Onderzoek Diversiteit en inclusie binnen het Rotterdamse voortgezet onderwijs

Onderzoek Diversiteit en inclusie binnen het Rotterdamse voortgezet onderwijs

IDEM Rotterdam voert van juli 2022 tot en met maart 2023 onderzoek uit naar diversiteit en inclusie binnen het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Op deze pagina lees je meer over de achtergrond en doelstelling van dit onderzoek.

Achtergrond

De laatste jaren is er veel aandacht voor segregatie en kansenongelijkheid in het onderwijs. De verschillen tussen de kansen van leerlingen worden groter, waarbij vooral opleidingsniveau en inkomen van ouders van invloed zijn.[1] Aan de andere kant is er binnen de maatschappij als geheel steeds meer noodzakelijke aandacht voor diversiteit en inclusie en het tegengaan van (institutionele) uitsluiting. Onderwijs is zeer bepalend voor de verdere mogelijkheden die mensen hebben in de maatschappij. Daarom onderzoekt IDEM in hoeverre middelbare scholen in Rotterdam investeren in inclusie en daarmee in kansengelijkheid. Zien Rotterdamse middelbare scholen het belang hiervan? En als dit zo is, op welke manieren investeren middelbare scholen in inclusie? Oorspronkelijk gaat inclusie over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking, maar de betekenis van dit begrip is inmiddels verbreed. Het betekent dat iedereen met een achtergestelde positie gelijke rechten en kansen heeft om op uiteenlopende manieren deel te nemen aan de samenleving.

De gemeente Rotterdam zet zich maximaal in voor een veilige school/werkomgeving voor leraren en leerlingen, waar docenten en leerlingen zichzelf kunnen zijn.[2] Voor de ontwikkelkansen van Rotterdamse jongeren is het van groot belang dat zij zichzelf kunnen zijn op school en hun talenten kunnen ontplooien. Een discriminatievrije leeromgeving is hiervoor essentieel. Daarnaast is het bijvoorbeeld van belang dat docenten voldoende aansluiten bij de (basis)kennis van leerlingen. Hoe groter de verschillen tussen de (culturele) achtergronden van leerlingen zijn, hoe groter de uitdaging is voor docenten. Ook representatie is belangrijk voor inclusie, dus de mate waarin leerlingen zich herkennen in de docenten en in personages in het lesmateriaal.[3]

Doelstelling onderzoek

Inzicht geven in de mate waarin Rotterdamse scholen in het voortgezet onderwijs investeren in inclusief onderwijs, in het bijzonder binnen het vak geschiedenis. 

Opzet

Allereerst interviewen wij een aantal experts met veel kennis en ervaring over diversiteit en inclusie in het onderwijs. Op basis van deze gesprekken in combinatie met literatuuronderzoek formuleren wij aandachtspunten voor inclusief onderwijs. Vervolgens onderzoeken wij bij een selectie van middelbare scholen in Rotterdam, per school, op welke manier er wordt geïnvesteerd in deze aandachtspunten voor inclusief onderwijs. Wij analyseren hierbij onder andere de visie en beleid en interviewen medewerkers. Tenslotte besteden wij aandacht aan de invulling van het vak geschiedenis op deze scholen. Wij doen literatuuronderzoek en gaan in gesprek met docenten en leerlingen over hun ideeën over onder andere het lesmateriaal en over conclusies uit eerder onderzoek.  

De onderzoeksresultaten worden verwerkt in een dossier op de website, waarvan verschillende toegankelijke publicaties onderdeel zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn aanbevelingen voor middelbare scholen en voor de gemeente.

Looptijd

Dit project loopt van juli 2022 tot en met maart 2023.

Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam.

Onderzoeksteam

Inte van der Tuin en Bauke Fiere

Deelnemen of meer informatie?

Wil jij aan dit onderzoek bijdragen? Deelnemen kan als volgt:

  • Ben je werkzaam in het Rotterdamse voortgezet onderwijs en wil je jouw kennis en ervaringen over het onderwerp diversiteit en inclusie delen in een interview van maximaal 1 uur? Neem contact op met Inte van der Tuin, via i.vandertuin@radar.nl of op 06 – 11 88 41 86. Alle gesprekken worden anoniem verwerkt.

