Netwerk Kennisatelier lhbt-emancipatie

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. In onderstaande lijst zie je welke organisaties zijn aangesloten bij het IDEM Kennisatelier lhbt-emancipatie. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om hun krachten te bundelen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in hel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor lhbt-emancipatie tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.  

 • Diverscity010 is een project waarbij RADAR, SPIOR en COC Rotterdam samenwerken om seksuele oriëntatie en gender diversiteit bespreekbaar te maken op basis- en middelbare scholen in Rotterdam, en onder religieuze en etnische minderheden. Het project is begin 2016 gestart en er zal binnenkort een website online komen.
 • Diversiteit in bedrijf is een initiatief van Stichting van de Arbeid en faciliteert het landelijke kennisplatform en het Charter Diversiteit. Het Charter Diversiteit bevordert diversiteit en inclusie in de publieke en private sector.
 • Gay010 is een portal voor homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders in Rotterdam en omgeving.
 • Gay-Straight Alliance Natuurlijk Samen:Gay-Straight Allianties (GSA’s) zijn samenwerkingsverbanden tussen lhbt- en reguliere organisaties. Er zijn GSA’s op verschillende domeinen: onderwijs, ouderen, sport en wijkveiligheid. Natuurlijk Samen is de Gay Straight Alliantie die zich richt op wonen en veiligheid in de wijk.
 • De gemeente Rotterdam is de bestuurlijke organisatie van Rotterdam, bestaande uit de veertien gebieden (de voormalige deelgemeenten). Vanuit de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam voert de gemeente beleid op lhbt-emancipatie.
 • Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Movisie is georganiseerd rondom vijf thema’s: effectiviteit en vakmanschap, actief burgerschap, inclusie en diversiteit, huiselijk en seksueel geweld, en sociale zorg. Lhbt-emancipatie is een van de sub-thema’s waar Movisie zich mee bezig houdt.
 • Pluspunt Rotterdam is een expertisecentrum voor senioren en participatie in Rotterdam.
 • RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie werkzaam in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Holland-Zuid.
 • Rainbow City is een Rotterdamse organisatie die zich inzet voor de emancipatie van lhbt’s, onder andere op de thema’s roze-ouderen, werk en onderwijs.
 • Rotterdam Pride organiseert het jaarlijkse festival om seksuele en gender diversiteit te vieren in Rotterdam.
 • RotterdamV is het Rotterdamse kenniscentrum voor homo-emancipatie. RotterdamV geeft training en advies, en richt zich daarbij op professionals in de deelgemeentelijke eerstelijnsorganisaties
 • Stichting Humanitas is een grote aanbieder van zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de regio Rotterdam. Humanitas helpt mensen hun leven, zo zelfstandig mogelijk, op hun eigen manier vorm te geven.
 • The Hang-Out 010 is een huiskamer van waaruit LHBT- jongeren uit Rotterdam bij elkaar kunnen komen en hun projecten kunnen ontwikkelen. In een setting waar jongeren van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen ontvangt The Hangout 010 allerlei verschillende jongeren.

  Terug naar thema lhbt-emancipatie  

Stedelijk expertisecentrum voor inclusie, discriminatie en
(LHBTIQ+-)emancipatie.

Privacy Policy   

 

 

 

Volg ons

   

IDEM ROTTERDAM IS EEN PROJECT VAN RADAR / ART.1