Wat is LHBTIQ+-emancipatie?

Emancipatie is een brede term, die verschillend wordt geïnterpreteerd. Over het algemeen hangt emancipatie samen met ideeën over keuzevrijheid, zelfbeschikking en de autonomie van een persoon. LHBTIQis de afkorting voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en andere (non-binbaire) seksuele en genderidentiteiten. In de context van deze groep mensen gaat emancipatie vooral over de mogelijkheid om te kunnen leven in lijn met de eigen seksuele oriëntatie, seksualiteit en genderidentiteit.

elangrijke onderwerpen

Veel onderwerpen hebben te maken met LHBTIQ+-emancipatie, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en de maatschappelijk rol daarvan. Een aantal thema’s komt vaak terug in maatschappelijke discussies rond LHBTIQ+-emancipatie en zijn ook in Rotterdam van groot belang. Daarbij gaat het om:

 

  • Geweld en veiligheid: hierbij gaat het zowel om veiligheid op straat als huiselijk geweld, en eergerelateerd geweld.
  • Uit de kast komen: hoe makkelijk is het om als LHBTIQ+-persoon uit te komen voor je seksuele gerichtheid of genderidentiteit?
  • Gezondheid: voor LHBTIQ+-mensen in Rotterdam spelen specifieke gezondheidskwesties waar de gezondheidszorg rekening mee moet houden.
  • LHBTIQ+-acceptatie: in sommige groepen en gemeenschappen, bijvoorbeeld orthodox religieuze groepen of etnische gemeenschappen, is seksuele diversiteit een bijzonder gevoelig onderwerp. Ook samenlevingbreed wordt seksuele diversiteit lang niet altijd geaccepteerd.

 

Stadsbeeld LHBTIQ+-emancipatie

Meer informatie over deze onderwerpen en de Rotterdamse situatie kan je vinden in ons Stadsbeeld LHBTIQ+-emancipatie. Hierin geven we eerst een toelichting op de invulling van de gemeente Rotterdam aan de term LHBTIQ+-emancipatie. Daarna bespreken we verschillende thema’s die belangrijk zijn voor LHBTIQ+-emancipatie.

Lees hier het Stadsbeeld lhbti-emancipatie (2019)

Lees hier de samenvatting van het Stadsbeeld lhbti-emancipatie (2019)

 

Beleid gemeente

 

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema LHBTIQ+-emancipatie. Bovendien worden LHBTIQ+-vraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. In het overzicht beleid LHBTIQ+-emancipatie vind je de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met LHBTIQ+-emancipatie op een rij.

 

Netwerk Kennisatelier LHBTIQ+-emancipatie

 

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+-) emancipatie. Het overzicht Netwerk Kennisatelier LHBTIQ+-emancipatie laat zien welke organisaties zijn aangesloten. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om te overleggen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in heel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor LHBTIQ+-emancipatie tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.

 

Verslagen

 

Verslag Kennisatelier Lhbt-emancipatie d.d 17 mei 2016 Verslag housewarmingsessie lhbt-emancipatie d.d. 21 maart 2016

 

Stedelijk expertisecentrum voor inclusie, discriminatie en
(LHBTIQ+-)emancipatie.

Privacy Policy   

 

 

 

Volg ons

   

IDEM ROTTERDAM IS EEN PROJECT VAN RADAR / ART.1