Of wil je meer informatie over dit onderzoek, mail of bel dan met Inte van der Tuin via i.vandertuin@radar.nl of 06-11884186. 


[1] Zie onder andere onderzoeksresultaten van de Erasmus School of Economics, openbaar in de Kansenkaart: https://kansenkaart.nl/klasouderslaaginkomen#6.17/52.307/4.453  Artikel Volkskrant over hoe vroeg verschillen ontstaan: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2021/hoe-ongelijkheid-zich-in-de-eerste-levensjaren-aftekent/

[2] Staat in het coalitieakkoord van het nieuwe college van B en W: https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/college-van-benw/Een-Stad_Coalitieakkoord-2022-2026-Rotterdam.pdf

[3] Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de prestaties van leerlingen worden beïnvloed door de mate van herkenning en door mogelijk impliciet gecommuniceerde negatieve stereotypen, zoals het stereotype dat vrouwen minder goed zijn in exacte vakken. Zie een artikel over de belangrijkste resultaten van onderzoek van Judi Mesman: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/11/onderzoek-schoolboeken-judi-mesman  

Vertrek directeur-bestuurder RADAR Inc.

Vertrek directeur-bestuurder RADAR Inc.

Lisette Tanis-Pinas heeft haar vertrek aangekondigd als directeur-bestuurder van RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam. Aanleiding is haar aanstelling als strategisch adviseur van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

Lisette Tanis-Pinas: “De aandacht voor meer inclusie en het bestrijden van discriminatie groeit. Daarmee wordt de urgentie van een nationale aanpak zichtbaar. Ook voor organisaties als RADAR, die op lokaal en regionaal niveau bijdragen aan een inclusieve samenleving en dichtbij de slachtoffers van discriminatie staan, is een sterk nationaal beleid van groot belang. Daar ga ik me voor inzetten.”

Lisette trad twee jaar geleden aan als lid van de raad van bestuur. In deze periode heeft ze zich onder andere beziggehouden met het versterken van de bedrijfsprocessen en het intensiveren van een multidisciplinaire werkwijze.

De raad van toezicht noemt het vertrek onverwacht, maar heeft begrip voor de persoonlijke keuze van de directeur-bestuurder. “Ondanks dat we afscheid gaan nemen van Lisette, doet het ons deugd dat we ook in de toekomst met elkaar verbonden blijven in het streven naar meer inclusie en het bestrijden van discriminatie”, verklaart Gemma Lago, voorzitter van de raad van toezicht.

Lisette blijft tot uiterlijk 1 oktober 2022 bij RADAR Inc. om de lopende zaken af te ronden en de overdracht voor te bereiden. De procedure voor het werven van een (interim-)bestuurder voor RADAR Inc. wordt op korte termijn gestart.

Equiteens Toolbox: leer jongeren over gezonde relaties

Equiteens Toolbox: leer jongeren over gezonde relaties

Een liefdesverhaal bedenken, een consentwandeling en nadenken over relatievormen: in de Equiteens Toolbox staan allerlei workshops en oefeningen om jongeren te leren om veilige en gezonde relaties aan te gaan. Emancipator ontwikkelde de Toolbox, die nu door alle professionals te gebruiken is.

In de Equiteens Toolbox staan workshops en activiteiten voor jongeren van 10 tot 15 jaar. Ze bieden handvatten om te werken met thema’s die verband houden met het voorkomen van geweld in relaties. Docenten, ouders of opvoeders kunnen met de oefeningen in de toolbox het gesprek aangaan over onder andere lichaam, gender, seksualiteit, gezondheid en consent.

Train-de-trainer

Jongerenwerkers, docenten en andere professionals kunnen een train-de-trainerworkshop volgen om maximaal resultaat uit de toolbox te behalen. Tijdens de training wordt ingezoomd op gendergerelateerd geweld en vooroordelen. Meer informatie over de training vind je op de website van Emancipator.

