Hoe kunnen cultuur- en welzijnsorganisaties elkaar versterken? Die vraag stond centraal tijdens het Kennisatelier Cross-Over van IDEM Rotterdam en Platform Cultuur en Welzijn. In de kleine intieme setting van theater ’t Kapelletje is de belangrijkste eerste stap gezet: elkaar leren kennen tijdens een serie speeddates.

Karin Oppelland, netwerker bij IDEM Rotterdam, heet iedereen hartelijk welkom bij het eerste kennisatelier van 2018. Vandaag zijn we te gast bij theater ’t Kapelletje, gerund door Dick Oskamp. Dit vlakkevloertheater vervult al 33 jaar een belangrijke functie op het gebied van amateur- en semi-professionele podiumkunst; sinds zeven jaar is het een zelfstandige stichting, waarin vele vrijwilligers uit de buurt actief zijn. Marjan van Gerwen van Cultuur Concreet introduceert vervolgens het Platform Cultuur en Welzijn, dat eind 2016 opgericht is om de cross-sectorale samenwerking tussen kunst en welzijn te bevorderen. Veel van de aanwezige deelnemers aan het kennisatelier zijn lid van het platform en al bekend met de meerwaarde van kunst en cultuur in zorg- en welzijnsvraagstukken.

Daarna licht Karin Oppelland het programma toe: “Tijdens dit kennisatelier Cross-Over willen wij de basis leggen voor culturele en maatschappelijke organisaties om met elkaar grenzen te verleggen, deuren te openen en nieuwe perspectieven te ontwikkelen.” Een snelle en efficiënte investering in onderlinge communicatie is daarvoor een goede basis, blijkt onder andere uit onderzoek van communicatiewetenschappers. Daarom gaan we speeddaten, aan een lange gedekte tafel. Professionals uit de cultuursector nemen plaats aan de ene kant en professionals uit de sector welzijn aan de andere kant.

Kennismaken op topsnelheid

Wat voor kunstvorm mis je in je werk? Wie zou je op je verjaardag uitnodigen: een kunstenaar of een welzijnswerker? Hoe denk je over samenwerken met welzijn? Tijdens de verschillende gespreksrondes staat steeds een andere vraag centraal. En de tijd dringt: elke gesprekspartner krijgt drie minuten de tijd om de vraag te beantwoorden, daarna is de ander aan de beurt. Ruim 20 enthousiaste professionals uit zowel de cultuur- als welzijnssector schuiven aan. Geïnspireerd op de Keti Koti Dialoogtafels steken we eerst als ritueel bij de start van het gesprek een kaarsje aan. Uit respect voor de ander en om het makkelijker te maken om in het moment te komen of te blijven. Karin Oppelland bewaakt de tijd, want eenmaal in een goed gesprek beland, is het soms lastig om door te schuiven naar een volgende gesprekspartner.

Een kakofonie van geluid volgt, tenminste voor een buitenstaander. Dichterbij zijn het mooie kennismakingsgesprekken, die met nieuwsgierigheid en belangstelling voor de ander gevoerd worden. Persoonlijke verhalen over de wens om met jongeren te werken, meer te leren, vrouwen in hun kracht te zetten of kunst meer te betrekken in het werk. Ook blijkt dat er al vele inspirerende voorbeelden zijn van cross-overs, zoals cultuurprojecten voor jongeren vanuit het welzijnswerk, theatervoorstellingen van 50-plussers en jazzconcerten voor ouderen in verzorgingstehuizen.

Inspiratie en verdieping

Na een korte plenaire terugkoppeling is het tijd voor de lunch, verzorgd door maatschappelijk cateraar De tafel van zeven. Voorzien van heerlijke soep en diverse broodjes volgen nog vele verdiepende gesprekken. Over de inzet van theatervoorstellingen met na afloop een dialooggesprek, waar welzijn veel ervaring mee heeft. Over hoe kunstenaars dementerende ouderen via muziek op een heel diep niveau kunnen raken. En uiteraard over de stappen we nu samen kunnen zetten.

Uit de diverse gesprekken komt duidelijk naar voren dat kunst en welzijn al bij elkaar horen, al is dat op institutioneel niveau dikwijls nog niet zo. De Rotterdamse samenleving biedt verschillende uitdagingen om elkaar te vinden, de relaties aan te knopen en duurzaam te versterken, bijvoorbeeld op thema’s als participatie, ouderen en eenzaamheid of het tegengaan van polarisatie. Vandaag is hiervoor een vruchtbare bodem gelegd.

De tafel van zeven, catering met een verhaal

Theater ’t Kapelletje