5 vragen over… islamofobie

5 vragen over… islamofobie

Moslimdiscriminatie, islamisme, baardhaat… Er circuleren allerlei namen voor hetzelfde probleem: discriminatie op basis van de veronderstelling dat iemand moslim is. IDEM-onderzoeker Mariska Jung verzamelde de belangrijkste signalen, cijfers en achtergronden op het gebied van islamofobie in Rotterdam. Vijf vragen aan haar over dit heikele thema.

1. Wat is islamofobie?

Islamofobie is de verzamelnaam voor situaties, handelingen en structuren die bijdragen aan stereotypering, stigmatisering en discriminatie van mensen die als moslim worden gezien. Soms leidt dit zelfs tot geweld en mishandeling aan toe.

2. Hoe verschilt islamofobie van discriminatie op grond van geloof?

Alleen al de veronderstelling dat iemand moslim is, kan discriminerende reacties uitlokken. Dat gaat gepaard met verwachtingen ten aanzien van vermeende uiterlijke en culturele kenmerken van moslims. Religie, etniciteit, sociale positie en klasse komen allemaal samen in islamofobie. Iemand die aan een stereotype beeld van een moslim voldoet, kan door discriminatie getroffen worden. Ook als die persoon niet eens moslim is! Denk bijvoorbeeld aan een hipster met migratieachtergrond, die wordt uitgescholden vanwege zijn baard. Of een katholieke vrouw, die ongelijk behandeld wordt omdat zij een hoofddoek draagt.

3. Hoe herken je islamofobie?

Islamofobie is het gemakkelijkst te herkennen wanneer iemand ongelijk wordt behandeld of wordt uitgescholden, bijvoorbeeld wanneer krachttermen worden gebruikt in combinatie met ‘moslim’, ‘islam’, ‘Turk’ of ‘Marokkaan’. Uiteraard zijn niet alle Turkse en Marokkaanse Nederlanders moslim, maar daar wordt vaak wel van uitgegaan. Ook discriminatie van of geweld tegen vrouwen met een hoofddoek duidt meestal op islamofobie, omdat de hoofddoek door velen alleen met de islam in verband gebracht wordt.

Islamofobie kan echter ook minder expliciet geuit worden en daarin zijn allerlei gradaties: zo komt ‘Mohammed’ minder gemakkelijk aan een baan of woning dan ‘Mark’, worden islamitische basisscholen en moskeeën beklad, of wonen Nederlanders zonder migratieachtergrond liever in een witte buurt en verhuizen zij sneller, wanneer nieuwe bewoners in hun wijk in toenemende mate een migratieachtergrond hebben.

4. Wat kan je als professional doen tegen islamofobie?

Je kan jezelf informeren, nagaan wat je over de islam in Nederland weet. Maar ook kan je een training volgen bij SPIOR of RADAR. Daarnaast kan je je collega’s aanspreken wanneer je merkt dat die persoon weinig kennis heeft of op basis van vooroordelen handelt. Islamofobie is, net zoals discriminatie op andere gronden, een complex fenomeen. Het hangt samen met normen, structuren van ongelijkheid en het op alledaagse manieren tot uiting kan komen. De eerste stap naar verandering is daarom om meer kennis op te doen en kritisch op jezelf te reflecteren.

5. Wat kan je doen als je slachtoffer bent van islamofobie?

Als je slachtoffer geworden bent van moslimdiscriminatie, maak daarvan dan melding bij een vertrouwenspersoon, leidinggevende, een antidiscriminatiebureau of de politie. RADAR kan je desgewenst begeleiden bij een juridische procedure, of je meer advies en informatie geven. Zo sta je sterker in je schoenen als je bijvoorbeeld het gesprek met je baas aangaat over het dragen van je hoofddoek tijdens het werken.

>> Meer weten over islamofobie? Lees hier ‘Je zou maar moslim zijn… Cijfers, signalen en achtergronden van moslimdiscriminatie in Rotterdam’

Rotterdammers zagen elkaar op de Dag van de Dialoog

Rotterdammers zagen elkaar op de Dag van de Dialoog

“Zij zagen mij, waardoor ik anderen kon zien.” “Er ontstaat veel positiviteit en energie door te luisteren naar elkaar.” “Aandacht zorgt voor groei.” “Wat mij verraste was de oprechtheid van de deelnemers.”

