Iedere maand wordt onze Kennisbank aangevuld met de nieuwste onderzoeken en publicaties op het gebied van inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+)emancipatie. In de rubriek ‘Nieuw in de Kennisbank’ lichten we iedere maand een van de publicaties uit. Deze keer een publicatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ‘Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025. Gelijkwaardige kansen voor iedereen’.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde op 14 juli 2022 het nieuwe Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025 aan de Tweede Kamer. De minister roept sectoren, brancheorganisaties en anderen op om een convenant tegen arbeidsmarktdiscriminatie te sluiten. Ze heeft als doel om de partijen hiermee aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en hen te motiveren om tot actie over te gaan.

Vier clusters

Het actieplan is opgebouwd rondom vier clusters van activiteiten:

  • Vergroten van kennis onder werkgevers en werknemers over rechten, plichten en hoe daar invulling aan te geven;
  • Motiveren en ondersteunen van werkgevers bij het nemen van effectieve maatregelen voor gelijkwaardige kansen en ter bevordering van diversiteit en inclusie;
  • Betere en doeltreffender (naleving van) wetgeving, toezicht en handhaving;
  • Continu vergroten van kennis en expertise, waaronder van macro-trends.

Meer lezen

Op de website van de overheid zijn zowel een nieuwsbericht als het gehele actieplan te lezen.

Ben je benieuwd welke andere titels deze maand zijn toegevoegd aan de Kennisbank? Kijk dan snel naar de hele update.