De mate waarin diversiteits- en antidiscriminatiebeleid op de agenda staat van Rotterdamse werkgevers loopt sterk uiteen. Bovendien is het hebben van diversiteitsbeleid geen garantie voor een discriminatievrije werkvloer. Dat blijkt uit het rapport ‘Diversiteit op de Arbeidsmarkt: een kijkje in de keuken van Rotterdamse werkgevers.’

“Werkgevers denken vaak dat het opstellen van een diversiteitsbeleid afdoende is”, zegt RADAR-onderzoeker Mariska Jung, die aan het rapport heeft meegewerkt. “Maar als het vervolgens stof ligt te vangen en er na de implementatie niets mee gebeurt, heb je er niks aan. Daarom is het belangrijk dat werkgevers de ideeën achter diversiteitsbeleid – verschil is waardevol, gelijke behandeling, bewustzijn van eigen vooroordelen – op de agenda blijven zetten.”

Nederlandse bedrijven bang voor ‘hokjesdenken’

Opvallend zijn de verschillen tussen bedrijven die deel uitmaken van een internationale organisatie en Nederlandse bedrijven. “Diversiteit en inclusiviteit staan bij internationale organisaties veel prominenter op de agenda”, legt Jung uit. “Nederlandse bedrijven willen geen nadruk leggen op diversiteit, omdat ze bang zijn dat het ‘hokjesdenken’ in de hand werkt. Het tegendeel is echter waar: diverse onderzoeken wijzen uit dat ruimte bieden aan ‘verschil’ een belangrijke voorwaarde is voor het krijgen en behouden van een divers personeelsbestand.”

Onzichtbare uitsluiting

Discriminatie op de werkvloer blijkt een extra lastige zaak als het aankomt op extern ingehuurde krachten. “Denk bijvoorbeeld aan een schoonmaakmedewerker die bij het schoonmaakbedrijf op de loonlijst staat, maar in de dagelijkse praktijk bij een ander bedrijf op de werkvloer staat”, licht Jung toe. “Indien op deze persoon wordt neergekeken, diegene wordt uitgesloten van werknemersbijeenkomsten of dat er gediscrimineerd wordt, bestaat het risico dat dit onzichtbaar blijft omdat het niet om de eigen werknemer gaat.”

In 2016 en 2017 sprak RADAR met dertig Rotterdamse werkgevers uit de commerciële, culturele en maatschappelijke sector. Managers, HR-functionarissen en teamleiders werd gevraagd naar hun ervaring met diversiteit en discriminatie op de werkvloer. Deze zijn geanonimiseerd gebundeld in het rapport Diversiteit op de Arbeidsmarkt: een kijkje in de keuken van Rotterdamse werkgevers, dat in zijn geheel te vinden is op de website van RADAR.