Het Inclusivity Project van RADAR en de Erasmus universiteit werkt op wetenschappelijke basis aan een actueel overzicht van discriminatie op wijkniveau in Rotterdam. Door data over discriminatie en andere sociaaleconomische factoren te verzamelen en te combineren, wordt een dieper inzicht in de problematiek geboden. Deze informatie is van belang om discriminatie effectief te bestrijden en beleid te ontwikkelen dat gericht is op inclusie.

Momenteel zijn we bezig met het verbeteren en gebruikersvriendelijker maken van de website van het Inclusivity Project. Daarvoor zijn we op zoek naar professionals die data over discriminatie (willen) gebruiken of meer willen weten. Werk jij bij een welzijnsorganisatie, ben je een zorgmedewerker, onderwijsprofessionals of heb je op een andere manier te maken met discriminatiebeleid? Dan ben je van harte welkom op 21 november 2023. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de nieuwe website en is er ruimte voor feedback. Ook gaan we in gesprek over de manier waarop de website en data kunnen bijdragen aan jouw werk en hoe de data het beste kan worden gepresenteerd.

Praktische informatie

Wat: presentatie Inclusivity Project

Wanneer: 21 november van 13.00 –15.00

Waar: Erasmus Universiteit – Polak building, 1e etage, ruimte 1-21.