5 vragen over… discriminatie in de ouderenzorg

5 vragen over… discriminatie in de ouderenzorg

Eén op de vijf zorgverleners krijgt persoonlijk te maken met discriminatie, vooral binnen de ouderenzorg (CBS, 2019). Vooral zorgverleners met een migratieachtergrond ervaren regelmatig racisme. IDEM Rotterdam start met een onderzoek naar dit probleem, om de aard van deze discriminatie-ervaringen inzichtelijk te maken en te achterhalen hoe professionals in de ouderenzorg hiermee omgaan. IDEM Rotterdam stelt 5 vragen aan onderzoekers Inte van der Tuin en Bauke Fiere.

1. Wat is discriminatie in de ouderenzorg?

Discriminatie is het ongelijk behandelen van individuen en groepen op basis van kenmerken die in de betreffende situatie niet relevant zijn. Het gaat hierbij om kenmerken als etniciteit, geslacht, godsdienst, seksuele gerichtheid, handicap of leeftijd. In de ouderenzorg komt het voor dat cliënten/patiënten (en soms ook hun naasten) zorgverleners discrimineren. Dit gebeurt onder andere door hen af te wijzen als zorgverlener of door kwetsende opmerkingen te maken. Ouderen willen dan bijvoorbeeld niet worden verzorgd door een zorgverlener met een migratieachtergrond of door een man, terwijl deze zorgverleners net zo deskundig zijn als hun collega’s.

Zorgverleners in de ouderenzorg kunnen ook discriminatie ervaren door collega’s en/of leidinggevenden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een zorgverlener het idee heeft ongelijk behandeld te worden door een leidinggevende of dat een collega (bedoeld of onbedoeld) een opmerking of grap maakt die een zorgverlener als discriminerend ervaart. Het onderzoek dat IDEM op dit moment uitvoert is specifiek gericht op discriminatie van zorgverleners door cliënten/patiënten en niet op discriminatie door collega’s en leidinggevenden.

2. Hoe vaak komt discriminatie in de ouderenzorg voor?

Uit een onderzoek van het CBS uit 2019 blijkt dat één op de vijf zorgverleners persoonlijk te maken krijgt met discriminatie, vooral binnen de ouderenzorg. Een recent enquêteonderzoek van Ipsos laat ongeveer hetzelfde beeld zien. 18 procent van de medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg die de enquête hebben ingevuld, heeft het afgelopen jaar te maken gehad met discriminatie in contact met cliënten of patiënten. Het is niet bekend vanwege welk(e) kenmerk(en) zorgverleners discriminatie ervaarden. Er zijn geen cijfers beschikbaar over discriminatie-ervaringen van zorgverleners in de Rotterdamse ouderenzorg.

In de media was recent vooral aandacht voor racisme dat zorgverleners met een migratieachtergrond ervaren. In de regio Rotterdam is het personeel in de zorg voor ouderen zeer etnisch-divers. Naar verwachting ervaart ook een groot aantal Rotterdamse zorgverleners discriminatie vanwege herkomst of huidskleur. Zo tekende IDEM eerder het verhaal op van Yuna, die te maken kreeg met een ernstige vorm van racisme in de ouderenzorg.

3. Wat kun je als professional doen als je discriminatie in de ouderenzorg ervaart of signaleert?

IDEM onderzoekt welke behoeften zorgverleners die discriminatie ervaren hebben als het gaat om de aanpak hiervan door de zorgorganisatie. Maar een belangrijke eerste stap is altijd om discriminatie op je werkplek bespreekbaar te maken. Als je zelf wordt gediscrimineerd en er zijn op dat moment geen collega’s aanwezig, dan kun je contact opnemen met je leidinggevende of een collega en je ervaring delen. Wanneer jij merkt dat een collega wordt gediscrimineerd, dan kun je deze collega hiernaar vragen en op die manier ruimte geven om de ervaring te delen. Vervolgens kan met elkaar besproken worden hoe er richting de discriminerende cliënt/patiënt gehandeld kan worden. Een zorgverlener die discriminatie ervaart kan ook een melding doen bij een antidiscriminatiebureau. In de regio Rotterdam is dat RADAR. Een antidiscriminatiebureau kan een luisterend oor bieden en mogelijk helpen om de situatie te verbeteren.  

