Leerlab 25 juni: Praktische handvatten om met inclusie aan de slag te gaan

Leerlab 25 juni: Praktische handvatten om met inclusie aan de slag te gaan

Inclusieve organisaties, diversiteitssensitief communiceren, een intersectionele benadering: veel professionals in het sociaal domein zijn dagelijks aan het werk met deze begrippen, soms zelfs zonder dat ze het weten. Ze hebben al veel kennis en inzichten opgedaan over diversiteit en inclusie. Maar hoe pas je die inzichten nou bewust toe in de praktijk?

Tijdens het eerste IDEM Leerlab ‘Van praten naar doen’ op dinsdag 25 juni 2024 gaan we met praktische handvatten aan de slag. Hoe zet je de eerste stap? Welke concrete acties volgen daarna? En welk handelingsperspectief past bij jouw werkzaamheden en jouw functie?

In workshops krijg je handvatten aangeboden, doe je opdrachten om ermee te oefenen en bespreken we de effectiviteit met elkaar. In co-creatie kunnen we de handvatten aanpassen naar jouw praktijkbehoefte. Er is in het leerlab veel ruimte voor maatwerk: we gaan hands-on aan de slag met individuele wensen.  

Deelname is gratis, meld je alleen even aan!

Praktische informatie

Wanneer?

Dinsdag 25 juni 2024, 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Waar?

Gebouw De Heuvel
Grotekerkplein 5, Rotterdam

Voor wie?

Rotterdamse sociaal professionals die zich (willen gaan) inzetten voor een inclusieve stad, en met elkaar aan de slag willen met praktische handvatten voor in de praktijk.

Programma (onder voorbehoud)

13.30 uur – inloop
14.00 uur – welkom & introductie
14:30 uur – workshopronde 1
15:30 uur – pauze
15:45 uur – workshopronde 2
16:45 uur – plenaire afsluiting
17.00 uur – mogelijkheid om te netwerken met hapje en drankje

Workshops

Fairspace – De professionele omstander

Fairspace zet zich in voor veilige ruimtes waar iedereen zich welkom voelt. In de workshop ‘De professionele omstander’ gaan we aan de slag met handelingsperspectief van de professional die omstander is bij discriminatie. Je leert discriminatie herkennen, en welke verschillende manieren van reageren er in een dergelijke situatie zijn. Je leert een situatie signaleren en erop handelen op een manier die het beste bij jou past.

Inclusief Zakendoen – Intersectionele teambuilding

Inclusief Zakendoen (een onderdeel van Dona Daria) geeft een interactieve workshop over het toepassen van de SWOT-analyse op het gebied van intersectioneel werken. Daarmee kun je de diversiteit en inclusie binnen je organisatie of team analyseren. Je krijgt praktische handvatten en inzichten die je direct kunt inzetten voor beleidsvoering, organisatiestructurering en teambuilding.

Humanitas – Jij in de optelsom

Hoe reflecteer je op jezelf in relatie tot intersectionaliteit en diversiteit? In deze workshop word je je bewust van factoren die negatieve en positieve invloed kunnen hebben op inclusie, en je leert hoe je dit inzicht kan inzetten voor een meer diversiteitssensitieve communicatie.

Nieuw: IDEM Rotterdam organiseert Leerlabs

Nieuw: IDEM Rotterdam organiseert Leerlabs

Nieuwsbrieven, kennisateliers en onze kennisbank: de meeste professionals in het sociale domein van Rotterdam kennen ons van onze kennisdeling. Steeds vaker krijgen wij de vraag of we ook praktische toepassingen kunnen bieden. Er is veel kennis over diversiteit en inclusie, maar hoe pas je die nou toe in je alledaagse werk? Om in te spelen op deze behoefte organiseren we op dinsdag 25 juni 2024 ons allereerste Leerlab!

