De Laurenskerk is ook onder homostellen die elkaar het ja-woord geven, een favoriete locatie voor de trouwdienst. Pastoor Bert Kuipers heeft menig homohuwelijk ingezegend en is zelf ook al 13 jaar getrouwd met zijn man.“Onze kerkgemeenschap staat bekend als een veilige plaats voor homoseksuelen. Af en toe krijg ik het verzoek om een homohuwelijk in te zegenen. In de meeste gevallen zijn het mannen, bijna altijd boven de dertig. Ik heb hier twee jongens gehad uit New York, die speciaal waren overgevlogen. Maar meestal zijn het mensen uit de gemeenschap zelf.”

Zaken goed regelen

Zelf is Kuipers 13 jaar geleden getrouwd. “De toenmalig wethouder Lucius Bolsius heeft het huwelijk gesloten en het is gezegend door een rabbijn. Daarna hebben we met 300 gasten een groot feest gehad in de kerk. De beste manier om zaken met je partner goed te regelen is door te trouwen. Als mij iets overkomt, is hij degene die alles mag regelen en gaat de eventuele erfenis naar mijn man. Dat vind ik een geruststellende gedachte.”

Uitkomen voor homoseksualiteit

Lang niet alle homo’s die trouwen laten het huwelijk inzegenen in de kerk. Bert Kuipers: “Dat is in de eerste plaats te wijten aan de secularisatie, maar wat ook meetelt is dat de kerk steken heeft laten vallen als het gaat om homoseksualiteit. Bij de katholieke kerk is het nog steeds een heikel punt. Een priester of pastoraal werker kan niet openlijk uitkomen voor zijn homoseksualiteit. Bij de PKN is ruim 20 jaar geleden al bepaald dat gender of seksuele voorkeur geen enkele belemmering mag zijn voor het ambt of verder wat ook maar.”

Vieren van het leven

“Mensen kiezen voor een kerkelijke dienst om het leven en de vriendschap te vieren. Lang niet iedereen is zo kerkelijk maar men wil wel de viering en de liturgie. Ik heb ook andere kerkgemeenschappen geadviseerd over hoe ze met het homohuwelijk om kunnen gaan. Dan kom je al snel te spreken over hoe je de bijbel leest.  Conventionele christenen vinden dat de bijbel de liefde tussen twee mannen of twee vrouwen verbiedt. Ik zie dat anders. Een geloof dat mij verbiedt mijn eigen leven in liefde en trouwe te leiden, wil ik niet. Homoseksuelen staan vaak op meer aspecten vrijer in het geloof, met een conventionele opvatting komen we al snel in de knel.”

Kind gedoopt

“Een huwelijk tussen een Hindoestaanse man en een man uit onze hervormde kerkgemeente, is een van de homohuwelijken die veel indruk op me heeft gemaakt. Vorig jaar hebben we hun zoon gedoopt in de Laurenskerk. Daar stonden ze dan: twee vaders en twee moeders. Het was een groot feest, het kind was ook zó gewenst. Op dat moment kreeg ik een erg trots gevoel. Het is ontzettend mooi dat we dit allemaal kunnen doen.”

15 jaar homohuwelijk

Op 1 april was het 15 jaar geleden dat het eerste homohuwelijk plaatsvond. Naar aanleiding van dit bijzondere jubileum, spreken we met Joke Ellenkamp (getrouwd met Carolien) en Laurenspastoor Bert Kuipers over hun beleving van het homohuwelijk.