Netwerk Kennisatelier inclusie

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met integratie, discriminatie en (LHBTIQ+) emancipatie. In onderstaande lijst zie je welke organisaties zijn aangesloten bij IDEM Rotterdam. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om hun krachten te bundelen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in heel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor inclusie tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.

 

 • Buurtwerk Rotterdam is actief in verschillende gebieden van de stad. Samen met Vluchtelingenwerk Maasdelta en Stichting Attanmia voert Buurtwerk de gemeentelijke opdracht uit om vluchtelingen met een status die nieuw in Rotterdam aankomen te begeleiden met het wegwijs worden in de stad.
 • Cultuur Concreet richt zich op kunst en cultuur in de Rotterdamse samenleving.
 • De Erasmus Universiteit is de universiteit van Rotterdam en biedt verschillende bachelor- en masteropleidingen op WO niveau. Verschillende faculteiten voeren onderzoek uit naar integratie en migratie in Rotterdam.
 • De gemeente Rotterdam is de bestuurlijke organisatie van Rotterdam, bestaande uit de veertien gebieden (de voormalige deelgemeenten). Vanuit de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam voert de gemeente beleid op integratie.
 • Me & Society is een in Rotterdam gevestigd bureau voor diversiteitsmanagement. De organisatie staat voor projectmanagement, advisering en trainingen op het gebied van culturele diversiteit.
 • Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is een gezamenlijk programma waarin rijksoverheid, gemeente Rotterdam, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties en bedrijfsleven werken aan een nieuw perspectief voor Rotterdam-Zuid.
 • Platform INS is opgericht op initiatief van Islam & Dialoog en de Dialoog Academie. Platform INS richt zich op het bevorderen van burgerschapszin, maatschappelijke participatie en respect voor diversiteit.
 • Pluspunt Rotterdam is een expertisecentrum voor senioren en participatie in Rotterdam.
 • Samen010 is een kerkelijk netwerk in Rotterdam dat zich samen met vrijwilligers inzet voor kwetsbare mensen in de stad.
 • SPIOR is de koepelorganisatie van 66 islamitische organisaties in Rotterdam en omstreken. SPIOR zet zich in voor het bevorderen van de participatie van moslims in Nederland.
 • Stichting Attanmia houdt zich bezig met interculturele trainingen, participatie, burgerschap en opvoedingsondersteuning. Samen met Vluchtelingenwerk Maasdelta en Buurtwerk voert Stichting Attanmia de gemeentelijke opdracht uit om vluchtelingen met een status die nieuw in Rotterdam aankomen te begeleiden met het wegwijs worden in de stad.
 • Stichting Azágua Associação Cultural bevordert de integratie, emancipatie, educatie en participatie van migranten in Rotterdam in het algemeen en van Kaapverdianen in het bijzonder.
 • Stichting Bij Corrie organiseert samen met vrijwilligers activiteiten om persoonlijke ontwikkeling én de samenhang in de wijk te bevorderen. Er is een vestiging in Rotterdam Zuid en in Noord.
 • Stichting BONT is een in Rotterdam gevestigde organisatie die werken, logeren en beleven begeleiding mogelijk voor jongeren met een ernstige tot matige verstandelijke beperking.
 • Stichting Maanta biedt hulp aan nieuwe Nederlanders bij het overbruggen van de kloof richting de arbeidsmarkt. De in Rotterdam gevestigde organisatie richt zich vooral op Somalische-Nederlanders.
 • Stichting Mara is een in Rotterdam gevestigde katholieke organisatie die, samen met vrijwilligers, projecten opzet voor kwetsbare groepen in de samenleving.
 • Stichting Marokkanenbrug is in Rotterdam gevestigd en richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van Marokkaanse-Nederlanders.
 • Stichting Pauluskerk is een diaconaal centrum in Rotterdam, dat zich onder andere bezighoudt met vluchtelingenproblematiek en opvang verleent aan ongedocumenteerden in de stad.
 • Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) geeft advies, informatie, gratis Nederlandse les, ondersteuning bij bemiddeling met advocaten en andere ondersteuning aan ongedocumenteerde mensen in Rotterdam.
 • Stichting Young Up werkt met jongeren in de leeftijd van 15-27 jaar in de context van arbeidsmarkt. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten, starters en jongeren die verdere stappen willen nemen in hun carrière behoren tot de doelgroep.
 • Wi Masanga informeert over cultuur, wetenschap, samenleving, economie en politiek vanuit een Surinaams perspectief.
 • VluchtelingenWerk Maasdelta begeleidt vluchtelingen met een status in Rotterdam. Samen met Stichting Attanmia en Buurtwerk voert VluchtelingenWerk Maasdelta de gemeentelijke opdracht uit om vluchtelingen met een status die nieuw in Rotterdam aankomen te begeleiden met het wegwijs worden in de stad.

   

Stedelijk expertisecentrum voor inclusie, discriminatie en
(LHBTIQ+-)emancipatie.

Privacy Policy   

 

 

 

Volg ons

   

IDEM ROTTERDAM IS EEN PROJECT VAN RADAR / ART.1