Het zijn enkele van de vele mooie opmerkingen tijdens de Dag van de Dialoog in Restaurant Dakpark op vrijdag 2 november 2018. Tientallen Rotterdammers gingen in kleine groepjes met elkaar in gesprek over het thema ‘Elkaar zien’.

Dag van de Dialoog - foto: Wilke Martens

Lilia Costa van Gebiedscommissie Delfshaven was aanwezig bij de Dag van de Dialoog 2018. Voordat de Rotterdammers met elkaar in gesprek gingen, richtte zij het woord tot de aanwezigen. “Ik vond het een verbindende en open ervaring”, vertelt ze na afloop. “Het is mooi om te zien hoe vreemde mensen zich durven blootstellen en ervaringen durven delen. Elkaar zien begint bij elkaar in de ogen kijken, ontdekken welke ziel er achter schuilt. Prachtig om ongedwongen elkaar te ontdekken en zo de verschillen te zien en beter te begrijpen.”

IDEM-netwerker Karin Oppelland (links) merkte op dat er veel energie vrijkwam. “Bij de organisatie van de Dag van de Dialoog werden we geholpen door enkele jongeren van Zadkine. Zij vonden het heel bijzonder omdat ze gelijkwaardig behandeld werden. Ik kreeg van hen enthousiaste reacties terug: ze willen meer weten van de Dialoog en vaker met ons samenwerken.”

Dag van de Dialoog - foto: Wilke Martens

Daarna was het tijd voor de bezoekers om met elkaar in gesprek te gaan. De meeste tafelgenoten ontmoetten elkaar op deze dag voor het eerst. Daarom zat aan iedere tafel een gespreksleider, om de dialoog op gang te brengen en vervolgens in goede banen te leiden. Elkaar de tijd gunnen om na te denken, is een van de belangrijke regels tijdens een dialoog. RADAR-medewerker Delilah Sarmo begeleidde het gesprek aan een van de tafels. “Elke keer als ik mee doe als gespreksbegeleider op de Dag van de Dialoog kom ik verrijkt en voldaan uit de ontmoeting”, zei ze na afloop. “Deelnemers geven elkaar een kijkje in hun leven en zonder dat het moet, krijg je inzichten mee van anderen, ook als gespreksbegeleider. Dit laat weer zien hoe gelijkwaardig het gesprek plaatsvindt en dat het echt een plek is waar je jezelf mag zijn.”

 

Dag van de Dialoog - foto: Wilke Martens

IDEM-netwerker Marsha de Koning-Man vond het in ieder geval erg gemoedelijk aan haar tafel. “Naast grote dromen voor een mooiere wereld, waarin we oog voor een ander hebben, werden ook hele concrete kleine persoonlijke projecten in de wijk besproken waarbij nagedacht werd hoe deze in stand te houden en voort te zetten. Ervaringen over bijzondere ontmoetingen werden gedeeld waardoor het belang van het thema ‘Elkaar Zien’ duidelijk gemaakt werd.”

Dag van de Dialoog - foto: Wilke Martens

De Dag van de Dialoog, die in Rotterdam voor de zeventiende keer plaatsvond, werd afgesloten met een lunchbuffet, vol heerlijks van Restaurant Dakpark. Na een pittig gesprek laafden de bezoekers zich aan gezonde salades, verse groenten, brood en andere lekkernijen.

Dag van de Dialoog - foto: Wilke Martens

De Dag van de Dialoog werd dit jaar georganiseerd door IDEM Rotterdam, in samenwerking met Stichting Dag van de Dialoog, RADAR, Pameijer, DIA Rozenburg, Zadkine, Brahma Kumaris Spirituele Academie en Restaurant Dakpark.

Taal 010: netwerkapp voor Rotterdamse professionals

Op de vernieuwde netwerkapp Taal010 kunnen Rotterdamse professionals, zorgverleners en bedrijven vragen stellen, informatie delen of evenementen aankondigen op het gebied van taal. De Netwerkapp Taal010 is ontworpen door de gemeente Rotterdam, om een interactief medium te creëren waar vraag en aanbod omtrent taal centraal staan.

