Nieuw in de Kennisbank: onderzoek naar antisemitisme door FVD-politici op Twitter

Nieuw in de Kennisbank: onderzoek naar antisemitisme door FVD-politici op Twitter

Iedere maand wordt onze Kennisbank aangevuld met de nieuwste onderzoeken en publicaties op het gebied van inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+)emancipatie. In de rubriek ‘Nieuw in de Kennisbank’ lichten we iedere maand een van de publicaties uit. Deze keer een publicatie van Nieuwscheckers: Hoe Forum-politici antisemitisme versterken op Twitter : Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar antisemitisme in accounts die worden geretweet door FVD-politici.

Politici van Forum voor Democratie retweeten regelmatig antisemitische accounts. Door die retweets weven en verstevigen FVD-politici een netwerk waarin het normaal is om te beweren dat de Rothschilds de wereld beheersen en dat George Soros achter het coronavirus en migratie naar Europa zit. Een netwerk waarin ook nog extremere haatberichten worden getolereerd, zoals dat Joden kinderbloed drinken en proberen de wereldbevolking te vergiftigen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwscheckers en Textgain.

Ook zonder dat ze zelf antisemitische berichten retweeten, vergroten FVD-politici het bereik en de status van antisemitische accounts. Ze onderscheiden zich daarin van politici van andere partijen. Anders dan politici van BIJ1, D66, DENK, GL, PVV en SGP retweeten FVD-politici structureel accounts die antisemitische berichten verspreiden.

De twee belangrijkste categorieën in de antisemitische tweets zijn hardcore en diffuus antisemitisme. De eerste soort richt zich expliciet tegen Joden en maakt deel uit van de kernboodschap van de accounts. De tweede kenmerkt zich door antisemitische stereotypen en verhaalmotieven, maar is verweven met andere complottheorieën zoals QAnon en de Great Reset.

Meer dan 10 procent van de Twitter-activiteit van de onderzochte FVD-politici bestond uit het liken en retweeten van ‘diffuus antisemitische’ accounts. Voor de PVV ligt dit getal op 2 procent, voor de willekeurige steekproef op iets minder dan 1 procent en voor alle andere partijen op 0. Na FVD-politici, gevolgd door PVV-politici, bleken Twitter -accounts uit de willekeurige steekproef het meeste antisemitisme te verspreiden.

Dit onderzoek is gebaseerd op een kwalitatieve analyse van retweets door FVD-politici (van januari 2021 tot en met medio mei 2022) en op kwantitatieve analyse van met name 100.000 tweets, retweets en likes direct geplaatst door politici van FVD, BIJ1, D66, DENK, GL, PVV en SGP (begin december 2021 tot en met eind februari 2022) en meer dan 25 miljoen willekeurig verzamelde tweets uit dezelfde periode.

Het is mogelijk om met een hoge mate van zekerheid tweets met antisemitische inhoud automatisch te detecteren. Blijkens de hoeveelheid antisemitische berichten die (vaak al jarenlang) aanwezig zijn op Twitter, handhaaft Twitter de eigen richtlijnen tegen haatdragend gedrag niet afdoende.

Katinka Kensen aangesteld als directeur-bestuurder ad interim

Katinka Kensen aangesteld als directeur-bestuurder ad interim

De raad van toezicht stelt per 1 oktober Katinka Kensen aan als interim-directeur-bestuurder van RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam.

Katinka Kensen is een ervaren overheidsmanager die verschillende directiefuncties bekleedde binnen de publieke sector. “Samenwerking en in bredere zin het werken aan een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen, vormt een rode draad in mijn werkzaamheden”, zegt ze hier zelf over.

Vanaf donderdag 15 september gaat Katinka Kensen aan de slag om kennis te maken met de organisatie en om de lopende dossiers over te nemen.

Katinka Kensen neemt als interim de taken over van de huidige directeur-bestuurder Lisette Tanis-Pinas, die aan de slag gaat als strategisch adviseur bij de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

De raad van toezicht streeft ernaar om begin volgend jaar de functie van directeur-bestuurder in te vullen met een vaste aanstelling.

Bijzondere verhalen op de Wereld Vrouwen Conferentie in Tunis

Bijzondere verhalen op de Wereld Vrouwen Conferentie in Tunis

Netwerker Karin Oppelland was bij de Wereld Vrouwen Conferentie voor grassroots women in Tunis, Tunesie. Van 4 tot 10 september 2022 volgde ze workshops en sprak ze tientallen vrouwen uit allerlei verschillende landen. In deze blog deelt ze haar ervaringen.