4. Waarom doet IDEM Rotterdam onderzoek naar discriminatie in de ouderenzorg?

Er is weinig bekend over discriminatie van zorgverleners in de ouderenzorg door cliënten/patiënten, over hoe zij hiermee omgaan en over de maatregelen die zorgorganisaties kunnen nemen om met de problematiek om te gaan. Terwijl er wel veel aandacht is voor cultuursensitief werken en gelijke behandeling van cliënten/patiënten. Het is belangrijk om ook aandacht te hebben voor de discriminatie-ervaringen van zorgverleners, want die kunnen veel negatieve impact hebben op hun werk en welzijn.

5. Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek? En kan ik als professional hierin iets betekenen?

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de opdrachtgever, de gemeente Rotterdam, en met Rotterdamse ouderenzorgorganisaties. Ook organiseert IDEM een kennisatelier waarin de resultaten van het onderzoek aan professionals worden gepresenteerd. Vervolgens is het aan de gemeente en de ouderenzorgorganisaties om de aanbevelingen te vertalen naar beleid en maatregelen gericht op de omgang met discriminatie door cliënten/patiënten. Als professional kun je binnen de organisatie waar je werkzaam bent aandacht vragen voor het onderwerp en de resultaten van het onderzoek delen. Mogelijk speelt er binnen jouw organisatie soortgelijke problematiek en kun je stimuleren dat hier aandacht voor is.

Werk je zelf als professional in de ouderenzorg in Rotterdam? En heb je wel eens discriminatie ervaren door cliënten/patiënten? Dan willen we je vragen om je ervaringen te delen. Dat kan door deze online vragenlijst in te vullen. Dit kan anoniem en duurt ongeveer 5 minuten. Ook is het mogelijk om je ervaringen te delen tijdens een interview. Hiervoor kun je contact opnemen met Inte van der Tuin (projectleider) via i.vandertuin@radar.nl of 06 – 11 88 41 86.      

Aangepaste bereikbaarheid in zomerperiode

Aangepaste bereikbaarheid in zomerperiode

Gedurende de zomervakantie is IDEM Rotterdam gewoon bereikbaar! Wel zijn onze openingstijden tot en met 20 augustus aangepast. Telefonisch is IDEM bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden kun je altijd een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Vacature: onderzoeksstagiair(e) bij IDEM Rotterdam (m, v, x)

Vacature: onderzoeksstagiair(e) bij IDEM Rotterdam (m, v, x)

Interesse in diversiteit en inclusie? Kom dan ons team in Rotterdam ondersteunen! We zoeken een stagiair(e) die wil meedraaien in onderzoeksprojecten en een bijdrage kan leveren aan de kennisateliers die IDEM Rotterdam organiseert.   

Ben jij die gemotiveerde WO-student, sociale wetenschappen (bachelor of master) met interesse in de onderwerpen van IDEM Rotterdam die we zoeken?

IDEM Rotterdam zoekt

Op dit moment zijn wij op zoek naar een stagiair(e) die flexibel inzetbaar is op verschillende onderzoeksprojecten. Het gaat om onderzoeken naar:

Daarnaast draag je bij aan de bijeenkomsten voor professionals die IDEM Rotterdam organiseert. Verslagen van recente bijeenkomsten zijn te vinden op de website: https://idemrotterdam.nl/nieuws/

Jouw taken zullen bestaan uit onder andere assisteren bij interviews, het uitwerken van interviews, analyse en het voorbereiden en bijwonen van bijeenkomsten.

Wie zijn wij?

