Beleid lhbt-emancipatie

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema lhbt-emancipatie. Bovendien worden lhbt-vraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met lhbt-emancipatie.

Beleidsnota’s en brieven

Collegeperiode 2018-2022

 • Het Actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022 getiteld “Relax.Dit is Rotterdam. Samenleven in een stad waar niemand in de meerderheid is” legt het beleid over integratie en samenleven vast van de gemeente Rotterdam  voor de periode 2019-2022. Het programma streeft onder meer naar kennis en bewustzijn over het belang van gelijkwaardigheid en gelijke behandeling van mannen, vrouwen en lhbti-personen binnen de diverse maatschappelijke domeinen en naar de verbetering van de sociale veiligheid van kwetsbare Rotterdammers, zoals meisjes/vrouwen en lhbti-personen. De eerste editie van dit actieprogramma heeft het College van B&W op 18 december 2018 met begeleidende brief dit actieprogramma naar de gemeenteraad gestuurd. Op 17 januari 2019 is er door het college nog een aanvullende brief gestuurd. Op 23 januari 2019 is het actieprogramma besproken door de Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding van de gemeenteraad. Tijdens deze bespreking heeft de wethouder toegezegd het actieprogramma aan te passen. Deze herziene versie is op 19 februari 2019 door het College van B&W naar de gemeenteraad gestuurd met begeleidende brief. Uiteindelijk is in maart 2019 de definitieve versie uitgekomen.
 • In het programma wordt aandacht besteed aan de positie van lhbti-personen en de acceptatie van lhbti-personen. Doelen van het programma zijn onder meer het vergroten van kennis en bewustzijn over het belang van gelijkwaardigheid en gelijke behandeling van mannen, vrouwen en lhbti-personen binnen de diverse maatschappelijke domeinen en het verbeteren van de sociale veiligheid van kwetsbare Rotterdammers, waaronder lhbti-personen. Het College van B&W heeft op 18 december 2018 met begeleidende brief dit actieprogramma naar de gemeenteraad gestuurd. Op 17 januari 2019 is er door het college nog een aanvullende brief gestuurd.
 • .Het Actieprogramma Integratie en Samenleven “Relax. Dit is Rotterdam” wordt gemonitord. Elke zes maanden wordt een voortgangsrapportage aangeboden aan de gemeenteraad. De monitor heet ‘Inspanning voor ontspanning’. De eerste voortgangsrapportage  werd op 15 oktober 2019 met begeleidende brief aan de gemeenteraad aangeboden. De tweede  voortgangsrapportage werd op 12 mei 2020 met begeleidende brief aan de gemeenteraad aangeboden . Op 13 januari 2021 stuurt het College van B&W een brief naar de gemeente raad die fungeert als derde voortgangsrapportage. Op 15 juni 2021 stuurt het College van B&W een brief die dient als de volgende voortgangsrapportage.  Op 23 november 2021 stuurt het College van B&W met brief de vierde monitor over de voortgang van beleidsprogramma “Relax. Dit is Rotterdam” en beleidsprogramma ” en “Rotterdam tegen Racisme” naar de gemeenteraad.
 • Op 3 maart 2020  reageert de verantwoordelijke wethouder per brief op het het onderzoek ‘Onzichtbaar is veilig’ van IDEM Rotterdam naar de veiligheidsbeleving onder de lhbti-personen in Rotterdam. Er wordt in het onderzoek een groot aantal aanbevelingen gedaan. In de brief reageert de wethouder op deze aanbevelingen.