‘De tijd gaat snel, jullie hebben de tijd, maar wij hebben de tijd.’ Het is een van de citaten van vrouwen uit Afrika tijdens de Wereld Vrouwen Conferentie van de Basisvrouwen. Ik loop door de gangen van de Hogeschool voor Kunst. De gangen zijn lang en ik volg braaf de pijlen. Eindelijk ben ik aangekomen bij kamer 11, waar een workshop over hiv wordt gegeven door Lilian. Ze heeft de ruimte mooi aangekleed, er hangt een poster aan de muur en grote vellen papier. Er liggen allerlei flyers en brochures, maar ook vrouwencondooms en pillen.

Lilian vangt ons op. We vertellen waar we vandaan komen en waarom we hier zijn. De meeste willen meer weten over hiv. Het lijkt een vergeten kindje te worden in de wereld, alsof de angst uit de jaren tachtig nooit bestaan heeft. De aandacht die hiv en aids ooit kregen lijkt verdwenen, terwijl het aantal besmettingen met hiv nog altijd toeneemt.

Gezondheidsvluchteling

Lilian deelt haar eigen verhaal. Het maakt indruk. Ze dacht dat het veilig was, maar toch liep ze hiv op. Ze begon met een yoghurtbeker vol medicijnen, maar inmiddels slikt ze nog maar een pil per dag. Lilian is geboren in Uganda, maar migreerde naar Duitsland. Ze noemt zichzelf een gezondheidsvluchteling. Dankzij haar vlucht leeft ze nog.

Volgens Lilian zijn er vier categorieën mensen met hiv:

 • Je bent getest en weet dat je hiv hebt
 • Je bent niet getest, maar hebt hiv
 • Je bent getest en je weet dat je geen hiv hebt
 • Je bent niet getest en je weet niet of je hiv hebt

Lilian vroeg aan de deelnemers tot welke categorie zij behoorden. Allemaal, behalve Lilian, zaten in de laatste categorie. Dat zette ons aan het denken…

Inzichten

De workshop leverde belangrijke inzichten op:

 • Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat je hiv kunt oplopen. 80 procent van de mannen wil zonder condoom vrijen met een prostituee. Besmetting via spuiten bij drugsverslaving zijn de grootste bronnen van besmetting binnen Europa. In Afrika komen daar slechte medische en hygiënische omstandigheden bij.
 • Iedereen zou toegang moeten hebben tot een test, ook als je niet tot een schijnbare risicogroep behoort.
 • Vluchtelingen moeten getest worden zonder dat dit invloed heeft op hun asielaanvraagprocedure.
 • Er moet veel meer voorlichting gegeven worden over leven met hiv. Met voorlichtingscampagnes kunnen stereotypen over leven met hiv ontkracht worden.
 • Professionals moeten trainingen en workshops over het onderwerp krijgen.
 • Betrek geloofsgemeenschappen bij de voorlichting om uitsluiting van mensen met hiv en niet-medicamenteuze behandelingen te voorkomen.

Het was een indrukwekkende workshop, al was er soms spraakverwarring als de vertaalapparatuur even niet meewerkte. Er zijn immers vrouwen uit 35 verschillende landen aanwezig!

Hoopvolle generatie

In de gang worden spullen verkocht. Iedereen kan luisteren naar de persoonlijke verhalen van vrouwen over hun strijd voor een beter bestaan. Ik wist bijvoorbeeld niet dat Engelstalige minderheden uit Kameroen verdreven worden. Ze worden vermoord en zitten in gevangenissen, omdat ze niet tot de Franstalige meerderheid behoren. De vrouwen spreken van genocide.

Vrouwen uit de hele wereld vertellen over armoede, waterschaarste, geen mogelijkheden voor onderwijs, seksueel geweld en willekeur van de overheid. Bescherming van mensenrechten staat in veel landen uitdrukkelijk in de wet, maar de mensenrechten worden toch met voeten getreden.