IDEM is het Stedelijk Expertisecentrum Rotterdam voor inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+-) emancipatie. We zetten ons in voor een stedelijke samenleving waarin plaats is voor iedereen. Een samenleving waaraan iedereen op een gelijke en volwaardige manier kan deelnemen is niet vanzelfsprekend. Dagelijks werken in Rotterdam tal van organisaties, professionals en vrijwilligers aan initiatieven op het gebied van inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+-)emancipatie. Ons doel is om deze initiatieven te versterken door organisaties en mensen met elkaar te verbinden en te zorgen dat expertise en lokale kennis beschikbaar is en wordt gedeeld. Dat doen we met een gedreven team van onderzoekers, netwerkers en specialisten op het gebied van informatie en communicatie. IDEM heeft een signalerende en adviserende rol naar de gemeente Rotterdam.

IDEM is in opdracht van de gemeente Rotterdam ingericht door RADAR, bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie en Art.1, kenniscentrum discriminatie Nederland.

Wat biedt IDEM Rotterdam?

 • Goede begeleiding door één van de onderzoekers van het onderzoeksteam.
 • Ruimte voor eigen initiatief.
 • Mogelijkheden tot kennismaken met de organisatie, het werkveld en het opdoen van netwerkcontacten.
 • Een stagevergoeding van maximaal 150 euro per maand (op basis van een 36-urige werkweek).
 • De werkzaamheden worden met name (online) vanuit je eigen huis uitgevoerd. 
 • De duur van de stage en het aantal uur per week kan in overleg worden vastgesteld. De door de stagiair(e) uit te voeren taken worden daar (ook in overleg) op afgestemd.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd in een onderzoeksstage bij IDEM Rotterdam? Stuur een e-mail met cv en motivatie naar Nienke de Wit, n.dewit@radar.nl. Vermeld tevens de datum vanaf en het aantal uren dat je beschikbaar bent. Meer informatie bij Nienke de Wit: 010-4113911 of zie www.idemrotterdam.nl  

Vacature: senior onderzoeker RADAR M/V/X

Vacature: senior onderzoeker RADAR M/V/X

Wil jij onderzoek doen naar discriminatie?

Leg jij makkelijk contact met andere mensen en bruis jij van de ideeën om onderzoeksuitkomsten te vertalen naar de concrete praktijk? Wil je je verder verdiepen in begrippen als intersectionaliteit en inclusie? Solliciteer dan nu en wordt onze nieuwe onderzoeker!

RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting. We vinden het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en gelijke kansen krijgt in de samenleving. Daar zetten we ons elke dag voor in, samen met betrokken vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven. Samen maken we het verschil. Het maatschappelijk terrein waarop RADAR zich begeeft is volop in beweging. Ook RADAR is volop in beweging, wat vraagt om een lerende organisatie en betrokken medewerkers die zich blijven ontwikkelen.

RADAR maakt onderdeel uit van de moedermaatschappij RADAR Inc, waar ook Art.1, landelijk kenniscentrum discriminatie, en het Stedelijk expertisecentrum IDEM Rotterdam deel van uit maken.

Wij zijn, vanwege het vertrek van een medewerker, per direct op zoek naar:

Een senior onderzoeker met standplaats Rotterdam (thuiswerken op dit moment)

voor 32 uur per week, op basis van een jaarcontract

Het team Projecten bestaat binnen onze organisatie uit onderzoekers en preventiemedewerkers.

De onderzoekers doen onderzoek naar gelijke behandeling, inclusie en diversiteit voor RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam, zijn vraagbaak voor (onderzoeksmatige) kennis binnen de organisatie en stellen de rapportages over discriminatiemeldingen op. Daarnaast voeren de onderzoekers projecten uit voor verschillende opdrachtgevers, bijvoorbeeld gemeenten, de Rijksoverheid en het Grondrechtenbureau van de EU, Fundamental Rights Agency (FRA). Deze projecten zijn meestal kwalitatief van aard en richten zich recent op de volgende onderwerpen:

 • Discriminatie bij woningverhuur, ouderenzorg en amateurvoetbal;
 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van de grondrechten in Nederland;
 • Meldingsbereidheid, registratie en rapportage van discriminatie;
 • Onderzoek naar inclusief werken in de ggz in Rotterdam.

