Racisme meest gemeld in Rotterdam

Racisme meest gemeld in Rotterdam

Antidiscriminatievoorziening RADAR heeft in 2018 456 meldingen van discriminatie ontvangen van inwoners uit de politie-eenheid Rotterdam. Dit is nagenoeg evenveel als vorig jaar, terwijl landelijk het aantal meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen daalde met 8 procent. De politie registreerde 523 discriminatie-incidenten, 77 meer dan het jaar ervoor. Het College voor de Rechten van de Mens ontving 66 verzoeken om een oordeel, dat zijn er 18 meer dan in 2017. Dit blijkt uit de Monitor Discriminatie 2018 over de politie-eenheid Rotterdam die vandaag wordt gepubliceerd.

Dominante rol racisme

Racisme behoudt een dominante rol in de meldingen bij RADAR en registraties van de politie. Daarom wordt daar in deze monitor de aandacht op gevestigd. Ongeveer de helft van de meldingen bij RADAR en de registraties bij de politie had in 2018 betrekking op de grond herkomst/huidskleur. Landelijk was dit voor de meldpunten 45% en bij de politie 43%. Er is bovendien sprake van een sterke stijging bij zowel RADAR (9%) als de politie (8%). Op onder andere de terreinen arbeidsmarkt, onderwijs en huisvesting hadden de meeste meldingen bij RADAR betrekking op de discriminatiegrond herkomst/huidskleur.

Moslims vaak de dupe, antisemitisme daalt

Het grootste deel van meldingen en politieregistraties met de grond religie, ging over discriminatie van moslims. RADAR ontving 43 meldingen over geloof waarvan er 32 gingen over discriminatie van moslims. Bij de politie gingen 25 van de 28 registraties op grond van religie over moslims. Bij RADAR kwam een enkele melding binnen over antisemitisme. Ook bij de politie daalde het aantal meldingen van antisemitisme ten opzichte van 2017. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), daarentegen, registreerde op landelijk niveau meer incidenten.

Veel zwangerschapsdiscriminatie

Bij meldingen met de grond geslacht ging ongeveer een kwart over discriminatie vanwege zwangerschap. Daar is waarschijnlijk de speciale campagne van RADAR debet aan. Discriminatie-ervaringen van transgender personen worden vanaf 2018 apart weergegeven binnen de grond geslacht. In 2018 ging het om 7 meldingen en 2 politieregistraties. Bij RADAR en politie zijn minder incidenten geregistreerd op de grond seksuele gerichtheid. Ook het aantal meldingen op grond van politieke gezindheid daalde. Dit heeft vooral te maken met de afname van spanningen binnen de Turkse gemeenschap als gevolg van de couppoging in Turkije in 2016. Van de verzoeken die het College voor de Rechten van de Mens ontving, ging ruim een kwart over de grond handicap/chronische ziekte.

Meer incidenten onderwijs

De meeste meldingen bij RADAR gingen over de arbeidsmarkt. In de politieregistraties vormden incidenten in de directe woonomgeving de grootste categorie. Een markante stijging is te zien van meldingen op het terrein onderwijs. Bij RADAR gingen de meeste van deze meldingen over herkomst/huidskleur (17), handicap/chronische ziekte (11) en godsdienst (4). Bij de politie ging het vooral over vernieling of bekladding van het schoolplein of schoolgebouw.

Sterke stijging klachten horeca

Het aantal meldingen over horecadiscriminatie fluctueerde sterk de afgelopen jaren. In 2018 lieten de cijfers van het Panel Deurbeleid Rotterdam, de politie en RADAR zien dat bij alle drie deze organisaties sprake was van een stijging. Het totaal van de registraties bij deze organisaties steeg van 48 in 2017 naar 80 in 2018.

Verschillen in de regio

Een groot deel van alle meldingen bij RADAR en geregistreerde incidenten bij de politie werd gedaan in de gemeente Rotterdam. Dit betekent een stijging van het aantal geregistreerde incidenten in Rotterdam van ongeveer 10 procent. Het aantal meldingen bij de overige gemeenten is ongeveer gelijk gebleven, met uitzondering van Lansingerland (van 7 meldingen in 2017 naar 13 meldingen), Nissewaard (van 18 naar 7) en Capelle aan den IJssel (van 23 naar 9). Bij de politie telde het basisteam Centrum de meeste registraties (50), gevolgd door Drechtsteden (42 in Drechtsteden-Buiten en 41 in Drechtsteden-Binnen).