Taal010 is specifiek gericht op professionals, zorglevers en bedrijven die in het dagelijks werk te maken hebben met taal of affiniteit hebben met taal. De app biedt de mogelijkheid om te netwerken, oproepen te plaatsen, taalkwesties voor te leggen aan andere professionals, ondersteuning te bieden in taaldilemma’s of acties of evenementen aan te kondigen. In de feed verschijnen elke dag nieuwe berichten, zoals Rotterdamse taalfeitjes of tips van de Voorlichters Gezondheid.

Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan Rotterdamse activiteiten op het gebied van taal, die door de gemeente worden georganiseerd. Denk aan de jaarlijkse Testdagen, waar Rotterdammers de mogelijkheid krijgen om hun gezondheid te testen en tegelijkertijd het gesprek kunnen aangaan over taal. Natuurlijk worden ook de Vlaggenparade of de Week van de Alfabetisering aangekaart in de app.

Rotterdamse professionals kunnen kosteloos lid worden van de netwerkapp Taal010 (afgezien van internetgebruik). De Netwerkapp is te downloaden in de Appstore of PlayStore. Vervolgens kun je lid worden van de community Taal010 door de code ‘TAAL010’ in te voeren.

Vacature Toezichthouder RADAR Inc.

Vacature Toezichthouder RADAR Inc.

RADAR Inc. is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling. Onder de holding RADAR Inc. vallen drie werkmaatschappijen: RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam. Bij de werkmaatschappijen zijn in totaal circa 43 medewerkers actief. De organisatie wordt geleid door een directeur-bestuurder en heeft conform de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening een raad van toezicht.

 

In verband met het vertrek van een toezichthouder van de raad van toezicht heeft RADAR Inc. een vacature voor een toezichthouder met een juridische achtergrond.  

 

Over de raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) van RADAR Inc. bestaat momenteel uit 6 toezichthouders met ieder een eigen aandachtsgebied. De rvt komt gemiddeld 5 keer per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast vindt er periodiek een strategieoverleg plaats met het managementteam en directeur-bestuurder van de organisatie. Incidenteel zijn de leden aanwezig bij bijeenkomsten en events van de organisaties.

De vergaderingen vinden plaats in de avonduren, op locatie in Rotterdam.

Het toezichthouderschap wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 4 jaar.

 

Algemeen profiel raad van toezicht

 • Affiniteit met de missie en visie van RADAR Inc. RADAR Inc. bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen gelijke kansen biedt. Leidend hierin zijn artikel 1 van de Grondwet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling.
 • Actief invulling geven aan de rol van toezichthouder conform de Governance Code.
 • Beschikt over de ‘helikopterkwaliteiten’ van een toezichthouder en is goed in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden.
 • Kennis en/of ervaring op het gebied van toezicht.
 • Inzicht in relevante maatschappelijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen.
 • Onafhankelijk en integer.
 • In staat tot kritische reflectie.
 • Hbo- of wo-werk- en -denkniveau.
 • In staat om in teamverband toezicht uit te oefenen.
 • Klankbord voor directeur-bestuurder en managementteam.
 • Voldoende betrokkenheid en beschikbaarheid.

 

Specifiek juridisch profiel

 • Juridische achtergrond met een vakinhoudelijke component, bij voorkeur op het gebied van gelijke behandeling.
 • Beschikt over een juridisch netwerk.

 

Gezien de huidige samenstelling van de rvt gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Een lid van de raad van toezicht ontvangt een vergoeding conform de richtlijnen van de Governance Code.

 

Meer informatie organisaties

Meer informatie over onze organisaties is te vinden op www.radar.nl, www.art1.nl en www.idemrotterdam.nl. Informatie over de raad van toezicht en de Governance Code vindt u hier.

 

Procedure

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kunt u contact op nemen met Dirk Dekker, voorzitter van de raad van toezicht RADAR Inc. via telefoonnummer 06 23 41 98 47.
Indien u zich herkent in het profiel en wilt solliciteren, kunt u uw motivatie en cv tot en met 29 oktober 2018 sturen aan: RADAR Inc., t.a.v. Iris Kappelle (directiesecretaris), via i.kappelle@radar.nl. Stel bij voorkeur een leesbevestiging voor de mail in.

