Op Wereld Alzheimer Dag 2021, op dinsdag 21 september 2021, werd extra aandacht gevraagd voor dementie. Ook in Rotterdam staat het onderwerp hoog op de agenda: hoe zorgen we ervoor dat de samenleving inclusief blijft voor dementerende ouderen of mensen met de ziekte van Alzheimer? Gosia Bojar van Buurtwerk zet zich al jaren in voor ouderen in Prins-Alexander en wil zich in 2022 alleen maar meer op inclusie van ouderen richten.   

 

De nieuwe televisieserie Maud & Babs, over mantelzorg voor een dementerende moeder, de dagboeken van Hendrik Groen, over zijn leven in een verzorgingshuis of Restaurant Misverstand, het programma over jonge mensen met dementie: er is al volop aandacht voor dementie en de ziekte van Alzheimer, maar voor Gosia Bojar van Buurtwerk kan het nooit genoeg zijn. 

“Landelijk wordt er al veel aandacht gegeven aan dementie en de ziekte van Alzheimer”, vertelt Gosia, “maar toch zie je dat de aandacht zonder specifieke campagnes op een gegeven moment wegebt.” Dementie of Alzheimer hebben een enorme impact op iemands leven. Zelfstandig boodschappen doen, bijvoorbeeld, kan een uitdaging worden. “Daarom moeten we hierop blijven inzetten, zodat de samenleving alerter wordt op dementerende ouderen”, zegt Gosia. “Zodat ze zelfstandig kunnen blijven en we hen niet op straat in de kou laten staan, als ze bijvoorbeeld niet meer weten waar ze zijn.”

 

Samenwerking gezocht

 

Buurtwerk zet zich van oudsher vooral in voor jongeren en kinderen, maar inmiddels richt de welzijnsorganisatie zich op alle doelgroepen. Zo organiseert Buurtwerk in Prins-Alexander veel activiteiten voor senioren. “We krijgen steeds meer ouderen in Nederland, dus ook in Rotterdam”, vertelt Gosia. “Het is daarom belangrijk om te onderzoeken wat we als samenleving nog meer moeten doen. In 2022 wil Buurtwerk nog meer inzetten op senior- en dementievriendelijke wijken. We staan dan ook open voor allerhande samenwerkingen op dit thema. Neem gerust contact met ons op als je een goed idee hebt of al bezig bent op dit thema!”

 

Naast de activiteiten voor ouderen zelf, wil Buurtwerk zich richten op bewustwording in de wijk. Vooral bij ondernemers en andere organisaties. “We willen ervoor zorgen dat er begrip wordt gecreëerd voor dit onderwerp en data mensen echt naar elkaar gaan omkijken”, legt Gosia uit. “Landelijk zijn er al veel initiatieven om mensen bewust te maken van wat het inhoudt als iemand Alzheimer krijgt. Maar ook op lokaal niveau willen we dat doen, zodat het ook in de wijk gaat leven.”

 

Dementievriendelijke organisaties

 

Niet alleen zorg- en welzijnsorganisaties zelf, maar ook andere organisaties en bedrijven kunnen zich richten op dementievriendelijkheid. “We willen heel graag opfriscursussen geven aan supermarktpersoneel, om hen te leren omgaan met dementerende ouderen of verwarde personen”, vertelt Gosia. “Het is van belang dat personeel regelmatig getraind wordt door bevriende zorgorganisaties, zodat iedereen alert blijft en weet waar in de wijk je moet zijn voor hulp.”

 

Zo richt Gosia zich de komende tijd op apothekers en huisartsenpraktijken. Gosia: “Daar hangen altijd schermen waarop informatieve filmpjes vertoond worden, dus ik hoop dat daar ook vaker iets over Alzheimer of dementie getoond kan worden. Het zou helemaal mooi zijn als we filmpjes in onze eigen wijk kunnen opnemen, zodat mensen het ook echt herkennen.”

 

Blijf alert

 

Het is voor iedere Rotterdammer belangrijk om alert te zijn op dementie, omdat iemand verdwaald kan zijn en hulp nodig heeft. “Blijf rustig en probeer te helpen”, geeft Gosia als tip. “Bedenk dat het je oma is die daar zo hulpeloos op straat staat, dan zou je ook willen dat ze geholpen wordt. Probeer te kijken hoe je op de meest simpele manier een probleem kan oplossen. Vraag waar iemand woont, of diegene een telefoonnummer heeft van een van de kinderen of de huisarts. Probeer de persoon naar huis of een andere veilige plek te krijgen.”

 

Maar ook professionals moeten alert zijn op dementie of de ziekte van Alzheimer. “Vraag door als iemand om advies vraagt over dementie”, legt Gosia uit. “Vraag of er al een diagnose is. Dat is namelijk bepalend voor de aanvraag van verdere zorg in Nederland.”

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dementievriendelijk worden als bedrijf of organisatie? Check alle informatie onder ‘wat jij kunt doen’ op www.dementievriendelijk.nl

 

Meer informatie over Buurtwerk vind je op https://www.buurtwerk.nl/