De roep naar systeemverandering en solidariteit met elkaar is groot. Het voelt alsof we allemaal verbonden zijn. Een jonge generatie vrouwen staat op. Zij spreken met gemak Arabisch, Frans, Engels en Duits en gaan hand in hand. Dat heeft mij hoop op een betere toekomst. Niet alleen voor vrouwen, maar voor alle mensen.

Uitnodiging: IDEM Kennisatelier over discriminatie van mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk

Uitnodiging: IDEM Kennisatelier over discriminatie van mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk

Vaak worden Nederlanders met een Oost-Aziatisch uiterlijk over één kam geschoren. Er is weinig kennis over de enorme diversiteit binnen deze groep. Nederlanders met een Oost-Aziatisch uiterlijk krijgen dan ook volop te maken met stereotypen, vooroordelen en racisme.

Dit Kennisatelier staat in het teken van de grote diversiteit onder de ongeveer 136.000 Nederlanders met een Oost-Aziatische achtergrond. Kunstenares Rui Jun Luong (Studio RUIJUN) laat met haar Wie is het-spel goed zien en ervaren hoe divers de groep is. Onderzoeker René Broekroelofs (Kennisplatform Inclusief Samenleven) vertelt over zijn onderzoek naar ervaren discriminatie door Oost-Aziatische Nederlanders: De stilte voorbij. In zijn presentatie gaat hij dieper in op de minderheidsstress die mensen met een Oost-Aziatische achtergrond in Nederland (mogelijk) ervaren. 

Wil jij je ook meer bewust worden van stereotypen over Nederlanders met een Oost-Aziatische achtergrond? En wil jij met andere professionals in gesprek over hoe deze vooroordelen vermeden kunnen worden? Kom dan naar ons Kennisatelier op 22 september!

Illustratie: Marsha de Koning-Man (@doerak_dewi / @rebel_lucy)

Praktische informatie

Wanneer? 
Donderdag 22 september 2022, van 9.30 uur tot 12.00 uur (inloop vanaf 9.00 uur en afsluiting met een lichte lunch)

Waar?
Time is the new space, Schiekade 185, onderdeel van het Schieblok

Voor wie? 
Rotterdamse professionals en anderen die meer willen weten over discriminatie van Nederlanders met een Oost-Aziatisch uiterlijk en met elkaar in gesprek willen over inclusie van deze groep mensen.

Voorlopig programma
 
9.00 uur inloop
 
9.30 uur welkom door IDEM
 
9.40 uur korte kennismaking van de deelnemers onderling
 
10.00 uur presentatie ervaringsdeskundige
 
10.10 uur vragen
 
10.20 uur presentatie René Broekroelofs van KIS
 
10.45 uur vragen
 
11.00 uur pauze
 
11.10 uur Spel Rui Jun Luong
 
12.00 uur afsluiting met een eenvoudige lunch (vegetarisch)
 

Nieuw in de Kennisbank: Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025. Gelijkwaardige kansen voor iedereen

Nieuw in de Kennisbank: Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025. Gelijkwaardige kansen voor iedereen

Iedere maand wordt onze Kennisbank aangevuld met de nieuwste onderzoeken en publicaties op het gebied van inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+)emancipatie. In de rubriek ‘Nieuw in de Kennisbank’ lichten we iedere maand een van de publicaties uit. Deze keer een publicatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ‘Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025. Gelijkwaardige kansen voor iedereen’.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde op 14 juli 2022 het nieuwe Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025 aan de Tweede Kamer. De minister roept sectoren, brancheorganisaties en anderen op om een convenant tegen arbeidsmarktdiscriminatie te sluiten. Ze heeft als doel om de partijen hiermee aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en hen te motiveren om tot actie over te gaan.

Vier clusters

Het actieplan is opgebouwd rondom vier clusters van activiteiten:

 • Vergroten van kennis onder werkgevers en werknemers over rechten, plichten en hoe daar invulling aan te geven;
 • Motiveren en ondersteunen van werkgevers bij het nemen van effectieve maatregelen voor gelijkwaardige kansen en ter bevordering van diversiteit en inclusie;
 • Betere en doeltreffender (naleving van) wetgeving, toezicht en handhaving;
 • Continu vergroten van kennis en expertise, waaronder van macro-trends.

Meer lezen

Op de website van de overheid zijn zowel een nieuwsbericht als het gehele actieplan te lezen.

Ben je benieuwd welke andere titels deze maand zijn toegevoegd aan de Kennisbank? Kijk dan snel naar de hele update.