De Kennisbank Diversiteit en Emancipatie van IDEM is een landelijke kennisbank met meer dan 42.000 beschrijvingen van documenten die betrekking hebben op het werkveld van IDEM: discriminatie, lhbt-emancipatie, integratie en discriminatie.

De Kennisbank is er voor iedereen die zich in deze onderwerpen verdiept. Voor studenten en scholieren, voor ambtenaren, docenten en schoolleiders, voor hulpverleners, zorgmanagers, voor politieagenten en jongerenwerkers.

De vier hoofdthema’s van deze kennisbank zijn:

  •  het emancipatieproces en de maatschappelijke positie van diverse maatschappelijke groepen zoals lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (lhbt’s), vrouwen, etnische en religieuze minderheden, ouderen, en mensen met een beperking;
  • maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met verschillende vormen van diversiteit zoals etnische diversiteit, genderdiversiteit, en seksuele diversiteit;
  • discriminatie en achterstelling op basis van onder meer afkomst of etniciteit, religie, seksuele gerichtheid, sekse, handicap of chronische ziekte, en leeftijd;
  • de aanpak en bestrijding van uitsluiting en achterstanden in de vorm van beleid of concrete praktijken.

Er wordt ook verzameld op thema’s die samenhangen met een van de bovenstaande hoofdthema’s, zoals: pesten, intimidatie, verbaal geweld, burenruzies, huiselijk geweld, eerwraak, vrouwenhandel, vooroordelen, xenofobie, beeldvorming, segregatie, sociale cohesie, polarisatie en radicalisering.

Titelbeschrijvingen

De kennisbank bevat hoofdzakelijk titelbeschrijvingen van documenten die betrekking hebben op de situatie in Nederland. Het gaat om boeken, onderzoeken, proefschriften, themanummers, scripties, artikelen, nota’s, folders, lesmaterialen, trainingsmaterialen, televisieprogramma’s en documentaires.

De titelbeschrijvingen bevatten een uitgebreide samenvatting en zijn voorzien van medialinks die de gebruiker naar het volledige document leiden, op een andere plek op het internet. Indien een document niet integraal beschikbaar is, wordt verwezen naar een website waar meer informatie over dit document is te vinden of waar het document is aan te schaffen.

Oudste catalogus

De basis van de Kennisbank is de oude catalogus van het documentatiecentrum van het Landelijk Bureau ter Bestrijdingen van Rassendiscriminatie. De oudste titels gaan terug tot de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw.

Ga naar de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie