Iedere maand wordt onze Kennisbank aangevuld met de nieuwste onderzoeken en publicaties op het gebied van inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+) emancipatie. In de rubriek ‘Nieuw in de Kennisbank’ lichten we een van de publicaties uit. Deze keer het rapport van Stichting vrouwen in Hoger Technisch Onderwijs: ‘Vrij voorsorteren op later’.

Het onderzoek ‘Vrij voorsorteren op later’ focust op hoe loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in het voortgezet onderwijs genderstereotypen kan verminderen of tegengaan. LOB wordt ingezet op scholen om leerlingen voor te bereiden op het maken van een studiekeuze. Daarmee kan het een grote rol spelen bij het doorbreken van stereotypen.

Conclusies

VHTO onderzocht voor dit rapport de inrichting van LOB op middelbare scholen en in hoeverre er bewust geprobeerd wordt om genderstereotypen te doorbreken. Er zijn verschillende conclusies getrokken.

  1. LOB wordt op middelbare scholen op een eigen manier ingericht. Op de meeste scholen is er weinig tijd en geld om dit goed te doen. Decanen geven aan dat het niet als gedeelde verantwoordelijkheid wordt gezien. Mentoren en vakdocenten zijn te druk of vinden zichzelf niet geschikt om zo’n gesprek te voeren. En leerlingen die al vroeg een keuze gemaakt hebben, worden niet meer uitgedaagd daar nog eens over na te denken.
  2. Genderbias kan een rol spelen bij mogelijke verschillen in profieladviezen voor jongens en meiden die in dezelfde situatie zitten. Een meisje krijgt vaker negatief advies voor een technisch profiel en een jongen krijgt vaker een positief advies.
  3. Decanen schatten het belang van beroepskeuzetesten verschillend in. De meeste zien de test als startpunt voor een gesprek. Deze testen blijken echter een risico op genderbias in zich te hebben door formulering van vragen, gebruik van beroepsnamen met mannelijke of vrouwelijke connotatie en het uitvragen van gender aan het begin van de test.

Adviezen

Op basis van het onderzoek en de conclusies heeft de VHTO ook een aantal adviezen opgesteld.

  1. Begin op tijd met LOB en laat leerlingen kennismaken met verschillende beroepen en (countersterotiepe) beroepsbeoefenaars.
  2. Maak decanen, mentoren en docenten ervan bewust dat ze onbewuste genderstereotiepe opvattingen kunnen hebben over leerlingen en dat dit invloed kan hebben op de profiel- en studieadviezen die ze geven.
  3. Controleer LOB-methoden en -testen op genderstereotiepe taal- en beeldgebruik.
  4. Veranker het tegengaan van genderstereotypen in het beleid rondom LOB.
  5. Houd er rekening mee dat andere kenmerken van leerlingen dan hun gender, zoals het inkomen van hun ouders, hun biculturele achtergrond, hun geloof enzovoort, ook kunnen resulteren in stereotypen die de keuzes van leerlingen nóg verder kunnen beperken.

Meer lezen?

Download het hele onderzoek.

Lees meer over deze en andere nieuwe titels in de Kennisbank.

Of zoek direct zelf naar alle onderzoeken over discriminatie, inclusie, emancipatie en LHBTIQ+