Tijdens een Leerlab gaan we met interactieve workshops aan de slag met praktische handvatten voor in de praktijk. Je krijgt dus niet enkel een handvat of techniek aangeboden, maar we bespreken ook de effectiviteit en haalbaarheid van deze handvatten en technieken. Zo kun je samen met andere professionals je technieken eigen maken, direct feedback aan elkaar geven en nadenken hoe het past in een aanpak met maatwerk.

Het eerste Leerlab van IDEM Rotterdam vindt plaats op dinsdag 25 juni 2024. Het Leerlab ‘Van praten naar doen’ staat in het teken van technieken om zelf of met collega’s meer vat te krijgen op diversiteit en hoe je dat een plek kan geven binnen je werk. Er is onder andere een workshop waarin op interactieve wijze wordt gewerkt aan een stappenplan voor professionals over wat je kunt doen wanneer je discriminatie waarneemt. Ook is er een workshop over reflectietechnieken die inzicht geven in intersectionaliteit binnen je werk. Klinkt intersectionaliteit je nog niet heel bekend in de oren? Geen zorgen, er zal kort stilgestaan worden bij het begrip. Kijk ook alvast naar de explainer over intersectionaliteit op onze website.

Wil je automatisch uitnodigingen voor onze Leerlabs en andere bijeenkomsten in je mail ontvangen? Meld je dan via deze link: https://nieuwsbrief.radar.nl/aanmelden/

Nieuw in de Kennisbank: ‘Ruimte voor meiden op Zuid: Een ontwerpgericht onderzoek naar de Veiligheidsbeleving van meiden in de openbare ruimte.’

Nieuw in de Kennisbank: ‘Ruimte voor meiden op Zuid: Een ontwerpgericht onderzoek naar de Veiligheidsbeleving van meiden in de openbare ruimte.’

Iedere maand wordt onze Kennisbank aangevuld met de nieuwste onderzoeken en publicaties op het gebied van inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+) emancipatie. In de rubriek ‘Nieuw in de Kennisbank’ lichten we een van de publicaties uit. Deze keer een studie van onderzoekers van Hogeschool Inholland, Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken:Ruimte voor meiden op Zuid : Een ontwerpgericht onderzoek naar de Veiligheidsbeleving van meiden in de openbare ruimte.’

Het percentage jonge vrouwen tussen de 18 en 25 jaar dat zich onveilig voelt in de buitenruimte, is twee keer zo hoog als het percentage jonge mannen in die leeftijd. De publieke ruimte is daarmee niet genderneutraal en veel meer toegesneden op behoeften van jonge mannen dan van jonge vrouwen. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek naar veiligheidsbeleving van meiden in de openbare ruimte in Rotterdam-Zuid.

Analyse

De onderzoekers hebben ten eerste een meta-analyse uitgevoerd van literatuur die beschikbaar is over het gevoel van veiligheid in de buitenruimte. In totaal zijn 166 artikelen meegenomen in de analyse. Daarnaast zijn 25 straatinterviews afgenomen op verschillende locaties in Rotterdam-Zuid door meiden van Chicks and The City (CATC). Uit de gesprekken met meiden en (jeugd-)professionals in Rotterdam-Zuid blijkt dat Zuidplein een belangrijke rol speelt. Dit komt niet alleen door de mate waarin zich negatieve factoren voordoen, maar ook door de centrale rol die Zuidplein speelt in het dagelijks leven van de meiden. Naast winkelcentrum is het ook een knooppunt van verschillende soorten openbaar vervoer.

Ontwerpprincipes

Het literatuuronderzoek en de interviews hebben inzichten opgeleverd die zijn vertaald naar algemene ontwerpprincipes. De volgende uitgangspunten kunnen gehanteerd worden bij het ontwerp en beheer van (fysieke en sociale) interventies die tot doel hebben de veiligheidsbeleving van adolescente meiden in de openbare ruimte te bevorderen:

Ontwerpprincipe 1: Zorg voor betekenisvolle plekken in de openbare ruimte die multifunctioneel gebruikt kunnen worden.

