Antidiscriminatiebureau RADAR waarschuwt voor het groeiende anti-islamsentiment en de toename van moslimdiscriminatie in het gebied van de politieregio Rotterdam. Hoewel het totaal aantal registraties van discriminatie-incidenten daalde in 2015, groeide het aantal discriminatievoorvallen gemeld door moslims. Met name moslima’s zijn relatief vaak het slachtoffer van discriminatie, zo blijkt uit het ‘Jaarrapport Discriminatie 2015, over discriminatie in het gebied van de politie-eenheid Rotterdam’.

Verdubbeld

Het aantal incidenten van moslimdiscriminatie dat in 2015 door de politie werd geregistreerd is verdubbeld ten opzichte van 2014. Daar komt bij dat veel incidenten, waaronder ook bekladdingen van moskeeën, niet gemeld worden, bijvoorbeeld uit angst negatief in de publiciteit te komen of omdat slachtoffers denken dat melden geen zin heeft.

Het groeiende anti-moslimsentiment hangt niet alleen samen met de aanslagen in Parijs in 2015 en recentelijk in Brussel, maar ook met het verzet tegen de toestroom van vluchtelingen uit islamitische landen. Ook in de politieregio Rotterdam werd aangifte gedaan van onder meer bekladding van opvanglocaties voor vluchtelingen, woningen van moslims en beledigingen van moslims op straat.

Arbeidsmarktdiscriminatie

Discriminatie van moslims is ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. Kandidaten worden, alleen al op basis van hun naam of foto, niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ook op het werk krijgen moslims relatief vaak te maken met pestgedrag en hebben ze minder kansen op promotie. RADAR vindt dat gemeenten zich moeten inspannen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Een goed voorbeeld is het Platform Arbeidsdiscriminatie Rotterdam, waarin de gemeente Rotterdam, RADAR en het bedrijfsleven de krachten bundelen.

Hoofddoek

Vrouwen die een hoofddoek dragen krijgen relatief vaak te maken met uitsluiting, beledigingen, bedreigingen en zelfs geweld. Meer dan de helft van de meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt op grond van geloof wordt gedaan door vrouwen die een hoofddoek dragen. Deze vrouwen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze de baan alleen krijgen als ze hun hoofddoek afdoen, of ze worden geconfronteerd met klanten die niet door hen geholpen willen worden.

Soms blijft het niet bij beledigingen, zo blijkt uit aangiftes bij de politie. Een van de meldingen van afgelopen jaar betreft een vrouw met hoofddoek, die een klap in het gezicht krijgt als ze in haar auto voor het verkeerslicht staat te wachten. Die dader stapte even daarvoor uit zijn auto en tikte op haar raam. Als de vrouw haar raam open draait slaat hij met zijn vuist in haar gezicht, scheldt haar uit voor ‘kankermoslim’ en loopt terug naar zijn auto. De vrouw houdt er een zware hersenschudding aan over.

Alle inwoners beschermen

In de aanbevelingen bij het Jaarrapport Discriminatie 2015 roept RADAR gemeenten op om alles in het werk te stellen om hun inwoners te beschermen tegen discriminatie. Het zou daarom goed zijn als gemeenten investeren in het herkennen en bestrijden van moslimdiscriminatie. Verder moeten gemeente en politie zelf het goede voorbeeld geven door te investeren in een divers personeelsbeleid.