Op 25 november 2022 is het de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Intieme terreur is een vorm van geweld tegen vrouwen die vaak niet herkend wordt. Rotterdamse professionals in het sociale domein kunnen een belangrijke rol spelen in het herkennen, tegengaan en voorkomen van deze vorm van gendergerelateerd geweld.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Justitie en Veiligheid een factsheet ontwikkeld voor professionals in het domein van zorg en veiligheid, maar ook onderwijs en sportvereniging.

In deze factsheet lees je wat intieme terreur inhoudt, waarom het zo moeilijk te herkennen is en wat je als professional wel en niet moet doen. Ook worden er rode vlaggen benoemd: signalen die kunnen duiden op escalatie van geweld of zelfs een fatale afloop.

De rode vlaggen zijn:

• Stalking
• Bedreiging met de dood (richting slachtoffer of de kinderen of dreiging zelfdoding)
• Wapenbezit of gebruik van wapens
• Recent gewelddadig gedrag
• Geweld tijdens zwangerschap
• Gedwongen seks
• Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt
• Poging verwurging, verstikking of verdrinking
• Extreme angst bij het slachtoffer dat haar leven of dat van de kinderen in gevaar is
• Slachtoffer durft niet te spreken in de buurt van de partner en/of toont angst voor de partner
• Toenemende escalatie van ernst en/of frequentie van geweld

Lees hier de hele factsheet.

Meer weten?

Wil je weten wat er nog meer gepubliceerd is over intieme terreur of partnergeweld? Ga op zoek in onze kennisbank.