More

Starts in 12 Days, 15 Hours

4 oktober 2021 12:30 - 17:00

De coronacrisis legde bloot wat al langer gaande was: ruim één miljoen inwoners van kwetsbare wijken dreigen buiten de boot te vallen. Burgemeesters van vijftien grote gemeenten luidden onlangs de noodklok over de situatie in deze wijken. Daar stapelden problemen zoals onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en overlast zich al op. En door de coronacrisis is de achterstand alleen maar verder opgelopen.

Het tij kan nog worden gekeerd als er nu wordt geïnvesteerd in werk, onderwijs, veiligheid, leefbaarheid, jongeren, gezondheid, betere woningen, het sociaal domein. Maar dat moet wel gebeuren mét de bewoners uit deze wijken. Door naar ze te luisteren. Hoe worden de bewoners betrokken, hoe zorgen we ervoor dat de maatregelen voldoende op maat worden ingezet? Hoe zorgen we voor een effectieve aanpak met oog voor diversiteit, zodat beleid goed aansluit bij de diverse leefwerelden van bewoners en kansengelijkheid wordt bevorderd?

Wanneer?

De jaarbijeenkomst wordt gehouden op maandag 4 oktober, van 12.30 tot 17.00 uur.

Waar?

Deze bijeenkomst wordt live op locatie gehouden in NBC congrescentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein (gratis parkeren).

Voor wie liever vanuit huis deelneemt, is er een livestream met chatfunctie van het plenaire gedeelte van de bijeenkomst.

Meer info: https://www.kis.nl/agenda/save-date-kis-jaarbijeenkomst