In een superdiverse stad als Rotterdam is het van belang dat iedere Rotterdammer terecht kan bij de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en zich daar gehoord voelt. Om te achterhalen of dat in Rotterdam goed lukt, start IDEM Rotterdam met een onderzoek naar cultuursensitiviteit in de Rotterdamse ggz-praktijk. IDEM-onderzoeker Saskia van Bon beantwoordt de belangrijkste vragen over dit onderzoek.

Wat betekent cultuursensitieve geestelijke gezondheidszorg?

Het gaat om een manier van zorgverlening waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijke invloed die bijvoorbeeld geloof, migratieachtergrond en cultuur kunnen hebben op de problematiek van cliënten. Om iedere cliënt passend te kunnen begeleiden is het nodig dat zorgprofessionals de juiste kennis en vaardigheden hebben, dat ze zich bewust zijn van de eigen normen en waarden, en dat ze een open houding naar andere religies en culturen hanteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om sensitief communiceren en dat je als zorgprofessional let op je woordkeuze en taalgebruik. Maar ook om het betrekken van sleutelpersonen. En om bewustzijn van het feit dat mensen een andere visie kunnen hebben op verklaringen en oorzaken van ggz-problematiek. Een gebrek aan cultuursensitief werken kan leiden tot miscommunicatie en onbegrip, en dat gaat ten koste van een goede behandelrelatie.

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?

Uit eerder onderzoek weten we dat mensen met een migratieachtergrond minder snel de weg naar hulp en/of zorg vinden, en vaker te maken hebben met taal- en cultuurbarrières. Daarnaast kunnen cultuurverschillen in ziektebeleving, klachtenpresentatie, opvattingen over behandelingen en andere zorgbehoeftes, ertoe leiden dat geschikte hulp niet altijd wordt ontvangen of zorg wordt vermeden. Dat is problematisch, omdat mensen met een migratieachtergrond relatief vaker last hebben van diabetes, beroertes en coronaire hartziekten, maar ook van geestelijke gezondheidsproblemen zoals angststoornissen en depressies.

Waarom is onderzoek naar cultuursensitiviteit in de ggz belangrijk?

Inclusieve geestelijke gezondheidszorg is nog niet vanzelfsprekend. IDEM wil daarom onderzoeken wat werkzame elementen en best practices zijn als het gaat om cultuursensitief werken in de ggz. We zijn benieuwd naar de verhalen van professionals en (ex-)cliënten die ervaring hebben met cultuursensitieve zorg. Met de inzichten van deze voorhoede willen wij (nieuwe) concrete handvatten vormen, die andere ggz-professionals en -organisaties in Rotterdam kunnen helpen meer cultuursensitief te werken.

Kun je deelnemen aan dit onderzoek?

Zeker! Werk je in een Rotterdamse ggz-organisatie die inzet op cultuursensitief werken? Of heb jij als professional binnen de ggz ervaring met deze manier van werken? Bijvoorbeeld omdat je transcultureel of intercultureel therapeut bent of een grote persoonlijke affiniteit hebt met cultuursensitief werken? Dan kun jij helpen door hier anoniem onze vragenlijst in te vullen. Dat kost je ongeveer 5 minuten.

Wil je jouw ervaringen en ideeën liever delen in de vorm van een interview of wil je eerst meer informatie over dit onderzoek, mail of bel dan met onderzoeker Teuntje Vosters via t.vosters@radar.nl en 06 – 44 09 25 44. Het is nog goed om te weten dat alle gesprekken anoniem verwerkt worden en dat je voor deelname aan een interview een cadeaubon van 25 euro ontvangt.