Emancipatie m/v

Emancipatie is een brede term, die verschillend wordt geïnterpreteerd. Over het algemeen hangt emancipatie samen met ideeën over keuzevrijheid, zelfbeschikking en autonomie van een persoon. Vaak wordt emancipatie in één adem genoemd met het verbeteren van de positie van vrouwen. Tegenwoordig is ook steeds meer aandacht voor de emancipatie van mannen. Wij gebruiken daarom de term emancipatie m/v.

Belangrijke onderwerpen

Veel onderwerpen hebben te maken met sekse en gender en de maatschappelijk rol daarvan. Een aantal thema’s komt vaak terug in maatschappelijke discussies rondom emancipatie m/v en zijn ook in Rotterdam van groot belang. Daarbij gaat het om:

  • Arbeidspositie: verschillen en ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen, werkloosheid, beroepsniveau en ondernemerschap zijn hiervoor cruciale indicatoren.
  • Financiën: economische zelfstandigheid van vrouwen en mannen, en problematiek rondom armoede.
  • Geweld en veiligheid: hierbij gaat het zowel om veiligheid op straat als huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, en zogenaamde verborgen vrouwen en mannen.
  • Onderwijs: verschillen tussen vrouwen en mannen in het onderwijs wat betreft prestaties en studiekeuze, bepalen mede de maatschappelijke positie.
  • Gezondheid: vrouwen en mannen hebben te maken met verschillende gezondheidsproblemen. De formele gezondheidszorg houdt hier niet altijd rekening mee.
  • Zorgtaken en mantelzorg: de verdeling van zorgtaken tussen partners en mantelzorg zijn belangrijke onderwerpen voor emancipatie.

Stadsbeeld emancipatie m/v

Meer informatie over deze onderwerpen en de Rotterdamse situatie kan je vinden in ons Stadsbeeld emancipatie m/v. Hierin geven we eerst een toelichting op de invulling van de gemeente Rotterdam aan de term emancipatie. Daarna bespreken we verschillende thema’s die belangrijk zijn voor emancipatie. Lees de samenvatting van het Stadsbeeld emancipatie m/v Lees het Stadsbeeld emancipatie m/v

Beleid gemeente

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema emancipatie van mannen en vrouwen. Bovendien worden emancipatievraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. In het overzicht beleid emancipatie m/v vind je de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met emancipatie m/v op een rij.

Netwerk Kennisatelier emancipatie

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. Het overzicht Netwerk Kennisatelier emancipatie laat zien welke organisaties zijn aangesloten. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om te overleggen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in heel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor emancipatie tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.

Verslagen

Verslag Kennisatelier Emancipatie 26 mei 2016 Verslag housewarmingsessie emancipatie d.d. 21 maart 2016

Stedelijk expertisecentrum voor inclusie, discriminatie en
(LHBTIQ+-)emancipatie.

Privacy Policy   

 

 

 

Volg ons

   

IDEM ROTTERDAM IS EEN PROJECT VAN RADAR / ART.1