Angst om openlijk te praten over de partner, gêne om te vertellen over seksualiteit of vrees om niet geaccepteerd te worden door buren of medebewoners: LHBTIQ+-ouderen durven niet altijd open te zijn over hun seksuele of genderidentiteit. Daarom kunnen zij extra kwetsbaar zijn, zowel in een zorginstelling of bij zorg aan huis.

Specifieke aandacht voor LHBTIQ+-ouderen is en blijft belangrijk. Niet alle zorg- en hulpverleners zijn sensitief als het gaat om seksuele en genderdiversiteit bij ouderen. En niet in alle zorginstellingen krijgen zij de ruimte om openlijk zichzelf te zijn. Hoe staat het bijvoorbeeld met de Roze Loper, het keurmerk voor zorginstellingen om te laten zien dat zij seksuele diversiteit accepteren en dat LHBTIQ+-ouderen zichzelf kunnen zijn? En wat zijn praktische tips voor professionals om sensitief te zijn voor LHBTIQ+-ouderen? 

In Rotterdam moet iedere inwoner zichzelf kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat professionals en organisaties oog hebben voor LHBTIQ+-ouderen. In dit IDEM Kennisatelier staan we stil bij de ontwikkelingen op het gebied van aandacht en zorg voor LHBTIQ+-ouderen. Is hun acceptatie en veiligheid al voldoende gegarandeerd? Op 1 juli 2021 gaan professionals en (ervarings)deskundigen hierover in gesprek. Praat je mee?

AANMELDEN

Praktische informatie
Wanneer? 
Donderdag 1 juli 2021, van 9.30 uur tot 12.00 uur

Waar?
Via Zoom. Je ontvangt de link voor de online bijeenkomst uiterlijk 30 juni. Check ook je spam of inbox/overig.

Voor wie? 
Rotterdamse professionals die willen bijdragen aan een inclusieve stad: of je nu zelf werkt met (LHBTIQ+-)ouderen en sensitief wilt (leren) zijn naar je cliënten, of samenwerkt met organisaties die zich richten op deze doelgroep. 

Programma 

09.30 uur ‘inloop’
 
09.40 uur 
opening door Herman Boers, trainer, coach en adviseur
   
10.00 uur  Jan Geerink, vrijwilliger bij het COC en ervaringsdeskundige

    10.15 uur Roos Hoekstra-Pijpers, universitair hoofddocent Radboud Universiteit, spreekt over haar recente onderzoek naar thuiswonende LHBT-ouderen

10.30 uur break-outroom 1

10.55 uur pauze
   
11.00 uur Astrid Arts, Stichting Humanitas, vertelt over de stand van zaken rondom Roze Loper en Roze Salons in Rotterdam

    11.15 uur  Herman Boers, heeft de Toolkit Roze 50+ geactualiseerd en geeft tips en handvatten voor professionals

11.30 uur breakout-room 2

    11.55 uur afsluiting