Ontwerpprincipe 2: Houd er rekening mee dat culturele en normatieve kaders waarmee de jonge meiden opgroeien van invloed zijn op hun type en mate van gebruik van de openbare ruimte.

Ontwerpprincipe 3: Zorg voor vanzelfsprekend, zichtbaar toezicht door mensen (‘ogen op straat’).

Ontwerpprincipe 4: Zorg voor zichtlijnen, verlichting en toegankelijkheid (ook uitgangen!)

Ontwerpprincipe 5: Herken de copingstrategieën en -tactieken van jonge meiden.


Meer lezen

Geslacht, seksualiteit en gender. Wat zijn de verschillen?

Geslacht, seksualiteit en gender. Wat zijn de verschillen?

Binnen het sociaal domein kom je regelmatig de begrippen geslacht, seksualiteit en gender tegen. Met regelmaat worden deze woorden door elkaar gebruikt, omdat niet iedereen het onderscheid kent tussen deze begrippen. De verwarring ontstaat onder andere doordat de Engelse termen gender en sex beiden vaak naar het Nederlandse woord geslacht vertaald worden. Toch klopt dit niet helemaal in het Nederlands. Sekse en geslacht verwijzen voornamelijk naar je lichamelijke kenmerken, terwijl gender ook verwijst naar de sociale, culturele en psychologische kenmerken. In dit artikel leer je de verschillen kennen.

Geslacht  

Geslacht – ook wel sekse genoemd – gaat over de lichamelijke kenmerken van een persoon die het onderscheid maken tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. Denk daarbij aan de geslachtsorganen, hormonen, chromosomen enzovoort. Geslacht en sekse betekenen grotendeels hetzelfde, maar geslacht verwijst ook specifiek naar de genitale geslachtskenmerken, bijvoorbeeld een penis of vagina.  

Deze bepalen bijvoorbeeld welk geslacht op je geboorteakte komt te staan. Vaak is het meteen duidelijk dat een kind geboren is als jongen of meisje, maar sommige mensen worden geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Je bent dan intersekse. Dit komt vaker voor dan rood haar. De lichamelijke kenmerken, bijvoorbeeld de genitaliën of chromosomen, zijn dan niet duidelijk aan één sekse toe te wijzen. Bij deze personen staat op de geboorteakte vermeld: ‘het geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’. Dit kan later gewijzigd worden naar M of V indien gewenst. 

Seksualiteit 

Seksualiteit gaat over je seksuele gevoelens, gedachten, aantrekkingskracht en gedrag ten opzichte van andere mensen. Je kunt andere mensen fysiek, seksueel of emotioneel aantrekkelijk vinden, en al die dingen maken deel uit van je seksualiteit. Seksualiteit is divers en persoonlijk. Seksuele oriëntaties zijn bijvoorbeeld heteroseksueel, lesbisch, homoseksueel, biseksueel, panseksueel en aseksueel. 

Heteroseksueel: mensen die zich aangetrokken voelen tot het tegenovergestelde geslacht. 

Lesbisch: mensen die zich als vrouw identificeren en die zich romantisch en/of seksueel aangetrokken voelen tot vrouwen. 

Homoseksueel: mensen die zich als man identificeren en zich romantisch en/ of seksueel aangetrokken voelen tot mannen. 

Biseksueel: mensen die zich romantisch en/of seksueel aangetrokken voelen tot twee of meer genders/geslachten, bijvoorbeeld tot mannen en tot vrouwen. 

Panseksueel: De seksuele, romantische, of emotionele aantrekking of het verlangen naar personen van alle genderidentiteiten en biologische geslachten. 

Aseksueel: Je voelt je weinig of niet seksueel aangetrokken tot andere mensen. Aseksueel zijn betekent niet automatisch dat je geen zin in seks hebt. Je wordt niet opgewonden van andere mensen. Maar sommige mensen hebben wel behoefte aan seks. Bijvoorbeeld omdat een orgasme fijn voelt. 