‘‘De Toolbox is bedoeld voor elke opvoeder die zich wil bezighouden met het genderaspect van de intieme relaties van jongeren en een ruimte wil creëren voor en met jongeren om schadelijke gendernormen en stereotypen te veranderen.’’

Praat over hokjes met Het Gendergesprek

Praat over hokjes met Het Gendergesprek

Traditionele rolverdelingen en hokjesdenken leiden tot discriminatie. Gelukkig worden de grenzen van die hokjes steeds verder opgerekt. Het Gendergesprek van het Humanistisch Verbond helpt daar een handje bij.

Mannen kunnen andere mannen niet knap vinden, alle vrouwen willen kinderen of biseksualiteit is maar een fase. Onze samenleving staat bol van aannames over man-zijn, vrouw-zijn en seksualiteit. Die aannames, stereotypen en vooroordelen kunnen tot discriminatie leiden. Het is niet gemakkelijk om te accepteren of begrijpen wat anders is dan jij.

Om de kennis over alles wat buiten hokjes zit te vergroten, maakte het Humanistisch Verbond een set gesprekskaarten. Met behulp van vragen en opdrachten kun je met elkaar makkelijk het gesprek aangaan over gender, sekse en seksuele gerichtheid. Kende jij bijvoorbeeld al van Machiel van Handwerpen uit 1769, de persoon die als vrouw werd geboren, maar als man het leger in ging?

Wil jij Het Gendergesprek ontvangen? Je kan de kaartenset gratis aanvragen via de website van het Humanistisch Verbond.

Word peercoach bij Hot Topics van RADAR

Word peercoach bij Hot Topics van RADAR

Vind jij dat de samenleving eerlijker kan? Wil jij iets doen tegen discriminatie? En ben jij goed in het bespreken van gevoelige onderwerpen met leeftijdgenoten? Word dan peercoach bij Hot Topics van RADAR!

Tijdens Hot Topics gaan we met mbo-studenten in gesprek over discriminatie, vooroordelen, stereotypen en micro-agressies. Zo vergroten we onderling begrip en respect. En wordt de klas een stukje inclusiever. Wil jij ons team van vrijwilligers versterken?

What’s in it for you?

• Een leuke vergoeding en reiskostenvergoeding

• Flexibel vrijwilligerswerk: goed te combineren met school of werk

• 4 keer per jaar deskundigheidsbevordering (ofwel: gratis leren, eten en drinken)

Wie ben jij?

• Je bent enthousiast, je hebt lef en durft gevoelige onderwerpen te bespreken.

• Je wil de wereld een beetje beter maken.

• Je vindt het leuk om voor een groep te praten.

• Je staat open voor de mening van anderen. En je geeft hier ruimte voor.

Wie zijn wij?

RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Bij het steunpunt helpen we mensen die discriminatie melden. Daarnaast doen we onderzoek en geven we trainingen over discriminatie aan scholen, bedrijven en (overheids)organisaties.

Mail ons!

Durf jij de uitdaging aan? Mail je motivatie naar s.vansauers@radar.nl. We nodigen je snel uit om kennis te maken!

Aangepaste openingstijden in de zomer

Aangepaste openingstijden in de zomer

Gedurende de zomervakantie is IDEM Rotterdam bereikbaar. Onze openingstijden zijn in de zomerperiode aangepast. Vanaf 11 juli zijn we telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden kun je een boodschap achterlaten op onze voicemail. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten en ontwikkelingen van IDEM Rotterdam? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Deze krijg je één keer per maand in je inbox!

Wil je discriminatie melden? Het meldpunt discriminatie van RADAR blijft gewoon bereikbaar. Meldingen kun je doorgeven via deze website, via de app Discriminatie Melder of neem contact op met een van onze kantoren tussen 10.00 en 16.00 uur. Een melding doen op kantoor bij een van onze klachtbehandelaars is alleen mogelijk op afspraak.