Beleid discriminatie

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema discriminatie. Bovendien worden discriminatievraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met discriminatie.

Beleidsnota’s

 • De beleidsregel “Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016 – 2018” is het integratiebeleid van de Gemeente Rotterdam voor de periode 2016-2018. Daarbij wordt ingezet op drie uitvoeringslijnen: Basis op orde: het informeren over en uitdragen van de gedeelde norm en het belang van taal. Gelijke positie: het bevorderen van emancipatie en homo-emancipatie en het beschermen waar nodig. Gelijke behandeling: het tegengaan van discriminatie en uitsluiting.
 • De integratienota “Integratie 010” van de gemeente Rotterdam is met name gericht op de maatschappelijke integratie van Rotterdammers met een migratie-achtergrond. Uitgangspunt van de integratienota is dat gelijke behandeling en gelijke kansen voorwaarden zijn voor de maatschappelijke integratie van mensen met een migratieachtergrond. De nota stelt dat discriminatie, met name op de arbeidsmarkt, dient te worden bestreden. Bovendien zet de integratienota in op het bevorderen van de gelijke positie tussen man en vrouw binnen migrantengroepen en de acceptatie van andersdenkenden.
 • Het  “Actieplan tegen Arbeidsdiscriminatie” richt zich op het voorkomen van uitsluiting en achterstelling op de arbeidsmarkt en het bestrijden van de gevolgen discriminatie op de arbeidsmarkt. Volgens dit plan moet de gemeente als werkgever en inkoper leiderschap tonen in het tegengaan van arbeidsdiscriminatie en in het bevorderen van diversiteit. Ook moet de gemeente het initiatief nemen om te komen tot een Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Dit platform is inmiddels opgericht.

Schriftelijke vragen

Voorts hebben leden van de Rotterdamse gemeenteraad diverse schriftelijke vragen gesteld over discriminatie en de aanpak van discriminatie aan het college van B&W. Hieronder een selectie van de vragen met de antwoorden van het College van B&W vanaf 2015.

 •  Op 2 december 2016 stelden R.C.J. de Roon, (D66), L de Kleijn (SP), N. el Ouali (Nida Rotterdam) en A Bonte (Groenlinks) schriftelijke vragen over massa-arrestaties tijdens de Sinterklaas-intocht die op 15 december 2016 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 9 november 2016 stelden M.G.J. van Elck (Leefbaar Rotterdam) en S.J.J. Schampers (D66) schriftelijke over toegankelijkheid Rotterdamse bushaltes voor gehandicapten die op 6 december 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 •  Op 6 mei 2016 stelden A. Peksert en N. El Ouali (NIDA Rotterdam) schríftelijke vragen over ‘Islamofobe mishandeling in tram 23 voor de Kuip‘ die op 21 juni 2016 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 3 mei 2016 stelde P.M. Wijntuin (PvdA) schriftelijke vragen over “Moslimdiscriminatie” die op 22 juni 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 3 februari 2016 stelde N. El Ouali (Nida Rotterdam) schriftelijke vragen over de “Aanpak van seksuele intimidatie en islamofobie in Rotterdam”  die op  12 april 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 9 september 2015 stelde N. El Ouali (Nida Rotterdam) vragen over “VN uit haar zorgen over etnisch profileren” die op 5 oktober 2015 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 18 juni 2015 stelde mw. P.M. Wijntuin (PvdA) schriftelijke vragen over “Antisemitisme en vooroordelen onder Rotterdamse jongeren”‘ die op 27 oktober 2015 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 12 juni 2015 stelde mw. P.M. Wijntuin (PvdA) schriftelijke vragen over “toenemende islamofobie “die 8 september 2015 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 30 maart 2015 stelde P.M. Wijntuin (PvdA) vragen over “Aangifte discriminatie belandt vaak niet bij OM” die op 28 mei 30 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 23 maart 2015 stelden P.M. Wijntuin en J.C. Gonçalves (PvdA) vragen over “Slechte arbeidskansen allochtonen” die op 30 juni 2015 door het college van B&W werden beantwoord.

Moties

Voorts heeft de gemeenteraad van Rotterdam diverse moties aangenomen op het gebied van discriminatie en discriminatiebestrijding. Hieronder staan de moties die vanaf 2015 zijn aangenomen.