Je werk niet kunnen doen omdat je man bent, een hoofddoek draagt of een donkere huidskleur hebt. In de Rotterdamse ouderenzorg komt het regelmatig voor. Op donderdag 13 oktober 2022 organiseerden IDEM Rotterdam en RADAR een webinar over discriminatie in de ouderenzorg.

Dilemma

‘Zorg ik goed voor de cliënt of zorg ik goed voor mezelf?’ Met dat dilemma worstelen veel medewerkers in de Rotterdamse ouderenzorg die gediscrimineerd worden vanwege hun migratieachtergrond, gender of seksuele oriëntatie. Het is niet vanzelfsprekend dat zorgverleners cliënten aanspreken op discriminerend gedrag. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het IDEM Rotterdam-onderzoek ‘Groot verantwoordelijkheidsgevoel en een dikke huid’ over discriminatie door cliënten in de ouderenzorg. RADAR/IDEM organiseerde een webinar over het onderzoek en over wat er nodig is binnen ouderenzorgorganisaties voor het tegengaan van discriminatie en racisme. Inte van der Tuin van IDEM/RADAR presenteerde de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen voor ouderenzorgorganisaties. Elouise Tahapary, leidinggevende in een verpleeghuis, deelde haar ervaringen en haar visie op wat er nodig is om een team weerbaar te maken.

Duidelijke norm van groot belang

Het is voor de aanpak van de problematiek van groot belang dat het onderwerp meer bespreekbaar wordt gemaakt binnen de ouderenzorg. Daarin hebben leidinggevenden een belangrijke rol, maar ook collega’s (die zelf geen discriminatie ervaren) kunnen een belangrijk verschil maken door steun te bieden én zich over discriminerend gedrag uit te spreken. Iedereen binnen een organisatie dient nadrukkelijk uit te dragen dat discriminatie niet wordt geaccepteerd. Wanneer cliënten niet worden gecorrigeerd wanneer zij bijvoorbeeld een discriminerende opmerking maken, dan vergroot dit de kans dat zij in de toekomst opnieuw zullen discrimineren. Het webinar is terug te kijken via Webinargeek.

Aanbevelingen voor ouderenzorgorganisaties

Ouderenzorgorganisaties hebben de zaken beleidsmatig vaak goed geregeld, maar kunnen nog (veel) meer doen om een veilige, discriminatievrije werkomgeving te creëren voor medewerkers. De aanbevelingen voor ouderenzorgorganisaties staan op de website van IDEM Rotterdam.

Onderzoeksrapport

Ook het volledige onderzoeksrapport ‘Groot verantwoordelijkheidsgevoel en een dikke huid. Hoe gaan zorgverleners in de Rotterdamse ouderenzorg om met discriminatie door cliënten?’ is te vinden op de IDEM-website.