Collegeperiode 2014-2018

 • In de beleidsregel “Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016 – 2018” is het integratiebeleid van de Gemeente Rotterdam voor de periode 2016-2018 vastgelegd waarbij er aandacht is voor het bevorderen van lhbt-emancipatie. De beleidsregel heeft in totaal drie uitvoeringslijnen: (1) Basis op orde: het informeren over en uitdragen van de gedeelde norm en het belang van taal; (2) Gelijke positie: bevorderen van emancipatie en homo-emancipatie en beschermen waar nodig.; (3) Gelijke behandeling: tegengaan discriminatie en uitsluiting. Op 7 april 2017 is er de eerste voortgangsrapportage over de beleidsregel verschenen.
 • De integratienota “Integratie 010” van de gemeente Rotterdam is met name gericht op de maatschappelijke integratie van Rotterdammers met een migratie-achtergrond. De integratienota gaat ervan uit dat gelijke behandeling en gelijke kansen voorwaarden zijn voor de maatschappelijke integratie van mensen met een migratieachtergrond. De integratienota zet nadrukkelijk in op het bevorderen van de acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders binnen migrantengroepen.
 • Op 28 november 2017 heeft het college van B&W een brief gestuurd aan de gemeenteraad met verbetervoorstellen ten aanzien van de hulpverlening aan de lhbti doelgroep.
 • Op 28 november 2017 heeft het college van B&W een brief gestuurd aan de gemeenteraad die inzicht geeft in de bestaande activiteiten die vanuit verschillende beleidsterreinen worden ingezet voor de LHBTI-doelgroep.

Schriftelijke vragen

Voorts hebben leden van de Rotterdamse gemeenteraad diverse schriftelijke vragen gesteld over lhbt-emancipatie aan het college van B&W.

 • Op 9 september 2020 stelden L.L.P.R Roest en S. Leewis (beiden GroenLinks) schriftelijke vragen over voortbestaan  LHBTI-netwerk Roze in Blauw binnen de politie, die op  6 oktober 2020 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 23 juli 2020 stelden L.L.P.R Roest (GroenLinks), G.J. Engberts (PvdA) en T. Cicek (SP) over de zorg voor kwetsbare LHBTI zwerfjongeren die op  15 september 2020 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 21 februari 2019 stelden P.J. de Werk en S. Leewis (beiden GroenLinks) schriftelijke vragen over het gebrek aan toegankelijkheid van de zesde editie van de Pride Walk die op 17 december 2019 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 30 augustus 2019 stelden raadsleden D. Yildirim (PvdA) en G.J. Engberts (PvdA) vragen over intentieverklaring LHBTI vriendelijke taxibedrijven Rotterdam die op 15 oktober 2019 werden beantwoord beantwoord door het college van B&W.
 • Op 19 juli 2019 stelde raadslid N. Arsieni (D66) vragen over straatintimidatie en veiligheid van transgenders in Coolhaven die op 24 september 2019 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 21 februari 2019 stelden raadsleden N. Arsieni (D66), T.C. Hoogwerf en P.J.P. Lansink- Bastemeijer (VVD) schriftelijke vragen over het lhbti-klimaat op Rotterdamse scholen die op 19 maart 2019 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 6 januari 2019 stelde raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) over ondertekening door CU-SGP van een anti-LHBTI-pamflet (Nashville-verklaring) die op 5 februari 2019 werden beantwoord beantwoord door het college van B&W.
 • Op 4 december 2018 stelde raadslid P.J.P. Lansink- Bastemeijer (VVD) schriftelijke vragen over LHBTI-voorlichting en les in seksuele diversiteit op scholen die op 4 maart 2019 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 21 november 2018 stelde raadslid P.J.P. Lansink- Bastemeijer (VVD) schriftelijke vragen over Rotterdam is de meest LHBTI-vriendelijke stad in 2022 die op 5 februari 2019 werden beantwoord beantwoord door het college van B&W.
 • Op  25 september 2018 stelden diverse raadsleden schriftelijke vragen over lhbti voorlichting op Rotterdamse scholen  die  op 15 januari  2019 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 30 mei  2018 stelden diverse raadsleden schriftelijke vragen over de Handleiding uitgegeven door Movisie. De vragen werden op  26 juni 2018 beantwoord door het college van B&W.
 • Op 10 april 2017 stelden diverse gemeenteraadsleden vragen over “Homoseksualiteit een keuze?” die op 27 juni 2017 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op  22 september 2017 stelden de raadsleden P. Wijntuin en G.J. Engberts (PvdA) schriftelijke vragen over “Betere begeleiding lhbti-statushouders” die op 28 november 2017 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 10 april 2017 stelden diverse gemeenteraadsleden vragen over “Homoseksualiteit een keuze?” die op 27 juni 2017 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 10 maart  2017 stelde P.Wijntuin (PvdA) schriftelijke vragen over over een Onderzoek naar Hindoestaanse lhbt’s die op 18 april 2017 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 8 februari 2017 stelde  M.A. van de Donk (WD) schriftelijke vragen over lhbt-ouderen die op 14 maart 2017 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 12 oktober  2016 stelde P.Wijntuin (PvdA) schriftelijke vragen over Coming Out Dag in Rotterdam die op 6 december 2016 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 8 augustus 2016 stelde T.C. Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) schriftelijke vragen over “Homofobe uitspraken imam Essalam Moskee“. Uitspraken werden door de imam gedaan in het televisieproggramma. Deze vragen werden op 6 september 2016  beantwoord door het college van B&W.
 • Op 2 juni 2016 stelden P.M. Wijntuin en G.J.Engberts (PvdA) schriftelijke vragen over ‘Vrienden met homo’s’, naar aanleiding van een onderzoek waarin 32 procent van scholieren uit de tweede of vierde klas van het voortgezet onderwijs in Rotterdam aangaf geen vrienden te kunnen zijn met homo’s. Deze vragen werden op 5 juli 2016 beantwoord door het college van B&W.
 • Op 4 maart 2016 stelden S Schampers en R. de Roon (D66) schríftelijke vragen over de “Veilige opvang van lhbt-asielzoekers” die op 12 april 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 28 januari 2016 stelden M. van Elck en B. van Rij (Leefbaar Rotterdam) vragen “over isolatie geterroriseerde (transgender)asielzoekers” die op 9 februari 2016 door het College van B&W werden beantwoord.
 • Op 4 december 2015 stelden R. de Roon (D66) en P.M. Wijntuin (PvdA) vragen over lhbt-vluchtelingen die op 5 januari 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 16 maart 2015 stelde P.M. Wijntuin (PvdA) vragen over “Onderzoek naar werkbeleving lhbt-medewerkers” die op 14 april 2015 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 16 januari 2015 stelde P.M. Wijntuin (PvdA) vragen over “Problemen onder lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren” die op 3 maart 2015 door het college van B&W werden beantwoord.