Over de Monitor Discriminatie 2018

De Monitor Discriminatie 2018 is samengesteld door RADAR in samenwerking met de politie Rotterdam en wordt 16 april gepubliceerd. De Monitor Discriminatie bundelt meldingen van antidiscriminatievoorzieningen met politieregistraties omtrent discriminatie en verzoeken bij het College voor de Rechten van de Mens. Zo geeft dit rapport een compleet beeld van de geregistreerde discriminatie-incidenten in de politie-eenheid Rotterdam. De Monitor Discriminatie is te vinden op www.discriminatie.nl.

Nashville-verklaring: de belangrijkste ontwikkelingen op een rij

Nashville-verklaring: de belangrijkste ontwikkelingen op een rij

Gemeenten hesen landelijk de regenboogvlag, verschillende christelijke groeperingen spraken zich uit voor álle liefdes en social media werden overspoeld met verontwaardigde reacties: de Nederlandse versie van de Nashvillle-verklaring deed afgelopen dagen de gemoederen hoog oplopen. In de verklaring wordt de uitoefening van homoseksualiteit afgekeurd en wordt gesteld dat je zou moeten leven naar het biologische geslacht dat god je gegeven heeft. Ofwel: “het is zondig om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren.” Honderden predikanten uit met name de orthodox-protestantse gemeenschap ondertekenden de verklaring. De verklaring werd vrijdag 4 januari 2019 openbaar gemaakt en hield sindsdien de gemoederen flink bezig. Een kort overzicht van de ontwikkelingen:  

  • Bij antidiscriminatievoorziening RADAR kwamen in totaal elf meldingen binnen over het discriminatoire karakter van de Nashville-verklaring. RADAR roept op te blijven melden als burgers zich gediscrimineerd of buitengesloten voelen vanwege hun seksuele gerichtheid. Dit kan via info@radar.nl, onze meldpagina of de app Meld Discriminatie Nu. RADAR bundelt de klachten en meldingen en zal deze inzetten bij acties om de gelijke behandeling en acceptatie van LHBTI’ers te bepleiten en bevorderen.
  • Het College voor de Rechten van de Mens ontving bijna vierhonderd klachten over de verklaring. Veel mensen maken zich zorgen over de homofobe aard van de verklaring.
  • Het Openbaar Ministerie maakte maandag bekend een onderzoek te starten naar de strafbaarheid van de verklaring.
  • Dinsdag wapperde de regenboogvlag op het Stadhuis van Rotterdam. Het college verwerpt de Nashville-verklaring, schrijft RTV Rijnmond. Wethouder Bert Wijbenga: “Wij als college verwerpen de Nashville-verklaring omdat we willen dat alle Rotterdammers zich gelijkwaardig voelen. Dit is een grote stap terug voor de acceptatie van de homoseksuele en transgender gemeenschap.”
  • Piet de Vries, een van de aanjagers van de Nederlandse verklaring en voormalig predikant die is verbonden aan de Vrije Universiteit (VU), vergeleek dinsdag in het AD ‘genderisme’ met ‘nazisme’: “We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak.” De VU hees hierop de regenboogvlag en nodigde De Vries uit voor een pittig gesprek.
  • Hersenonderzoek Dick Swaab gaf in een interview met NRC aan te willen dat die Nashville-verklaring er nooit was geweest. Hij hekelt de term genderideologie in een interview “Gender heeft niets te maken met ideologie. Het gaat hier over zaken die goed wetenschappelijk onderbouwd zijn.”
  • LuckyTV maakte een satirisch filmpje over SGP-leider Kees van der Staaij, een van de ondertekenaars van de verklaring. Dit filmpje raakte vervolgens weer in opspraak: waar velen het hilarisch vonden, vonden anderen het onsmakelijk omdat de beelden waren gemaakt tijdens een dienst om geld in te zamelen voor vervolgde christenen wereldwijd.
  • Woensdag 9 januari trok dominee Cees Sonnevelt uit Alblasserdam zich terug uit de werkgroep achter de Nashville-verklaring. Volgens Trouw gebeurde dat om persoonlijke redenen.
  • De initiatiefnemers van de Nederlandse Nashville-verklaring besloten woensdag te stoppen met het verzamelen van nieuwe handtekeningen en gaan zich eerst ‘bezinnen’. Er wordt gewerkt aan een nadere verklaring.

 

 

Slotverklaring ‘Stop geweld tegen vrouwen’

Slotverklaring ‘Stop geweld tegen vrouwen’

Honderden Rotterdammers en andere sympathisanten hebben zaterdag 29 december deelgenomen aan een stille tocht om aandacht te vragen voor de slachtoffers van geweld tegen vrouwen. Aanleiding was dat Rotterdam in korte tijd drie dochters heeft verloren door geweld van mannen in hun naaste omgeving: Sarah, Bianca en Hümeyra.