Wat ga je doen?

Als onderzoeker binnen het team Projecten werk je nauw samen met trainers, adviseurs, netwerkers en onderzoekers aan diverse projecten. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • het projectleiderschap van diverse (onderzoeks)projecten;
  • de evaluatie en monitoring van preventie-activiteiten van RADAR;
  • opstellen van kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijsten en het interviewen van uiteenlopende groepen;
  • het organiseren van focusgroepen;
  • het analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve data;
  • het schrijven van rapportages, artikelen en/of factsheets;
  • het presenteren van onderzoeksresultaten tijdens bijeenkomsten voor stakeholders;
  • de acquisitie van nieuwe (onderzoeks)projecten;
  • begeleiden van stagiaire(s).

Huidige en aankomende projecten met onderzoekswerkzaamheden betreffen:

 • een regionaal project betreffende discriminatie in het amateurvoetbal.
 • het project ‘Rotterdam voorbij discriminatie’, een tweejarig project waarbij in samenwerking met de gemeente en diverse gemeenschappen een lokaal publiek-private antidiscriminatie-aanpak wordt geïnitieerd.  
 • het project dat ten doel heeft een discriminatie-index in samenwerking met de Erasmus Universiteit te ontwikkelen.

Wie zoeken we?

Iemand die:

 • breed en zelfstandig inzetbaar is qua kennis en vaardigheden op onze verschillende (onderzoeks)projecten;
 • ervaring heeft met projectmatig werken in een projectorganisatie;
 • snel de vertaalslag kan maken tussen theorie en de praktijk en onderzoeksresultaten kan vertalen naar de praktijk, activiteiten van RADAR en relevante stakeholders;
 • in staat is om op strategisch niveau te opereren met partners bij gemeenten, overheid, bedrijfsleven en andere stakeholders;
 • ervaring heeft met acquisitietrajecten;
 • analytisch is en goed kan schrijven;
 • aantoonbare affiniteit heeft met de onderwerpen discriminatie, inclusie en emancipatie en cultuur- en gendersensitief te werk gaat;
 • zelfstandig werkt, initiatief neemt en makkelijk kan schakelen tussen verschillende projecten, vragen en deadlines.

Daarbij vragen we:

 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur afgestudeerd in Sociale Wetenschappen;
 • minimaal vier jaar relevante onderzoekswerkervaring;
 • goede kwalitatieve onderzoeksvaardigheden;
 • ervaring met monitoring en evaluatie is een pre;
 • ervaring met NVIVO en SPSS is een pre;
 • professioneel netwerk in het werkgebied van RADAR is een pre;
 • beschikbaarheid op korte termijn is een pre, bij voorkeur per 1 oktober 2021.

Wat bieden we?

 • Samenwerking in een team van professionals met veel ervaring op het gebied van anti-discriminatie, inclusie en gelijke behandeling.
 • Een jaarcontract, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren en gelijkblijvende opdrachten;
 • Arbeidsvoorwaarden (onder meer Individueel Keuze Budget en loopbaanbudget) en salariëring (afhankelijk van ervaring) in schaal 10, conform de CAO Sociaal Werk;
 • De organisatie heeft aanvullend op de cao een vergoeding voor reizen (max. 37 km wordt vergoed van woon-werkreizen) of voor thuiswerken (afhankelijk van het thuiswerkadvies);

Hoe te solliciteren?

Sollicitaties (cv en motivatie) kun je tot en met 11 augustus 2021 richten aan: RADAR, t.a.v. Iris Kappelle (P&O), via sollicitatie@radar.nl. Ons SPAM-filter is vrij strak afgesteld, met name hotmailadressen worden soms geweigerd. Gebruik daarom een leesbevestiging.  

