Wat is discriminatie?

Discriminatie is het maken van ongeoorloofd onderscheid tussen mensen en groepen op basis van kenmerken die in een specifieke situatie niet van belang zijn, zoals ras, seksuele gerichtheid, handicap en leeftijd. Deze werkdefinitie van discriminatie wordt gebruikt door de antidiscriminatievoorzieningen in Nederland. Dit is zeker niet de enige definitie. Wat wel en niet onder discriminaties valt, kan dus per situatie verschillen.

Belangrijke onderwerpen

Discriminatie komt voor op veel verschillende maatschappelijk terreinen (arbeidsmarkt, onderwijs etc.). Iemand kan gediscrimineerd worden vanwege bijvoorbeeld ras, geslacht of seksuele gerichtheid. Dit noemen we de discriminatiegrond. Een aantal specifieke thema’s wordt vaak besproken in verband met discriminatie en is ook in Rotterdam van belang:

  • Discriminatie op de arbeidsmarkt: dit gaat zowel om discriminatie tijdens sollicitaties als om discriminatie op de werkvloer.
  • Discriminatie in het onderwijs: denk aan mensen die geen stageplek kunnen krijgen vanwege hun achtergrond, of discriminatie door leerlingen onderling.
  • Etnisch profileren: hierbij gaat het om politie, maar ook andere instituties zoals jeugdzorg, die onterechte conclusies verbinden aan de etnische achtergrond van mensen.
  • Horecadiscriminatie: mensen die geweigerd worden aan de deur van een uitgaansgelegenheid zonder dat daar een goede reden voor is.

Stadsbeeld discriminatie

Meer informatie over deze onderwerpen en de Rotterdamse situatie kan je vinden in ons Stadsbeeld discriminatie. Hierin geven we eerst een toelichting op het Rotterdamse beleid met betrekking tot het thema discriminatie. Daarna gaan we in op de stand van zaken met betrekking tot discriminatie in Nederland en Rotterdam.

Lees hier het Stadsbeeld discriminatie 

Lees hier de samenvatting van het Stadsbeeld discriminatie.  

Beleid gemeente

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema discriminatie. Bovendien worden discriminatievraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. In het overzicht beleid discriminatie vind je een lijst met de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met discriminatie.

Netwerk Kennisatelier discriminatie

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. Het overzicht Netwerk Kennisatelier discriminatie laat zien welke organisaties zijn aangesloten. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om te overleggen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in heel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor discriminatie tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.

Verslagen

Verslag Kennisatelier Discriminatie d.d.20 september 2016

Verslag Kennisatelier Discriminatie d.d 9 juni 2016

Verslag housewarmingsessie discriminatie d.d. 21 maart 2016

 

Stedelijk expertisecentrum voor inclusie, discriminatie en
(LHBTIQ+-)emancipatie.

Privacy Policy   

 

 

 

Volg ons

   

IDEM ROTTERDAM IS EEN PROJECT VAN RADAR / ART.1