Kunstenaar Ismael Mamo (Stichting Hoedje van Papier) bijt het spits af op het kennisatelier Cross-over 2.0 dat 7 juni 2018 plaatsvindt in Leeszaal Rotterdam West, een cross-overlocatie bij uitstek.

Ismael Mamo is zo’n anderhalf jaar geleden als vluchteling naar Nederland gekomen. In het begin vond hij de Nederlandse taal heel vreemd, met al die verschillende keelklanken. Het viel hem toen ook op hoe vaak het woord ‘er’ wordt gebruik. “Het woord ‘er’ bestaat ook in het Arabisch, maar met een heel andere betekenis, namelijk ‘penis’. Dit leidde vaak tot grappige situaties tijdens de Nederlandse lessen”, vertelt hij.

Verschillen overbruggen

Ook het verschil tussen ‘mag’ en ‘moet’ leidde volgens Ismael regelmatige tot grappige, maar ook gênante momenten: “moet ik de rekening betalen in plaats van mag ik de rekening betalen. Verschillen bestaan niet alleen in talen maar ook in culturen, het belangrijkste is hoe je die verschillen wil of kan overbruggen.” Ismael gebruikt theater om mensen te laten zien wat de voordelen zijn van participatie en begrip voor elkaar.

Cross-overprojecten

Na de presentatie van Ismael krijgen drie organisaties de ruimte om voorbeelden van geslaagde cross-overprojecten te presenteren. Powerboat vertelt over de Olympische spelen in de wijken. WMO-Radar gaat dieper in op het verbinden en verbreden van sociale contacten tussen seniorenbewoners in Delfshaven door middel van kunst. En het derde project van Stichting Middelland is een fototentoonstelling over de wijk Middelland, die is georganiseerd door jonge sleutelfiguren in de wijk. Alle drie organisaties benadrukken het belang van gelijkwaardigheid van alle deelnemers aan een cross-overactiviteit.

Hulpvragen

De aanwezigen van dit kennisatelier gaan daarna aan de slag met de hulpvragen van vier organisaties: Stichting Middelland, Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR), Herenplaats en Pluspunt. Het leidt tot veel praktische adviezen en samenwerkingsafspraken onderling. Het kennisatelier wordt afgesloten met een letterlijke cross-over naar Galerie Herenplaats, waar naast de uitleg over Outsider Art een rondleiding wordt gegeven door en met mensen van de galerie. De ontstane verbindingen worden tijdens de netwerkborrel verstevigt.