Mensen in Delfshaven kunnen wereldberoemd worden – in Delfshaven – met het nieuwe project ‘Huis in de lucht’ – buurtscherm Delfshaven. Het online televisiekanaal wordt stapsgewijs ontwikkeld door en voor bewoners. “Door corona is de afstand tussen buurtbewoners veel groter geworden”, zegt Carolina Castro, van Stichting Veerkrachtige Gemeenschap, de initiatiefnemer. “We hopen met het buurtscherm isolatie van mensen te beperken.”

‘Huis in de lucht’ is een initiatief voor een online tv-programma, speciaal voor en door de buurtbewoners van Delfshaven. De uitzendingen zijn te volgen op het YouTube-kanaal ‘Huis in de lucht’. “De bedoeling is dat bewoners van de straat hun gezicht kunnen laten zien, op allerlei verschillende manieren”, legt Carolina Castro uit. “Zo hebben we onlangs een livestream gemaakt waarin twee gasten worden uitgenodigd om in gesprek te gaan. Het is een informele conversatie, maar wel over een belangrijk onderwerp. Zo praten we deze keer over inclusie, omdat wij van mening zijn dat er nog veel te doen is om inclusiviteit te bereiken. Maar wat is de ervaring van mensen in de stad met betrekking tot inclusiviteit?”

Segregatie

Veel mensen zijn actief geworden in de wijk tijdens de coronacrisis, maar bij anderen is de sociale afstand vergroot. “Sommige mensen zijn bang in contact te treden met mensen”, zegt Castro, “dus hopen we hen met dit kanaal te bereiken.”

Maar ook buiten de coronacrisis is verbinding belangrijk in Delfshaven. “We zien eigenlijk dat segregatie hier best een ding is”, vertelt Castro. “We zien dat initiatieven die hier worden uitgevoerd, vooral gericht zijn op een specifieke etnische of culturele achtergrond. Natuurlijk is het fijn voor mensen om veel bij hun eigen groep te blijven, dat is ook te begrijpen, maar we vinden het zonde als dat altijd zo is. Er zijn hier zoveel nationaliteiten, er valt zoveel van elkaar te leren, daar geloven we echt in. Daarom hopen we dat dit kanaal een manier is om mensen bij elkaar te brengen.”

Thema’s en talenten

Iedere week wordt een nieuw thema aangekaart, zodat bewoners van Delfshaven over allerlei onderwerpen hun mening kunnen geven. “We hopen dat mensen hun verhaal komen vertellen, op een openhartige manier”, zegt Castro. “Het programma is voor alle bewoners bedoeld, ongeacht hun achtergrond of opleidingsniveau.”

Daarnaast is Castro druk bezig met het project ‘Nieuwsgierig aapje’, ook op het YouTube-kanaal Huis in de lucht. “Dit is een etalage van talenten in de wijk”, legt ze uit. “Bewoners kunnen hun talenten laten zien, of het nu koken is, dansen, of hun zelfontwikkelde theorie over de ruimte presenteren. De insteek is zo breed mogelijk, zowel qua talenten als de mensen die ze hebben.”

Pilot

Huis in de lucht is nog maar kort bezig en zit in de pilotfase. Toch krijgt Castro al veel enthousiaste reacties en hoopt ze dat ze kunnen doorgaan. “De bedoeling is dat de bewoners uiteindelijk hun eigen programma gaan ontwikkelen, vanuit de behoefte van bewoners zelf”, zegt Castro. “We willen graag op een laagdrempelige manier verspreiden wat er allemaal gebeurt in de wijk, om de verbinding tussen mensen te vergroten. We hopen dat we genoeg fondsen kunnen vinden en samenwerkingspartners, zodat het niet een tijdelijk project hoeft te blijven.”

Om te beginnen zou het mooi zijn als mensen zich abonneren op het YouTube-kanaal, zit Castro. “Maar ook mensen die iets willen laten zien of willen meepraten in een van de livestreams, zijn van harte welkom. We zijn nu bij ieder huis van de wijk bezig om mensen enthousiast te krijgen. In kleine groepjes presenteren we het project, zodat wee echt in contact komen met mensen.”