21 maart is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Tal van landen over de hele wereld, waaronder Nederland, staan op deze dag stil bij het onrecht dat individuen en groepen elkaar aandoen.

Is zo’n actiedag echt nodig in Nederland? Ja, want ook hier worden jaarlijks duizenden voorvallen van discriminatie en honderden gevallen van racistisch geweld gemeld. Dat is niet alleen schadelijk voor de mensen die met discriminatie te maken krijgen. Het is ook schadelijk voor onze samenleving als geheel.

Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking wijst discriminatie en racisme af. Maar dit is niet altijd terug te zien in de manier waarop we met elkaar omgaan. Discriminatie op de werkvloer komt veel voor, tegenstellingen in wijken en gemeenten lopen soms langs etnische scheidslijnen en het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers is kwetsbaar.

De datum 21 maart is niet zomaar gekozen, maar verwijst naar het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika. Op 21 maart 1960 opende de politie het vuur op een groep zwarte anti-apartheidsdemonstranten. Er vielen 69 doden en vele gewonden. De apartheid is inmiddels afgeschaft, maar het bestrijden van discriminatie en racisme heeft ook vandaag de dag onze aandacht nodig.

Meld discriminatie nu!

Denk je dat je wordt gediscrimineerd? Of zie je dat iemand anders wordt gediscrimineerd? Maak een melding bij RADAR, bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. De klachtbehandelaars van RADAR geven kosteloos advies over vervolgstappen, kunnen waar nodig bemiddelen en bieden ondersteuning in procedures. Bovendien helpt melden om discriminatie in kaart te brengen en te bestrijden. Meer informatie is te vinden op www.radar.nl of ga naar www.melddiscriminatienu.nl en download de app.