De jaren 2015 tot en met 2024 zijn door de Verenigde Naties uitgeroepen tot International Decade for People of African Descent, oftewel ‘de Decade’. Deze tien jaar staan in het teken van erkenning, rechtvaardiging en ontwikkeling voor mensen van Afrikaanse afkomst. Organisaties of actieve burgers die een activiteit willen organiseren in het kader van de Decade, kunnen professionele ondersteuning krijgen van Stichting Ocan bij het indienen van hun projectvoorstel.

Ministerie zoekt kwalitatieve projectvoorstellen

“In Nederland is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk voor de invulling van de Decade”, vertelt Cynthia Ortega-Martijn, projectmanager bij Stichting Ocan. “Toen het ministerie in 2016 de eerste tender uitschreef in het kader van de Decade, bleek dat veel organisaties en actieve burgers uit de doelgroep allerlei goede ideeën hadden, maar dat het schortte aan de kwaliteit van de plannen. Dat vond het ministerie heel jammer. Daarom is een aanbesteding uitgeschreven voor een ondersteuningsfunctie, die Stichting Ocan gegund heeft gekregen.”

“Onze ambitie ligt hoog”

Praktisch gezien komt het erop neer dat actieve burgers uit de doelgroep – Nederlanders met roots uit Sub-Sahara-Afrika, Suriname, de Antillen en overige Caraïbische eilanden – of organisaties die met deze doelgroep werken, ondersteuning kunnen aanvragen. De specialisten van Ocan helpen de aanvrager met de formulering van het projectvoorstel, het nadenken over de financiering of – als het plan in een vergevorderd stadium is – de puntjes op de i te zetten. “Onze ambitie ligt hoog”, zegt Ortega-Martijn. “We willen zoveel mogelijk mensen helpen. Toch zijn we afhankelijk van een bepaald budget, waardoor we maximaal tweehonderd adviesaanvragen kunnen behandelen.”

Together we will stand

De ondersteuningsfunctie ‘Together we will stand’ is erop gericht om tools, tips en trucs aan te dragen. “Het kan gaan om mensen met een leuk projectidee, die niet zo goed weten hoe ze het op papier moeten krijgen”, licht Ortega-Martijn toe. “Maar ook om een organisatie die het plan al uitgebreid geformuleerd heeft, maar niet bekend is in de wereld van fondsen. Of denk aan een particulier die alleen in aanmerking kan komen voor financiering als die een stichting opricht.”

Kortom, Ocan zoomt in op de specifieke ondersteuningsbehoefte en past daar het advies op aan. “Het kan gebeuren dat een organisatie uitgebreid begeleid wordt”, zegt Ortega-Martijn. “Maar het is ook mogelijk dat iemand wordt verzocht eerst nog aan de slag te gaan met het plan als dat onvoldoende doordacht is. We proberen hen natuurlijk wel te stimuleren en met tips verder op weg te helpen.”

Op maat gemaakt advies van Stichting Ocan

Actieve burgers of organisaties die in het kader van de Decade een activiteit willen organiseren en daar ondersteuning bij kunnen gebruiken, kunnen een Quickscan invullen op de website van Ocan. Op basis daarvan wordt de adviesaanvraag nader bekeken en ingevuld. Het is ook mogelijk om eerst een van de regionale informatiebijeenkomsten bij te wonen.