De stille tocht begon op het Coloured Mindplein en eindigde bij het oude postkantoor aan de Coolsingel, waar een slotverklaring werd voorgelezen. Ook burgemeester Aboutaleb, wethouder Judith Bokhove en verschillende raadsleden hielden een toespraak.

>> Lees Slotverklaring ‘Stop geweld tegen vrouwen’

Stille tocht voor geweld tegen vrouwen

Stille tocht voor geweld tegen vrouwen

In Rotterdam wordt op 29 december een stille tocht gehouden om aandacht te vragen voor de  slachtofers van geweld tegen vrouwen. “Rotterdam heeft in korte tijd een aantal dochters verloren”, aldus Patricia Ooms directeur Stichting Dona Daria. “Het wordt nu tijd dat Rotterdammers opstaan en hun stem laten horen om dit soort geweld tegen vrouwen te stoppen en hun steun te betuigen aan hun nabestaanden”.

Binnen enkele weken werd Rotterdam opgeschrikt door moorden op drie jonge Rotterdamse vrouwen: een 29-jarige vrouw in Zuidwijk, een studente in Kralingen en vorige week de moord op de 16- jarige Hümeyra Öz. Voor Dona Daria, SPIOR, Emancipator en RADAR/IDEM Rotterdam is de maat nu meer dan vol. Met een stille tocht op zaterdag 29 december vragen zij aandacht voor geweld tegen vrouwen.

Bijna helft vrouwen krijgt te maken met geweld

45% van de vrouwen en meiden boven de 15 jaar in Nederland hebben te maken gehad met fysiek of seksueel geweld, blijkt onderzoek. In ruim 90% van de gevallen is de dader een man. In 25% van de gevallen is de dader hun partner of ex-partner. Dat wil niet zeggen dat mannen geen slachtoffer kunnen worden van geweld, of dat alle mannen dader zijn, maar wel dat dit geweld nauw samenhangt met dominante en rigide verhoudingen tussen mannen en vrouwen, die dwars door alle lagen van de bevolking voorkomen. Een probleem dat door onder andere de VN en de Wereldgezondheidsorganisatie gezien wordt als één van de grootste problemen van deze tijd en van epidemische proporties.

Route stille tocht

Initiatiefnemers Dona Daria, SPIOR, Emancipator en RADAR/IDEM roepen Rotterdammers op zich uit te spreken tegen dit geweld en het zwijgen te doorbreken door mee te lopen in een stille tocht in de avond van 29 december.

De tocht start om 19:00 uur op het Coloured Mindplein, Werkhoefstraat 10 te Rotterdam en eindigt rond 20:30 uur voor het Stadhuis, waar de initiatiefnemers een verklaring overhandigen aan burgemeester Aboutaleb. Een breed scala van maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in de stad hebben al kenbaar gemaakt mee te doen.

Marianne Vorthoren, directeur SPIOR: ‘Iedereen zegt vrijwel meteen “ja” om mee te doen. Dit gaat iedereen aan. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat zo’n brede coalitie een krachtig signaal afgeeft.’ Naast deze organisaties worden alle Rotterdammers opgeroepen, in het bijzonder mannen, om hun stem te laten horen.

Jens van Tricht van Emancipator: ‘Geweld tegen vrouwen wordt vooral gepleegd door mannen, mannen moeten deel zijn van de oplossing, dat doen ze door te beginnen zich uit te spreken en te laten zien, daarom is het zo belangrijk dat zij ook meelopen.’

Brede steun

De initiatiefnemers organiseren ieder vanuit hun eigen invalshoek het hele jaar door activiteiten ter preventie van psychisch, fysiek en seksueel geweld, zoals discussie- en dialoogbijeenkomsten, (weerbaarheids-)trainingen en campagnes. Cyriel Triesscheijn, directeur RADAR/IDEM: “Dit soort excessen bewijst maar weer hoe belangrijk het is dat er structureel aandacht is voor geweld tegen vrouwen, mannen en LHBTIQ.”

De stille tocht wordt gesteund door onder andere: Convent der Kerken Rotterdam, Mara, Samen 010, SKIN Rotterdam, NIG Rotterdam, LJG Rotterdam, Humanistisch Verbond Rotterdam, Sanatan Dharm net, boeddhistisch centrum Puntsok Chö Ling, Zadkine College, Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Peace Penguins, Krachtvrouwen Oude Westen, Moeders met Talent, Rotterdammers met Talent, Gezondheidsvoorlichters, Urban Witches Rotterdam, Alacritas, Pressure Line en InMovement.

 

Sluit je aan

Een ieder is welkom om zich aan te sluiten bij de stille tocht. Organisaties die zich ook willen aansluiten, kunnen zich aanmelden via info@donadaria.nl.

