Missie en visie

Waar staat IDEM voor?

De missie van IDEM is de kennis en kracht van organisaties, professionals en vrijwilligers te verbinden met als doel dat iedereen op een eigen en gelijkwaardige manier Rotterdammer kan zijn.

De visie van IDEM is het toegankelijk maken van kennis en expertise op het gebied van inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+-) emancipatie en zorgen voor meer samenhang en samenwerking binnen het stedelijk netwerk.

Stedelijk expertisecentrum voor inclusie, discriminatie en
(LHBTIQ+-)emancipatie.

Privacy Policy   

 

 

 

Volg ons

   

IDEM ROTTERDAM IS EEN PROJECT VAN RADAR / ART.1