Moties

Voorts heeft de gemeenteraad van Rotterdam diverse moties aangenomen op het gebied van discriminatie en discriminatiebestrijding. Hieronder staan de moties die vanaf 2015 zijn aangenomen.

 • Op  2 juli 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het aanpakken van discriminatie van transpersonen. Deze motie is door een brief van het het college van B&W op 26 januari 2021 afgedaan.
 • Op  31 januari 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over lhbti-voorlichting door ervaringsdeskundigen op scholen. Deze motie is door een brief van het het college van B&W op 31 maart 2020 afgedaan.
 • Op 14 november 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die oproept .om aanbieders van inburgeringstrajecten voor statushouders te verplichten tot het bespreken van tolerantie ten aanzien van seksuele oriëntatie (LHBTI+).  Deze motie is door een brief van het het college van B&W op 6 maart 2018 afgedaan.
 • Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad een motie lhbti-beleid aangenomen. Deze motie is door een brief van het het college van B&W op 28 november 2017 afgedaan.
 • Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad de motie “Diversiteit gemeente Rotterdam” van diverse partijen opgenomen. De motie roept het gemeentebestuur op om de gemeentelijke organisatie, specifiek de leidinggevenden, te scholen op het gebied van diversiteit en inclusie en de arbeidsmarktcommunicatie gericht op diversiteit te intensiveren. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 19 december 2017 afgedaan.
 • Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad de motie “Blijf investeren in acceptatie LHBT’ers” van D66, PvdA en GroenLinks aangenomen. Deze motie is door een brief van het college van B&W op  24 januari 2017 afgedaan.
 • Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad de motie ““010 schaamt zich niet voor roze” aangenomen die een oproep doet aan het gemeentebestuur om LHBT-leerlingen in het onderwijs te ondersteunen, transgenderpersonen uit het sociale isolement te halen en  LHBT-jongeren te beschermen tegen gedwongen huwelijken. Deze motie is door een brief van het het college van B&W op 28 november 2017 afgedaan.