Organisaties en verenigingen mogen tijdens de stille tocht hun eigen identiteit uitdragen. Echter gaat het om een vredelievend protest, waarbij stokken (zoals vlaggen, spandoeken op stok etc.) en andere potentiële slagwapens omwille van de veiligheid niet zijn toegestaan.

>> Belangrijke informatie voor deelnemers

IDEM gesloten tijdens de feestdagen

IDEM gesloten tijdens de feestdagen

In verband met de feestdagen is het kantoor van IDEM Rotterdam van 24 december t/m 1 januari gesloten. Vanaf 2 januari zijn wij weer aanwezig.

Wij wensen u fijne feestdagen en zien u graag terug in het nieuwe jaar.

5 vragen over… islamofobie

5 vragen over… islamofobie

Moslimdiscriminatie, islamisme, baardhaat… Er circuleren allerlei namen voor hetzelfde probleem: discriminatie op basis van de veronderstelling dat iemand moslim is. IDEM-onderzoeker Mariska Jung verzamelde de belangrijkste signalen, cijfers en achtergronden op het gebied van islamofobie in Rotterdam. Vijf vragen aan haar over dit heikele thema.

1. Wat is islamofobie?

Islamofobie is de verzamelnaam voor situaties, handelingen en structuren die bijdragen aan stereotypering, stigmatisering en discriminatie van mensen die als moslim worden gezien. Soms leidt dit zelfs tot geweld en mishandeling aan toe.

2. Hoe verschilt islamofobie van discriminatie op grond van geloof?

Alleen al de veronderstelling dat iemand moslim is, kan discriminerende reacties uitlokken. Dat gaat gepaard met verwachtingen ten aanzien van vermeende uiterlijke en culturele kenmerken van moslims. Religie, etniciteit, sociale positie en klasse komen allemaal samen in islamofobie. Iemand die aan een stereotype beeld van een moslim voldoet, kan door discriminatie getroffen worden. Ook als die persoon niet eens moslim is! Denk bijvoorbeeld aan een hipster met migratieachtergrond, die wordt uitgescholden vanwege zijn baard. Of een katholieke vrouw, die ongelijk behandeld wordt omdat zij een hoofddoek draagt.

3. Hoe herken je islamofobie?

Islamofobie is het gemakkelijkst te herkennen wanneer iemand ongelijk wordt behandeld of wordt uitgescholden, bijvoorbeeld wanneer krachttermen worden gebruikt in combinatie met ‘moslim’, ‘islam’, ‘Turk’ of ‘Marokkaan’. Uiteraard zijn niet alle Turkse en Marokkaanse Nederlanders moslim, maar daar wordt vaak wel van uitgegaan. Ook discriminatie van of geweld tegen vrouwen met een hoofddoek duidt meestal op islamofobie, omdat de hoofddoek door velen alleen met de islam in verband gebracht wordt.

Islamofobie kan echter ook minder expliciet geuit worden en daarin zijn allerlei gradaties: zo komt ‘Mohammed’ minder gemakkelijk aan een baan of woning dan ‘Mark’, worden islamitische basisscholen en moskeeën beklad, of wonen Nederlanders zonder migratieachtergrond liever in een witte buurt en verhuizen zij sneller, wanneer nieuwe bewoners in hun wijk in toenemende mate een migratieachtergrond hebben.

4. Wat kan je als professional doen tegen islamofobie?

Je kan jezelf informeren, nagaan wat je over de islam in Nederland weet. Maar ook kan je een training volgen bij SPIOR of RADAR. Daarnaast kan je je collega’s aanspreken wanneer je merkt dat die persoon weinig kennis heeft of op basis van vooroordelen handelt. Islamofobie is, net zoals discriminatie op andere gronden, een complex fenomeen. Het hangt samen met normen, structuren van ongelijkheid en het op alledaagse manieren tot uiting kan komen. De eerste stap naar verandering is daarom om meer kennis op te doen en kritisch op jezelf te reflecteren.

5. Wat kan je doen als je slachtoffer bent van islamofobie?

Als je slachtoffer geworden bent van moslimdiscriminatie, maak daarvan dan melding bij een vertrouwenspersoon, leidinggevende, een antidiscriminatiebureau of de politie. RADAR kan je desgewenst begeleiden bij een juridische procedure, of je meer advies en informatie geven. Zo sta je sterker in je schoenen als je bijvoorbeeld het gesprek met je baas aangaat over het dragen van je hoofddoek tijdens het werken.

>> Meer weten over islamofobie? Lees hier ‘Je zou maar moslim zijn… Cijfers, signalen en achtergronden van moslimdiscriminatie in Rotterdam’