Alle vormen van seksualiteit zitten op een spectrum. Het is dus heel normaal als iemand voornamelijk in één van de bovenstaande etiketten past, en daarbij tegelijk ook andere ervaringen heeft.  

Gender  

Anders dan de begrippen sekse en geslacht verwijst gender niet naar de zichtbare lichamelijke kenmerken, maar naar sociale, culturele en psychologische kenmerken. 

Gender gaat over hoe iemand zichzelf van binnen voelt. Iemand kan zich op basis van dit gevoel op een bepaalde manier identificeren: dit noem je genderidentiteit. Bijvoorbeeld als man, vrouw, beide, geen van beide, of een ander gender. Het gender van een persoon kan wel of niet overeenkomen met het geslacht dat tijdens je geboorte is toegewezen. Als iemands gender anders is dan iemands geslacht, wordt dat ook wel transgender genoemd.

Naast gender zijn er ook genderrollen in elke cultuur. Bij een genderrol kan je denken aan alles wat als typisch ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ wordt gezien, maar ook alles ertussenin. Bijvoorbeeld: roze zou voor meisjes zijn, en blauw voor jongens. Dit is cultureel bepaald. 

Het begrip gender komt uit het Engels. Oorspronkelijk betekent het in deze taal geslacht, maar tegenwoordig heeft het in zowel in het Engels als in het Nederlands een bredere betekenis.

Genderexpressie 

Genderidentiteit zegt iets over hoe jij jezelf ziet, terwijl genderexpressie gaat over de manier waarop je je genderidentiteit naar anderen communiceert. Dit omvat alle uiterlijke kenmerken en gedragingen die cultureel worden gedefinieerd als mannelijk, vrouwelijk of genderneutraal. Denk hierbij aan de kledingkeuze of make-up.  

Hoe iemand zichzelf presenteert kan overeenkomen met, maar ook afwijken van, hun gender of genderidentiteit. Daarnaast is dit deels cultureel bepaald. Dominantie, kracht en gemakkelijke kleding worden in westerse culturen vaak als typisch mannelijk gezien, en zachtheid, zorg en gedetailleerde kleding als vrouwelijk. 

In het kort 

Geslacht 

Sekse en geslacht gaan over de lichamelijke kenmerken van het man- en vrouw-zijn. Bij je geboorte wordt je geslacht vastgesteld.  

  • Iemand die geboren wordt met een vagina krijgt een V van vrouw op hun geboorteakte. 
  • Iemand die geboren wordt met een penis krijgt een M van man op hun geboorteakte. 
  • Sommige mensen worden geboren met vrouwelijke én mannelijke kenmerken. 

Seksualiteit 

Dit gaat over je seksuele gevoelens, gedachten, aantrekkingskracht en gedrag ten opzichte van andere mensen. Je kan je onder andere identificeren als heteroseksueel, lesbisch, homoseksueel, biseksueel, panseksueel en aseksueel. 

Gender 

Gender is het gevoel dat elk persoon kan hebben wat betreft de eigen mannelijkheid en vrouwelijkheid.  

  • Je genderidentiteit gaat over hoe je je voelt en welke woorden je hieraan geeft 
  • Je genderexpressie gaat over hoe je jezelf toont aan de buitenwereld 

Een genderrol gaat daarnaast over de eigenschappen, gedragingen en rolpatronen die sociaal en cultureel zijn bepaald voor verschillende geslachten.  

Download pdf genderkoek 

Dag tegen Racisme en Discriminatie 2024: Wat komt er na de komma?

Dag tegen Racisme en Discriminatie 2024: Wat komt er na de komma?

Wat komt er na de komma?

In december 2022 bood demissionair minister-president Mark Rutte namens de Nederlandse staat excuses aan voor het slavernijverleden. Rutte stelde, naar een citaat van de kunstenaar Serana Angelista, dat ‘we niet alleen het verleden delen, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt.’

