Iedere maand wordt onze Kennisbank aangevuld met de nieuwste onderzoeken en publicaties op het gebied van inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+) emancipatie. In de rubriek ‘Nieuw in de Kennisbank’ lichten we een van de publicaties uit. Deze keer een rapport van Ieder(in): In de kou: Rapportage van de meldactie over de energierekening van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, deed middels een vragenlijst onderzoek naar energiearmoede onder de doelgroep. Bijna driekwart van de mensen die de vragenlijst invulden, heeft een hoger energieverbruik voor extra warmte. Dat kan komen doordat iemand het sneller koud heeft door bijvoorbeeld spierziekten of vaataandoeningen. Maar ook kunnen klachten, zoals stijfheid en pijn, toenemen als het koud is. Bovendien zijn veel mensen met een beperking of chronische ziekte vaak thuis, waardoor ze ook bovengemiddeld energie gebruiken.

Warm water

Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek gebruikt extra warm water. Dat komt doordat een warme douche een therapeutisch effect heeft bij pijn, stijfheid of benauwdheid. Ook kan het vanwege incontinentie nodig zijn om vaker te douchen. Een andere reden is dat douchen meer tijd kost, omdat iemand minder mobiel is of er hulp bij nodig is. Bij een kleiner deel van de respondenten zijn extra zorghandelingen nodig, zoals een wond of stoma spoelen.

Elektrische hulpmiddelen

Van de deelnemers aan het onderzoek gebruikt 70 procent hulpmiddelen of medische apparatuur die extra energieverbruik veroorzaken. Denk aan een elektrische rolstoel, een in hoogte verstelbaar bed, automatische deuropeners of beademingsapparatuur. De hulpmiddelen zijn van belang voor de kwaliteit van leven, zelfstandigheid en soms zelfs noodzakelijk om te overleven. Veel van deze apparaten moeten continu aan staan, waardoor bezuinigen op stroom geen optie is.

Maatregelen zijn onvoldoende

Uit het onderzoek komt naar voren dat de maatregelen van de overheid niet voldoende zijn voor deze mensen. Iemand die vanwege een beperking elektrische hulpmiddelen nodig heeft, komt al snel boven het energieplafond. Voor energietoeslag komt lang niet iedereen in aanmerking, ook al is het besteedsbaar inkomen laag.

Een op de zeven respondenten kan niet meer rondkomen. Bij 60 procent lukt het nog maar net. Dit leidt ertoe dat familie moet bijspringen, mensen met een beperking of chronische ziekte geen reserves hebben en soms zelfs bezuinigen op essentiële zaken als hulpmiddelen of voeding.

Verruimde regelingen

Het onderzoek is onder ruim vijfhonderd mensen uitgevoerd, maar in Nederland leven tienduizenden mensen die vanwege hun ziekte extra energie nodig hebben. Denk aan mensen met spierziekten, vaataandoeningen, COPD of reumatische aandoeningen. Ieder(in) pleit dan ook voor structurele oplossingen, zoals het aanbieden van een zonnepaneel bij een elektrisch hulpmiddel of een doorlopende energievergoeding. Op lange termijn zouden zorgwoningen en andere toegankelijke woningen met voorrang verduurzaamd worden. Op korte termijn moeten de financiële regelingen zoals het prijsplafond en de energietoeslag voor deze groepen verruimd worden.

Meer lezen