Netwerk Kennisatelier discriminatie

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+) emancipatie. In onderstaande lijst zie je welke organisaties zijn aangesloten bij het IDEM Kennisatelier discriminatie. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om hun krachten te bundelen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in heel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor discriminatie tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.

 • De gemeente Rotterdam is de bestuurlijke organisatie van Rotterdam, bestaande uit de veertien gebieden (de voormalige deelgemeenten). Vanuit de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam voert de gemeente beleid om discriminatie te voorkomen en te bestrijden.
 • JINC helpt jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt: door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van workshops over ondernemerschap.
 • Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is een gezamenlijk programma waarin rijksoverheid, gemeente Rotterdam, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties en bedrijfsleven werken aan een nieuw perspectief voor Rotterdam Zuid.
 • Platform INS is opgericht op initiatief van Islam & Dialoog en de Dialoog Academie. Platform INS richt zich op het bevorderen van burgerschapszin, maatschappelijke participatie en respect voor diversiteit.
 • RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie werkzaam in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Holland-Zuid.
 • Sezer is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam die zich onder andere richt op interculturele communicatie, re-integratie, bevorderen van sociale cohesie op wijkniveau en opvoedingsondersteuning.
 • SPIOR is de koepelorganisatie van 66 islamitische organisaties in Rotterdam en omstreken. SPIOR zet zich in voor het bevorderen van de participatie van moslims in Nederland.
 • Stichting Arosa biedt opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen bij huiselijk geweld in Rotterdam.
 • Stichting BONT is een in Rotterdam gevestigde organisatie die werken, logeren en beleven begeleiding mogelijk voor jongeren met een ernstige tot matige verstandelijke beperking.
 • Stichting Humanitas is een grote aanbieder van zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de regio Rotterdam. Humanitas helpt mensen hun leven, zo zelfstandig mogelijk, op hun eigen manier vorm te geven.
 • Stichting Young Up werkt met jongeren in de leeftijd van 15-27 jaar in de context van arbeidsmarkt. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten, starters en jongeren die verdere stappen willen nemen in hun carrière behoren tot de doelgroep.
 • Pluspunt Rotterdam is een expertisecentrum voor senioren en participatie in Rotterdam.
 • The Hang-Out 010 is een huiskamer van waaruit LHBT- jongeren uit Rotterdam bij elkaar kunnen komen en hun projecten kunnen ontwikkelen. In een setting waar jongeren van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen ontvangt The Hangout 010 allerlei verschillende jongeren.
 • Van Ast Training & Advies verzorgt trainingen gericht op bewustwording van ongewenst gedrag, uitsluiting en discriminatie, en empowerment.

  Terug naar thema discriminatie    

Stedelijk expertisecentrum voor inclusie, discriminatie en
(LHBTIQ+-)emancipatie.

Privacy Policy   

 

 

 

Volg ons

   

IDEM ROTTERDAM IS EEN PROJECT VAN RADAR / ART.1