Op de Dag tegen Racisme en Discriminatie organiseren wij een conferentie om gezamenlijk te verkennen wat er na ‘de komma’ komt. Aan de hand van multidisciplinaire dialoog belichten we de impact van dekolonisatie. Welke lessen putten we uit het verleden voor een gezamenlijke toekomst? En hoe maak je een verleden beschikbaar voor de toekomst, als het niet in beeld of geluid is gevat? 

Ook het publiek wordt op deze dag van harte uitgenodigd om hun eigen vragen, belevingen en visies te delen. Bijdragen vanuit het publiek worden vervolgens meegenomen in het programma van de Rotterdamse eindconferentie van het herdenkingsjaar. 

Praktische informatie 

Datum 
Donderdag 21 maart 2024

Waar? 
De Doelen, Eduard Flipse Zaal, Schouwburgplein 50, 3012 CL Rotterdam

Voor wie?  
Iedereen met belangstelling voor een inclusieve en gelijkwaardige samenleving.

Programma

14:30 – inloop en drankje 

15:00 – openingsact: Densasi, spoken word artiest 

15:10 – welkomstwoord: dagvoorzitter Dounia Jari  

15:15 – sprekers:  

 – Stevie Nolten (Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid) 

 – Wim Reijnierse (Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst)

 – Drs. Eneida Delgado Silva-Fransman (Psychologiepraktijk SANE) 

16:00 – pauze  

16:15 – bijdragen vanuit het publiek 

16:45 – panelgesprek “Wat komt er na de komma?” met de sprekers plus Maureen Mollis (Gemeente Rotterdam), geleid door Dounia Jari 

17:15 – drankje en ruimte voor ontmoeting 

17:45 – einde 

Met bijdragen van o.a.:

Dounia Jari (dagvoorzitter)

Dounia Jari is expert op het gebied van seksuele diversiteit en Islam, en medeoprichter van het European Queer Muslim Network

Densasi (spoken word artist) 

Shevani D.K., alias Densasi, maakt muziek en is nu meer dan 5 jaar spoken word artist. De spontane en enthousiaste Shevani wil haar publiek inspireren en motiveren met haar artistieke teksten. Shevani: ‘Door over taboes te praten en een open boek te zijn in de verhalen die ik deel, hoop ik mijn luisteraars te inspireren onbeschaamd hunzelf durven te zijn’.

Stevie Nolten (spreker/panel) 

Stevie Nolten (zij/haar) werkt als dekoloniaal archiefonderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Ze zet zich in voor het ontsluiten, democratiseren en repatriëren van koloniaal erfgoed materiaal, om samen met ondervertegenwoordigde gemeenschappen stiltes in het archief aan te vullen. Op weg naar een rechtvaardige en meerstemmige vertelling van onze gedeelde geschiedenis. Naast haar onderzoekswerk is Stevie gemeenteraadslid in Utrecht.  

Wim Reijnierse (spreker/panel)  

De stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst heeft als doel: het vergroten van de kennis en het bewustzijn van de geschiedenis die inwoners van Rotterdam met elkaar delen, ter vergroting van wederzijds begrip en respect en ter versterking van de multi-etnische samenleving in heden en toekomst. In het bijzonder stelt de stichting zich ten doel aandacht te schenken aan de gedeelde geschiedenis die direct of indirect het gevolg is van de rol die Nederland heeft gespeeld als koloniale mogendheid in verschillende delen van de wereld en de manier waarop die geschiedenis doorwerkt in hedendaagse beeldvorming en sociale en culturele codes. 