De gesprekken met sollicitanten vinden plaats op 24 augustus. Uiterlijk 17 augustus volgt hierover een bericht. Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op 9 september 2021. 

Voor informatie over de vacature zelf kun je contact opnemen met Nienke de Wit (tot 6 augustus) en Bauke Fiere vanaf 9 augustus, via telefoonnummer 010-4113911.

We moedigen in het bijzonder mensen die onder de doelgroepen van social return vallen, aan om te reageren. Voor nadere informatie, zie Social Return Rotterdam

Meer informatie over werken bij RADAR en de sollicitatieprocedure tref je hier aan: Werken bij RADAR – RADAR. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

5 vragen over… discriminatie in de ouderenzorg

Onderzoek cultuursensitief werken in de ggz

IDEM Rotterdam voert van mei tot en met januari 2022 onderzoek uit naar cultuursensitief werken in de ggz. Op deze pagina lees je meer over de achtergrond en doelstelling van dit onderzoek.

Achtergrond

In een superdiverse stad als Rotterdam is het van belang dat ggz-professionals cultuursensitief werken. Daarin valt nog veel te leren en te verbeteren. We weten namelijk dat mensen met een migratieachtergrond minder snel de weg naar hulp en/of zorg weten te vinden en vaker te maken hebben met taal- en cultuurbarrières. Daarnaast kunnen cultuurverschillen in ziektebeleving, klachtenpresentatie, opvattingen over behandelingen en andere zorgbehoeftes, ertoe leiden dat geschikte hulp niet altijd wordt ontvangen of zorg wordt vermeden. Dit is problematisch, omdat mensen met een migratieachtergrond relatief vaker last hebben van diabetes, beroertes en coronaire hartziekten, maar ook van geestelijke gezondheidsproblemen als angststoornissen en depressies.

Doelstelling

IDEM wil onderzoeken wat werkzame elementen en best practices zijn als het gaat om cultuursensitief werken in de ggz. Daarom richten wij ons op de inzichten van professionals en (ex-)cliënten die ervaring hebben met cultuursensitieve zorg. Met de inzichten van deze voorhoede vormen wij (nieuwe) concrete handvatten en randvoorwaarden, die andere zorgprofessionals en -organisaties in Rotterdam kunnen helpen meer cultuursensitief te werken.

Opzet

Een online vragenlijst zal worden verspreid onder zorgprofessionals in ggz-organisaties die ervaring hebben met cultuursensitief werken. Daarnaast worden 20 semigestructureerde interviews gehouden met deze doelgroep, en 10 semigestructureerde interviews met cliënten. De resultaten worden verwerkt in een overzichtelijk rapport en in een infographic.

Looptijd

Dit project loopt van mei 2021 tot en met januari 2022.

Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam.

Onderzoeksteam

Saskia van Bon (projectleider), Nienke de Wit (onderzoeker) & Jana de Prieëlle (stagiaire)

Deelnemen of meer informatie?

Wil jij aan dit onderzoek bijdragen? Deelnemen kan als volgt:

 • Werk je in een ggz-organisatie die inzet op cultuursensitief werken? Of heb jij als professional binnen de ggz ervaring met deze manier van werken, omdat je bijvoorbeeld transcultureel of intercultureel therapeut bent? Wil je jouw ervaringen delen in een interview van maximaal 1 uur? Neem contact op met projectleider Saskia van Bon via S.vanbon@radar.nl of op 06 50749818. Alle gesprekken worden anoniem verwerkt. Voor deelname aan een interview ontvang je een cadeaubon van 25 euro.
 • Ben je ggz-professional met ervaring met cultuursensitief werken, maar wil je je ervaring liever niet delen in een interview, dan kun je ook een bijdrage leveren door hier anoniem onze vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 5-7 minuten. Jouw antwoorden zijn volledig anoniem.

