Niet snel gechoqueerd: Verkenning naar ervaren en gesignaleerde discriminatie door consulenten van Vraagwijzer Rotterdam

Niet snel gechoqueerd: Verkenning naar ervaren en gesignaleerde discriminatie door consulenten van Vraagwijzer Rotterdam

Meer dan de helft van de consulenten van Vraagwijzer Rotterdam die de digitale vragenlijst hebben ingevuld, ervaren discriminatie tijdens het werk. Dat is een van de conclusies uit de verkenning naar ervaren en gesignaleerde discriminatie door consulenten. Aan deze verkenning hebben dertig consulenten van de afdeling Vraagwijzer meegedaan.

Consulenten van deze afdeling van de gemeente Rotterdam komen in hun werk regelmatig in aanraking met discriminatie. De afdeling Vraagwijzer heeft binnen het Rotterdamse sociaal domein een belangrijke functie als laagdrempelige toegangspoort tot ondersteuning en zorg. Medewerkers van Vraagwijzer werken met cliënten in een kwetsbare situatie bij wie de emoties hoog zitten. De cliënten hebben diverse achtergronden, evenals de medewerkers van de afdeling Vraagwijzer bij wie zij aan de balie komen voor hulp.

In deze verkenning beantwoorden we de vragen ‘op welke manieren komen medewerkers Vraagwijzer tijdens hun werk in aanraking met discriminatie?’ En ‘Hoe reageren medewerkers van Vraagwijzer op ervaren en/of gesignaleerde discriminatie.

Nieuw in de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Nieuw in de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Bericht bekijken

De Kennisbank Diversiteit en Emancipatie van IDEM is een landelijke kennisbank met meer dan 48.000 beschrijvingen van documenten die betrekking hebben op het werkveld van IDEM: discriminatie, lhbtiq+-emancipatie, inclusie en emancipatie man/vrouw. Hiermee willen we deze informatie beschikbaar maken voor iedereen die zich in deze onderwerpen verdiept. Voor studenten en scholieren, voor ambtenaren, docenten en schoolleiders, voor hulpverleners, zorgmagers, voor politieagenten en jongerenwerkers.

>> Ga direct naar de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

De Kennisbank wordt constant aangevuld met nieuwe titels van publicaties en onderzoeken. Maandelijks geven we een overzicht van nieuwe titels in de kennisbank.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2024). Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Den Haag : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nationale strategie van de Rijksoverheid om de implementatie van het VN-verdrag Handicap te bewerkstellingen. Het dient als basis voor een nog te publiceren werkagenda met concrete maatregelen voor het weghalen van drempels. Lees hier meer over deze publicatie in de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie.

TNN (2024).  Factsheet. Veiligheid van non-binaire mensen. Amsterdam: Transgender Netwerk Transseksualiteit (TNN).   Factsheet met informatie en cijfers over de veiligheid van non-binaire mensen in Nederland afkomstig van de Veiligheidsmonitor (2024) van het CBS. Lees hier meer over deze publicatie in de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie.

Bebber, A. van & Hoeve, R. van der (2024). Ongewenst seksueel gedrag in de publieke ruimte. Rapport Ipsos I&O. Amsterdam / Enschede: Ipsos I&O. Onderzoek naar ongewenst seksueel gedrag onder 16- tot en met 25-jarige mannen. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de ervaringen en opvattingen van jonge mannen ten opzichte van ongewenst seksueel gedrag tegen vrouwen in de openbare ruimte. Lees hier meer over deze publicatie in de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie.

Complete overzichten van de meest recente toevoegingen aan de Kennisbank kunt hieronder downloaden.

Update mei 2024 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update april 2024 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update maart 2024 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update februari 2024 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update januari 2024 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie.

Update december 2023 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie.

Update november 2023 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie.

Update oktober 2023 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update september 2023 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update augustus 2023 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update juli 2023 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update juni 2023 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update mei 2023 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update april 2023 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update februari-maart 2023 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update januari 2023 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update december 2022 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update november 2022 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

Update oktober 2022 Kennisbank Diversiteit en Emancipatie.