Drs. Eneida Delgado Silva-Fransman (spreker/panel)   

Eneida Delgado Silva is een professional van Kaapverdische afkomst met meer dan 20 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg als psycholoog. Haar passie ligt in het gebied van trauma, identiteit, relaties en interculturele zorg. Met een team van 25 hulpverleners met diverse culturele achtergronden streeft Eneida’s eigen praktijk, SANE Psychologen, ernaar om psychologische zorg en ondersteuning te bieden in verschillende talen, met als doel om deze toegankelijk te maken voor iedereen. Een plek waar mensen zich kunnen identificeren en thuis voelen. Eneida’s benadering van therapie kenmerkt zich door het niet alleen focussen op problemen, maar vooral op mogelijkheden en kracht. Dit principe heeft ze ook verwoord in haar boek “From Ashes to Beauty” om mensen te inspireren om anders te kijken naar de uitdagingen die het leven met zich meebrengt, zodat we ze kunnen transformeren tot bronnen van kracht.

Maureen Mollis (panel) 

Maureen is opdrachtgever van het programma Koloniaal en Slavernijverleden van de stad Rotterdam. Over zichzelf vertelt zij: “Ik hou van Nederland – ik ben hier opgegroeid. Als ik over de Erasmusbrug fiets, zie je een zwarte vrouw. Maar ik ben niet zomaar een gekleurde vrouw – ik ben Maureen, ik ben Rotterdamse, ik ben moeder en partner en trots dat ik voor de stad werk. Ik ben me er terdege van bewust dat de welvaart van Rotterdam is verdiend ten koste van anderen, en dat is geen prettige gedachte.” 

Yasemin Demirözcan (fototentoonstelling) 

Op deze conferentie is een tentoonstelling te zien van de fotografe Yasemin Demirözcan, onder andere bekend van HA!R POWER.   

Anna-Maria Carbonaro: ‘Als je op zoek gaat naar bondgenoten maak je je wereld een stukje mooier’

Anna-Maria Carbonaro: ‘Als je op zoek gaat naar bondgenoten maak je je wereld een stukje mooier’

Tijdens het kennisatelier ‘Duizend redenen om strijdbaar te zijn’ vierden we vrouwenemancipatie en genderdiversiteit in al haar vormen. We stonden onder andere stil bij intersectionaliteit binnen het feminisme. Dit begrip gaat over hoe verschillende identiteitskenmerken, zoals gender, seksualiteit, etniciteit en klasse elkaar beïnvloeden. Deze kruispunten creëren nog specifiekere discriminatie. Iemand die bijvoorbeeld discriminatie op basis van klasse én seksualiteit ervaart, staat heel anders in de maatschappij dan iemand die ‘enkel’ op basis van hun seksualiteit discriminatie ervaart. 

De plek waar je wieg staat kan van grote invloed zijn op je verdere leven. In Rotterdam bestaat grote ongelijkheid tussen de wijken op Zuid en de rest van de stad. Vier op de tien mensen op Zuid leven van een bijstandsuitkering. De armoede in deze buurten is vele malen groter dan in de rest van Rotterdam. Toch wil dit niet zeggen dat je geen kansen hebt. We spraken hierover met Anna-Maria Carbonaro die opgroeide in de multiculturele buurt Afrikaanderswijk in Rotterdam-Zuid. Ze maakte van dichtbij mee hoe ongelijkheid eruitziet. Vanuit een sterk gevoel van rechtvaardigheid voelde ze al van jongs af aan de behoefte om hiertegen te vechten.  

Carbonaro groeide op in een arbeidersgezin. Haar vader kwam in de jaren ‘70 vanuit Italië naar Rotterdam als gastarbeider. Het arbeidsethos is er bij haar met de paplepel in gegoten. Ze vindt het belangrijk dat mensen zelf keuzes maken en actief een bijdrage leveren aan de maatschappij, hoe klein dat ook is. Ze gelooft erin dat wanneer je op zoek gaat naar bondgenoten, je gezamenlijk doelstellingen opstelt en door actief te participeren je uiteindelijk de wereld een stukje mooier kan maken. Je creëert hierdoor kansen voor jezelf. Vanuit deze gedachte richtte ze Alacritas op, een organisatie die participatie en innovatieve projectontwikkeling in de sociale sector bevordert. De kracht van de organisatie ligt in het verbinden, versterken en het laten ontstaan van nieuwe netwerken waarbij betrokkenen zelf het heft in handen nemen. 

