IDEM Rotterdam voert van mei tot en met januari 2022 onderzoek uit naar cultuursensitief werken in de ggz. Op deze pagina lees je meer over de achtergrond en doelstelling van dit onderzoek.

Achtergrond

In een superdiverse stad als Rotterdam is het van belang dat ggz-professionals cultuursensitief werken. Daarin valt nog veel te leren en te verbeteren. We weten namelijk dat mensen met een migratieachtergrond minder snel de weg naar hulp en/of zorg weten te vinden en vaker te maken hebben met taal- en cultuurbarrières. Daarnaast kunnen cultuurverschillen in ziektebeleving, klachtenpresentatie, opvattingen over behandelingen en andere zorgbehoeftes, ertoe leiden dat geschikte hulp niet altijd wordt ontvangen of zorg wordt vermeden. Dit is problematisch, omdat mensen met een migratieachtergrond relatief vaker last hebben van diabetes, beroertes en coronaire hartziekten, maar ook van geestelijke gezondheidsproblemen als angststoornissen en depressies.

Doelstelling

IDEM wil onderzoeken wat werkzame elementen en best practices zijn als het gaat om cultuursensitief werken in de ggz. Daarom richten wij ons op de inzichten van professionals en (ex-)cliënten die ervaring hebben met cultuursensitieve zorg. Met de inzichten van deze voorhoede vormen wij (nieuwe) concrete handvatten en randvoorwaarden, die andere zorgprofessionals en -organisaties in Rotterdam kunnen helpen meer cultuursensitief te werken.

Opzet

Een online vragenlijst zal worden verspreid onder zorgprofessionals in ggz-organisaties die ervaring hebben met cultuursensitief werken. Daarnaast worden 20 semigestructureerde interviews gehouden met deze doelgroep, en 10 semigestructureerde interviews met cliënten. De resultaten worden verwerkt in een overzichtelijk rapport en in een infographic.

Looptijd

Dit project loopt van mei 2021 tot en met april 2022.

Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam.

Onderzoeksteam

Bouchra Dibi (projectleider), Teuntje Vosters (onderzoeker) & Ilja Bastiaansen (stagiaire)

Deelnemen of meer informatie?

Wil jij aan dit onderzoek bijdragen? Deelnemen kan als volgt:

  • Werk je in een ggz-organisatie die inzet op cultuursensitief werken? Of heb jij als professional binnen de ggz ervaring met deze manier van werken, omdat je bijvoorbeeld transcultureel of intercultureel therapeut bent? Wil je jouw ervaringen delen in een interview van maximaal 1 uur? Neem contact op met onderzoeker Teuntje Vosters via t.vosters@radar.nl en 06 – 44 09 25 44. Alle gesprekken worden anoniem verwerkt. Voor deelname aan een interview ontvang je een cadeaubon van 25 euro.
  • Ben je ggz-professional met ervaring met cultuursensitief werken, maar wil je je ervaring liever niet delen in een interview, dan kun je ook een bijdrage leveren door hier anoniem onze vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 5-7 minuten. Jouw antwoorden zijn volledig anoniem.

Of wil je meer informatie over dit onderzoek, mail of bel dan met Teuntje Vosters t.vosters@radar.nl en 06 – 44 09 25 44