen en behouden van een divers personeelsbestand.”

Onzichtbare uitsluiting

Discriminatie op de werkvloer blijkt een extra lastige zaak als het aankomt op extern ingehuurde krachten. “Denk bijvoorbeeld aan een schoonmaakmedewerker die bij het schoonmaakbedrijf op de loonlijst staat, maar in de dagelijkse praktijk bij een ander bedrijf op de werkvloer staat”, licht Jung toe. “Indien op deze persoon wordt neergekeken, diegene wordt uitgesloten van werknemersbijeenkomsten of dat er gediscrimineerd wordt, bestaat het risico dat dit onzichtbaar blijft omdat het niet om de eigen werknemer gaat.”

In 2016 en 2017 sprak RADAR met dertig Rotterdamse werkgevers uit de commerciële, culturele en maatschappelijke sector. Managers, HR-functionarissen en teamleiders werd gevraagd naar hun ervaring met diversiteit en discriminatie op de werkvloer. Deze zijn geanonimiseerd gebundeld in het rapport Diversiteit op de Arbeidsmarkt: een kijkje in de keuken van Rotterdamse werkgevers, dat in zijn geheel te vinden is op de website van RADAR.

Vacature onderzoeksassistent (32 uur)

Vacature onderzoeksassistent (32 uur)

Art.1, RADAR en IDEM Rotterdam hebben een gezamenlijke onderzoeksafdeling waar dagelijks zeven onderzoekers een breed scala aan onderzoekswerkzaamheden verrichten op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau op het gebied van gelijke behandeling, discriminatie, (lhbt-) emancipatie en integratie.

Voor de afdeling onderzoek is RADAR op zoek naar een onderzoeksassistent. De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van de kernactiviteiten van het team bij de uitvoering van onderzoekswerkzaamheden, zoals:

 • bewaken administratief overzicht van de diverse projecten;
 • verrichten van uitvoerende ondersteuning in de diverse projecten;
 • werven van respondenten;
 • maken van afspraken met netwerkcontacten en respondenten;
 • ondersteunen van de teamleider in voorkomende werkzaamheden;
 • uitvoeren van de P&C-cyclus van de diverse projecten.

Ook is de onderzoeksassistent betrokken bij jaarlijkse rapportage van discriminatiemeldingen.

Ga naar volledige vacature.

Vacature tekstredacteur (24 uur)

Vacature tekstredacteur (24 uur)

IDEM Rotterdam zoekt in verband met ziektevervanging een ervaren tekstredacteur die direct aan de slag kan. Je houdt je bezig met het schrijven van nieuwsbrieven, artikelen voor de website en teksten voor sociale media. Ook het redigeren van teksten door collega’s behoort tot je taken. Je hebt affiniteit met onze thema’s: integratie, gelijke behandeling, emancipatie van vrouwen en mannen en lhbt-emancipatie. Ook zzp’ers nodigen we uit om te solliciteren.

Lees de vacature.