Wat maakt jou strijdbaar? 

Sinds mijn geboortejaar 1976 woon ik in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Dit is een heel diverse wijk, net als mijn vriendengroep. Lange tijd was ik me er helemaal niet zo bewust van dat ik in een wijk woonde met heel veel verschillende soorten mensen. Turken, Nederlanders en Marokkanen woonden door elkaar. Mijn vader had een café en daar kwamen mensen vanuit allerlei verschillende hoeken uit de samenleving op af. Niet altijd de meest zuivere types. Mijn vader kreeg hierdoor een heel vertekend beeld van de multiculturele samenleving en maakte regelmatig racistische opmerkingen. Aangezien ik een heel diverse, fijne vriendengroep had snapte ik niks van zijn opmerkingen. Hij zei op een gegeven moment zelfs dat ik alleen maar met een Europeaan mocht thuiskomen. Hierdoor realiseerde ik me hoe andere mensen verschillend naar diversiteit kijken. En dat vind ik nog steeds choquerend. We komen voor 90% overeen, maar we focussen op de 10% verschillen. En op basis hiervan wordt beleid gevoerd en de hele samenleving ingericht. Hier wil ik tegen vechten.    

Hoe heb je de Afrikaanderwijk zien veranderen door de jaren heen? 

De Afrikaanderwijk is nog steeds heel multicultureel, dus daar is niet zo veel aan veranderd. Maar wat er wel is veranderd is, is de maatschappij in brede zin en hoe er naar diversiteit wordt gekeken. Op een gegeven hadden mensen het opeens over ‘Marokkanen’. Dit werd erger in de beginjaren van deze eeuw. Oud-PvdA’er Rob Oudkerk raakte in opspraak om zijn uitspraak ‘kut -Marokkanen’, maar dit is wel een zin die is opgenomen in de Nederlandse taal. Ik herinner me dat een groep baldadige jongens ergens in Amsterdam een prullenbak in de fik hadden gezet. Mijn beste vriend die een Marokkaanse achtergrond heeft werd hier vervolgens op zijn werk op aangesproken, zo van ‘waarom doen jullie dat?’. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Ik dacht: ‘Huh, waarom moet jíj́ je verantwoorden als Rotterdammer voor iets dat in Amsterdam is gebeurd?’ Dit was voor mij een kantelpunt waarop ik dacht: ‘Hier moet ik iets mee doen’.  

Hoe heb je je vanaf dat moment ingezet voor diversiteit?  

Per toeval ben ik in het opbouwwerk beland. Deze term is over het algemeen niet heel bekend bij mensen, maar komt uit het sociaal -maatschappelijk werk. Waar het op neerkomt is dat je diensten verleent aan groepen mensen die zich inzetten om de kwaliteit van hun woon-, leef- en werksituaties te verbeteren. Het was heel handig dat ik de Afrikaanderwijk al goed kende. Dus samen met de bewoners van die wijk ben ik op onderzoek gegaan naar waar de problemen zitten, wat er ontbreekt en hoe je dat gezamenlijk kan invullen. Dus je versterkt de gemeenschap van binnenuit en nodigt mensen uit om zelf invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. Er staat nooit één thema centraal. 

Aan wat voor projecten werk je zoal? 

De projecten en thema’s zijn heel verschillend. Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van problemen rondom hangjongeren. Zij zorgen regelmatig voor overlast in de buurt of in gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan plassen in liften. Het grootste probleem bij deze specifieke situatie was dat mensen uit verbinding waren. Mensen kenden hun buren niet meer en dan interesseert het jou niet dat de lift vies is, want jij neemt wel de trap. Maar je buurvrouw die afhankelijk is van een rolstoel moet wel met de lift. Mijn aanpak is altijd op maat, Dat zijn onder andere een op een gesprekken, huisbezoeken en gezamenlijke activiteiten. Bij dit project in het bijzonder hadden we ook een kinderraad opgericht om kinderen mee te laten denken en doen. Al deze werkvormen dragen bij aan het leggen van nieuwe verbindingen en het bevorderen van de leefomstandigheden.