Meetladder inclusief onderwijs

Meetladder inclusief onderwijs

IDEM Rotterdam heeft in 2023 onderzoek gedaan naar diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs. De bevindingen uit dit onderzoek heeft IDEM vertaald naar onderstaande meetladder, geïnspireerd op een aantal eerder ontwikkelde checklists. Deze meetladder is een instrument voor onderwijsprofessionals en -teams die inzicht willen krijgen in de mate van inclusie op hun school. Onder een inclusieve school verstaan wij een omgeving waar elke leerling en elke medewerker zich optimaal kan ontwikkelen, ongeacht (culturele) achtergrond, huidskleur, gender, seksuele gerichtheid, beperking en sociaaleconomische status. Inclusie gaat over veel verschillende aspecten, waarvan we er zes hebben opgenomen in de meetladder. Het is een waardevol instrument om inzicht te geven in de punten waarop scholen inclusief kunnen zijn. Het kan scholen helpen om het gesprek over diversiteit en inclusie (weer) aan te gaan en investeringen te doen om de school meer inclusief te maken.

Gelijke kansen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs – Uitdagingen, investeringen en behoeften

Gelijke kansen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs – Uitdagingen, investeringen en behoeften

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor kansen(on)gelijkheid en inclusie in het onderwijs in Nederland. Helaas weten we uit onderzoek dat scholieren geen gelijke kansen hebben om op school het beste uit zichzelf te halen, ook niet als zij cognitief dezelfde capaciteiten hebben. Het huidige onderwijs in Nederland is dus niet inclusief voor alle leerlingen. Onderwijs is een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling van jongeren en zeer bepalend voor de verdere mogelijkheden die mensen hebben in de maatschappij. Het bevorderen van inclusie op scholen is daarom erg belangrijk. De gemeente Rotterdam heeft IDEM de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs.

Dit onderzoek geeft inzicht in de manieren waarop middelbare scholen in Rotterdam aandacht besteden aan het brede onderwerp diversiteit en inclusie. We interviewden twintig onderwijsprofessionals (docenten, teamleiders en schoolleiders) van tien verschillende scholen en vroegen hen welke uitdagingen zij tegenkomen, welke succesverhalen zij hebben en naar de manieren waarop zij investeren in inclusie en daarmee in kansengelijkheid. Voorafgaand aan de interviews hebben wij literatuuronderzoek gedaan en gesprekken gevoerd met een aantal experts met veel kennis over diversiteit en inclusie in het onderwijs. Vrijwel alle onderwijsprofessionals die wij spraken benoemden dat diversiteit en inclusie belangrijke thema’s zijn op de scholen waar zij werkzaam zijn. Er zijn wel aanzienlijke verschillen in de uitdagingen die zij op deze thema’s ervaren, de manieren waarop de scholen hier daadwerkelijk in investeren en in de investeringen die volgens hen nodig zijn voor een meer inclusieve leeromgeving.

Cultuursensitief werken binnen het Rotterdamse welzijnswerk

Cultuursensitief werken binnen het Rotterdamse welzijnswerk

In een superdiverse stad als Rotterdam is het belangrijk dat welzijnsprofessionals cultuursensitief werken. Cultuursensitief werken draait om het aansluiten bij de belevingswereld van bewoners. Deze aansluiting is essentieel om het welbevinden van mensen in een kwetsbare situatie te kunnen vergroten. IDEM Rotterdam deed onderzoek naar cultuursensitief werken binnen het Rotterdamse welzijnswerk.

Cultuursensitief werken is noodzakelijk voor een goede communicatie tussen professional en cliënt, wat belangrijk is voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Zonder de werkwijze bestaat het risico dat professional en cliënt elkaar niet goed begrijpen en dat ondersteuning onvoldoende aansluit bij de belevingswereld van een cliënt. Er is weinig bekend over hoe welzijnsorganisaties en -professionals cultuursensitief werken een plaats geven binnen hun handelen en werkzaamheden. In eerder (landelijk en lokaal) onderzoek was er vooral aandacht voor cultuursensitief werken in de zorgsector.

Dit verkennende onderzoek geeft inzicht in hoe Rotterdamse welzijnsprofessionals cultuursensitief werken en in de wijze waarop binnen welzijnsorganisaties in deze werkwijze wordt geïnvesteerd. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met elf Rotterdamse welzijnsprofessionals die werkzaam zijn bij de vier grootste Rotterdamse welzijnsaanbieders: Samen Ondernemend Leren (SOL), Buurtwerk, Wmo radar en DOCK. Daarnaast is er literatuuronderzoek gedaan en zijn gesprekken gevoerd met een aantal experts met relevante kennis over cultuursensitief werken en/of kennis over het Rotterdamse welzijnswerk.