Netwerk Kennisatelier emancipatie m/v

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. In onderstaande lijst zie je welke organisaties zijn aangesloten bij het IDEM Kennisatelier emancipatie m/v. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om hun krachten te bundelen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in heel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor emancipatie m/v tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.  

 • Dadvar Advies & Training geeft advies en training op het gebied van participatie, integratie en vluchtelingenvraagstukken.
 • Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Emancipator houdt zich bezig met verschillende thema’s, zoals geweld, arbeid en zorg, seksualiteit, en seksuele diversiteit.
 • De stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland (EZVN) is een platform voor etnische zakenvrouwen in Nederland. Het doel is om deze vrouwen met het netwerk van EZVN te stimuleren in hun ondernemerschap.
 • De gemeente Rotterdam is de bestuurlijke organisatie van Rotterdam, bestaande uit de veertien gebieden (de voormalige deelgemeenten). Vanuit de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam voert de gemeente beleid op emancipatie.
 • Hogeschool Rotterdam biedt onder andere bachelorprogramma’s op HBO niveau, Associatedegrees, contractonderwijs en post-hbo opleidingen aan. Vanuit verschillende lectoraten en afdelingen voert de Hogeschool onderzoek uit op het gebied van emancipatie.
 • Me & Society is een in Rotterdam gevestigd bureau voor diversiteitsmanagement. De organisatie staat voor projectmanagement, advisering en trainingen op het gebied van culturele diversiteit.
 • Moeders met Talent is een Rotterdamse stichting die zich heeft gespecialiseerd in talentontwikkeling en empowerment van vrouwen en moeders.
 • De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is een landelijke vrouwenorganisatie en houdt zich onder andere met landelijk emancipatiebeleid, het VN Vrouwen Verdrag, arbeid, zorg en de alimentatiewet. De NVR is ook lid van de European Women’s Lobby, de grootste koepel van vrouwenorganisaties in Europa.
 • Stichting Arosa biedt opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen bij huiselijk geweld in Rotterdam.
 • Stichting Attanmia houdt zich bezig met interculturele trainingen, participatie, burgerschap en opvoedingsondersteuning. Samen met Vluchtelingenwerk Maasdelta en Buurtwerk voert Stichting Attanmia de gemeentelijke opdracht uit om vluchtelingen met een status die nieuw in Rotterdam aankomen te begeleiden met het wegwijs worden in de stad.
 • Stichting Azágua Associação Cultural bevordert de integratie, emancipatie, educatie en participatie van migranten in Rotterdam in het algemeen en van Kaapverdianen in het bijzonder
 • Stichting FEMALE FORCE is een Rotterdams inspiratienetwerk en vrouwenplatform die de kracht van vrouwen versterkt en ontwaakt.
 • Stichting Marokkanenbrug is in Rotterdam gevestigd en richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van Marokkaanse-Nederlanders.
 • Stichting Missionaire du Salut (Misa) is een Nederlands initiatief gedragen door vrouwen uit minderheden. Misa richt zich op het bestrijden van armoede in Afrika en dan met name Congo, en op het bevorderen van de integratie en participatie van mensen afkomstig uit het oost-westen van Afrika en Congo.
 • Van Ast Training & Advies verzorgt trainingen gericht op bewustwording van ongewenst gedrag, uitsluiting en discriminatie, en empowerment.
 • Vrouwen in de Lift is een in Rotterdam gevestigde helpdesk waar vrouwen worden begeleid in het bereiken en behouden van financiële zelfstandigheid.

Terug naar thema emancipatie m/v

Stedelijk expertisecentrum voor inclusie, discriminatie en
(LHBTIQ+-)emancipatie.

Privacy Policy   

 

 

 

Volg ons

   

IDEM ROTTERDAM IS EEN PROJECT VAN RADAR / ART.1