More

Starts in 21 Days, 13 Hours

24 april 2020 15:00

Universiteit Utrecht

Domplein 29

De Artikel 1-lezing van 2020 zal gewijd zijn aan het thema van gender(identiteit) en sekseregistratie. De laatste jaren is daar veel over te doen. De NS spreekt reizigers niet langer meer aan als ‘dames en heren’, op steeds meer plaatsen zijn er genderneutrale toiletten, via rechtspraak is ruimte gecreëerd voor het registreren van een ‘X’ als geslacht, er worden pleidooien gevoerd om de vanzelfsprekendheid van het registreren van ‘m/v’ te doorbreken, enzovoort. Tegelijkertijd zijn er bezwaren tegen een aantal van deze ontwikkelingen. Deze artikel 1-lezing is dan ook gewijd aan een aantal belangrijke discussiepunten die samenhangen met genderidentiteit en sekseregistratie. Wat moet nu precies worden verstaan onder ‘gender(identiteit)’? Wat is de waarde van sekseregistratie? Welke problemen ondervinden mensen met een ‘X’ en welke kun je juist vermijden door een ‘X’ te registreren? Willen we een X voor iedereen? Moet genderidentiteit als grond worden toegevoegd aan het lijstje gronden in artikel 1 Grondwet?

Vanwege de veelzijdigheid van het onderwerp zullen vier sprekers hun visie op dit onderwerp geven: Hanneke Felten (projectleider effectiviteit en diversiteit bij Kenniscentrum MOVISIE), Joséphine Moerman (rechter in het Constitutioneel Hof van België), Nevin Özütok (Tweede Kamerlid voor GroenLinks; woordvoerder Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Emancipatie) en Annelies Tukker (beleidsmedewerker bij de Stichting NNID – Nederlandse organisatie voor seksediversiteit).