>> Download vacature in pdf

 

“Blijf diversiteitsbeleid op de agenda zetten”

“Blijf diversiteitsbeleid op de agenda zetten”

De mate waarin diversiteits- en antidiscriminatiebeleid op de agenda staat van Rotterdamse werkgevers loopt sterk uiteen. Bovendien is het hebben van diversiteitsbeleid geen garantie voor een discriminatievrije werkvloer. Dat blijkt uit het rapport ‘Diversiteit op de Arbeidsmarkt: een kijkje in de keuken van Rotterdamse werkgevers.’

“Werkgevers denken vaak dat het opstellen van een diversiteitsbeleid afdoende is”, zegt RADAR-onderzoeker Mariska Jung, die aan het rapport heeft meegewerkt. “Maar als het vervolgens stof ligt te vangen en er na de implementatie niets mee gebeurt, heb je er niks aan. Daarom is het belangrijk dat werkgevers de ideeën achter diversiteitsbeleid – verschil is waardevol, gelijke behandeling, bewustzijn van eigen vooroordelen – op de agenda blijven zetten.”

Nederlandse bedrijven bang voor ‘hokjesdenken’

Opvallend zijn de verschillen tussen bedrijven die deel uitmaken van een internationale organisatie en Nederlandse bedrijven. “Diversiteit en inclusiviteit staan bij internationale organisaties veel prominenter op de agenda”, legt Jung uit. “Nederlandse bedrijven willen geen nadruk leggen op diversiteit, omdat ze bang zijn dat het ‘hokjesdenken’ in de hand werkt. Het tegendeel is echter waar: diverse onderzoeken wijzen uit dat ruimte bieden aan ‘verschil’ een belangrijke voorwaarde is voor het krijgen en behouden van een divers personeelsbestand.”

Onzichtbare uitsluiting

Discriminatie op de werkvloer blijkt een extra lastige zaak als het aankomt op extern ingehuurde krachten. “Denk bijvoorbeeld aan een schoonmaakmedewerker die bij het schoonmaakbedrijf op de loonlijst staat, maar in de dagelijkse praktijk bij een ander bedrijf op de werkvloer staat”, licht Jung toe. “Indien op deze persoon wordt neergekeken, diegene wordt uitgesloten van werknemersbijeenkomsten of dat er gediscrimineerd wordt, bestaat het risico dat dit onzichtbaar blijft omdat het niet om de eigen werknemer gaat.”

In 2016 en 2017 sprak RADAR met dertig Rotterdamse werkgevers uit de commerciële, culturele en maatschappelijke sector. Managers, HR-functionarissen en teamleiders werd gevraagd naar hun ervaring met diversiteit en discriminatie op de werkvloer. Deze zijn geanonimiseerd gebundeld in het rapport Diversiteit op de Arbeidsmarkt: een kijkje in de keuken van Rotterdamse werkgevers, dat in zijn geheel te vinden is op de website van RADAR.

Vacature onderzoeksassistent (32 uur)

Vacature onderzoeksassistent (32 uur)

Art.1, RADAR en IDEM Rotterdam hebben een gezamenlijke onderzoeksafdeling waar dagelijks zeven onderzoekers een breed scala aan onderzoekswerkzaamheden verrichten op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau op het gebied van gelijke behandeling, discriminatie, (lhbt-) emancipatie en integratie.

Voor de afdeling onderzoek is RADAR op zoek naar een onderzoeksassistent. De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van de kernactiviteiten van het team bij de uitvoering van onderzoekswerkzaamheden, zoals:

 • bewaken administratief overzicht van de diverse projecten;
 • verrichten van uitvoerende ondersteuning in de diverse projecten;
 • werven van respondenten;
 • maken van afspraken met netwerkcontacten en respondenten;
 • ondersteunen van de teamleider in voorkomende werkzaamheden;
 • uitvoeren van de P&C-cyclus van de diverse projecten.

Ook is de onderzoeksassistent betrokken bij jaarlijkse rapportage van discriminatiemeldingen.

Ga naar volledige vacature.