IDEM Kennisatelier over veiligheid(sbeleving) van LHBTIQ+ personen in Rotterdam

Posters over gendertwijfel, protesten tegen dragqueens of belaging van jongeren in hun safe space: LHBTIQ+ personen ervaren de laatste jaren veel onbegrip of zelfs haat. Deze haat lijkt uit conservatieve hoek te komen en in omvang en ernst toe te nemen.  

De Monitor Discriminatie regio Rotterdam bevestigt dit beeld. Geslacht en seksuele gerichtheid zijn de derde en vierde meest gemelde discriminatiegronden bij antidiscriminatievoorzieningen. Bij de politie staat seksuele gerichtheid op de tweede plek. Er kwamen meldingen binnen van incidenten waarbij mensen bewust vanwege hun seksuele gerichtheid zijn uitgescholden, mishandeld of bedreigd.  

Deze toegenomen dreiging levert een dilemma op voor LHBTIQ+ personen. Enerzijds is zichtbaarheid, ontmoeting en kennismaking een bewezen effectieve methode om op lange termijn vooroordelen tegen te gaan en acceptatie te vergroten. Maar wat als die zichtbaarheid op de korte termijn vooral zorgt voor negatieve reacties, haat of intimidatie? 

Je veilig voelen is essentieel om te kunnen participeren in de samenleving. Wat kunnen zelforganisaties, maatschappelijke organisaties en instanties doen om te zorgen voor een veilige samenleving voor LHBTIQ+ personen? En wat kun je als professional bijdragen, zodat iedere Rotterdammer zichtbaar zichzelf kan zijn? Denk en praat over mee tijdens ons Kennisatelier!  

Praktische informatie

Wanneer? 
Donderdag 25 mei 2023, van 14.00 uur tot 17.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)  

Waar?
Actiegroep Oude Westen, Gaffelstraat 1-3 Rotterdam 

Voor wie? 
Rotterdamse professionals die willen meedenken over het vergroten van de inclusie en veiligheid(sbeleving) van LHBTIQ+ personen.

Programma (voorlopig)

13.30 uur inloop  
14.00 uur welkom door dagvoorzitter en kennismaking 
14.15 uur Achtergrond: waarom werkt zichtbaarheid en contact?  
15.00 uur ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal + Q&A  
15.30 uur pauze  
15.40 uur situatieschets: huidig beleid   
15.50 uur groepsgesprekken: welke uitdagingen komen we tegen in de praktijk?  
16.00 uur werksessie: van cirkel van invloed naar netwerk van krachten 
16.35 uur plenaire terugkoppeling en afsluiting 
17.00 uur netwerkgelegenheid met drankje en hapje