Of wil je meer informatie over dit onderzoek, mail of bel dan met projectleider Saskia van Bon via S.vanbon@radar.nl of op 06 50749818.

5 vragen over… discriminatie in de ouderenzorg

IDEM onderzoekt cultuursensitiviteit in de geestelijke gezondheidszorg

In een superdiverse stad als Rotterdam is het van belang dat iedere Rotterdammer terecht kan bij de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en zich daar gehoord voelt. Om te achterhalen of dat in Rotterdam goed lukt, start IDEM Rotterdam met een onderzoek naar cultuursensitiviteit in de Rotterdamse ggz-praktijk. IDEM-onderzoeker Saskia van Bon beantwoordt de belangrijkste vragen over dit onderzoek.

Wat betekent cultuursensitieve geestelijke gezondheidszorg?

Het gaat om een manier van zorgverlening waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijke invloed die bijvoorbeeld geloof, migratieachtergrond en cultuur kunnen hebben op de problematiek van cliënten. Om iedere cliënt passend te kunnen begeleiden is het nodig dat zorgprofessionals de juiste kennis en vaardigheden hebben, dat ze zich bewust zijn van de eigen normen en waarden, en dat ze een open houding naar andere religies en culturen hanteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om sensitief communiceren en dat je als zorgprofessional let op je woordkeuze en taalgebruik. Maar ook om het betrekken van sleutelpersonen. En om bewustzijn van het feit dat mensen een andere visie kunnen hebben op verklaringen en oorzaken van ggz-problematiek. Een gebrek aan cultuursensitief werken kan leiden tot miscommunicatie en onbegrip, en dat gaat ten koste van een goede behandelrelatie.

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?

Uit eerder onderzoek weten we dat mensen met een migratieachtergrond minder snel de weg naar hulp en/of zorg vinden, en vaker te maken hebben met taal- en cultuurbarrières. Daarnaast kunnen cultuurverschillen in ziektebeleving, klachtenpresentatie, opvattingen over behandelingen en andere zorgbehoeftes, ertoe leiden dat geschikte hulp niet altijd wordt ontvangen of zorg wordt vermeden. Dat is problematisch, omdat mensen met een migratieachtergrond relatief vaker last hebben van diabetes, beroertes en coronaire hartziekten, maar ook van geestelijke gezondheidsproblemen zoals angststoornissen en depressies.

Waarom is onderzoek naar cultuursensitiviteit in de ggz belangrijk?

Inclusieve geestelijke gezondheidszorg is nog niet vanzelfsprekend. IDEM wil daarom onderzoeken wat werkzame elementen en best practices zijn als het gaat om cultuursensitief werken in de ggz. We zijn benieuwd naar de verhalen van professionals en (ex-)cliënten die ervaring hebben met cultuursensitieve zorg. Met de inzichten van deze voorhoede willen wij (nieuwe) concrete handvatten vormen, die andere ggz-professionals en -organisaties in Rotterdam kunnen helpen meer cultuursensitief te werken.

Kun je deelnemen aan dit onderzoek?

Zeker! Werk je in een Rotterdamse ggz-organisatie die inzet op cultuursensitief werken? Of heb jij als professional binnen de ggz ervaring met deze manier van werken? Bijvoorbeeld omdat je transcultureel of intercultureel therapeut bent of een grote persoonlijke affiniteit hebt met cultuursensitief werken? Dan kun jij helpen door hier anoniem onze vragenlijst in te vullen. Dat kost je ongeveer 5 minuten.

Wil je jouw ervaringen en ideeën liever delen in de vorm van een interview of wil je eerst meer informatie over dit onderzoek, mail of bel dan met projectleider Saskia van Bon via s.vanbon@art1.nl of 06- 50749818. Het is nog goed om te weten dat alle gesprekken anoniem verwerkt worden en dat je voor deelname aan een interview een cadeaubon van 25 euro ontvangt.