Vroeger dacht je dat iedereen dezelfde kansen had in Nederland. Geloof je dat nog steeds? 

Destijds was mijn gedachte inderdaad ‘eigen schuld, dikke bult’. Ik geloofde er oprecht in dat wanneer je je maar hard genoeg inzet, je vanzelf kansen creëert. Maar van die gedachte ben ik afgestapt. Door mijn werk kwam ik in aanraking met kwetsbare groepen. Hierdoor zag ik met mijn eigen ogen dat het systeem ook echt tegen je kan werken. Sommige mensen hebben er belang bij dat andere mensen niet mee kunnen komen in de maatschappij, omdat ze vrezen voor hun eigen positie in de maatschappij. Kapitalisme zit heel erg verankerd in onze samenleving en heeft veel kapot gemaakt. 

Het denkkader intersectionaliteit kan iemands positie in de maatschappij blootleggen. Was jij al bekend met de term intersectionaliteit? 

Nee, deze term kende ik nog niet voor deze bijeenkomst. Ik probeer zelf zo weinig mogelijk in hokjes te denken, maar soms is het onoverkoombaar. Als ik naar mezelf kijk dan pas ik ook in heel veel hokjes: ik ben alleenstaande moeder met een migratieachtergrond, mijn kind heeft een kleur en ik kom uit Rotterdam-Zuid uit een achterstandswijk. In theorie zou ik ergens onderaan de ranglijst bungelen, maar ik ben ook zakenvrouw en heb al 15 jaar een goedlopende onderneming. Hierdoor neem ik weer een heel andere positie aan in de maatschappij. Bij dit laatste zit ook een grote factor geluk in. Soms heb je het geluk dat iemand jou opmerkt en iets in je ziet. Dat is bij mij gebeurd. 

Denk je dat je met deze kennis in je achterhoofd anders in je werk zal staan? 

Intersectioneel denken helpt je in ieder geval wel heel erg bij bewustwording. Ik denk dat ik hierdoor mensen wel op een andere, of betere, manier kan helpen. Tijdens het kennisatelier waren er een aantal slechtziende mensen aanwezig. Ik was vooral bezig met het absorberen van informatie en op een gegeven moment roept iemand vanuit de zaal of de spreker kan uitleggen wat er op het plaatje te zien is, zodat mensen die slechtziend zijn ook mee kunnen komen in de presentatie. Dat was voor mij wel even een realisatiemomentje. Ik wist dat die mensen slechtziend waren, want ze hadden een blindenstok meegenomen. Dit zijn van die blinde vlekken die iedereen wel op een of andere manier heeft. Ik denk dat verbinding hierbij ook weer heel belangrijk is. Mensen moeten ook met elkaar in verbinding komen te staan die niet direct op jou lijken. Dit draagt ook bij aan een inclusievere samenleving. 

Wat zijn je doelen met Alacritas?  

Mijn werk voelt echt als mijn hobby, want ik heb er zo ontzettend veel plezier in. Hopelijk ervaar ik dat over tien jaar nog steeds zo en mag ik met dezelfde energie een bijdrage leveren aan een inclusievere samenleving. Ik hoop ook steeds meer mensen te kunnen inspireren om samen deze uitdaging aan te gaan. De Zuid-Afrikaanse ‘ubuntu’ vind ik dan wel erg interessant: als je gaat rennen houd je elkaars hand vast, want het is belangrijk dat de laatste ook over de finish komt. Als we met z’n allen een beetje meer daar naartoe gaan zou de wereld er een stuk mooier uitzien.