Beeldende kunst, muziek en events om de vele dimensies van identiteit te laten zien. Daar draait het om in de tentoonstelling ‘Who do you think you are?’, die de Rotterdamse singer-songwriter Sabrina Starke maakte in TENT in Rotterdam. Samen met kunstenaar Charl Landvreugd creëert zij door middel van beeldende kunst en events een plek waar bezoekers op zoek kunnen naar hun eigen identiteit en waar zij tradities en culturen van verschillende etnische groepen kunnen leren kennen en begrijpen. Starke: “Uiteindelijk willen we allemaal geaccepteerd worden.”

Waarom wilde je deze tentoonstelling maken?

Sinds een aantal jaar zie ik mijn muziek als een middel om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken. Ik werk in mijn muziek altijd met een thema. Identiteit is het thema van mijn nieuwe album Underneath the surface. Dit keer zocht ik naar andere creatieve manieren om met het thema aan de slag te gaan. De tentoonstelling was voor mij een mooie mogelijkheid om meer de diepte in te gaan. Ik wilde een plek creëren waar mensen samenkomen en waar ik een bepaalde boodschap kon overbrengen, namelijk dat we moeten openstaan voor de verhalen van anderen.

Waarom koos je voor het thema ‘identiteit’?

Het is een thema waar iedereen mee bezig is. Ook voor mezelf ben ik er de afgelopen jaren over gaan nadenken. Ik ben geboren in Suriname en kwam als baby naar Nederland. Ik ben hier opgegroeid, maar het Surinaamse deel zit ook in mij. Als ik nog verder de geschiedenis in ga, dan kan ik mijn Afrikaanse roots er ook bij halen. Er zitten al drie verhalen in één persoon. Er is sprake van een bepaalde gelaagdheid, waar geen hiërarchie in zit. Ik ben niet dat of dat, ik voel het me allemaal. Wat ik met dit project wil meegeven is dat we allemaal met meerdere verhalen rondlopen.

Kijk naar alle mensen die hier wonen en samenleven. Die gelaagdheid maakt de stad. Er lopen zoveel mensen rond met allemaal verschillende verhalen. Voor mij is het belangrijk om te laten zien dat identiteit constant in beweging is, vooral omdat mensen zelf constant in beweging zijn. Iedere plek heeft een bepaalde identiteit en als je je daar thuis voelt, dan mag je je die identiteit toe-eigenen. Je mag jezelf erbij laten horen. Het voornaamste is dat we openstaan voor wat we zien, voor de verhalen van anderen.

Wat is je specifieke doel met dit project?

Ik hoop dat mensen hun eigen zoektocht aangaan, zonder dat ze zich te veel laten beïnvloeden door wat om hen heen gezegd wordt. Neem een goed kijkje naar binnen, laat je inspireren. De expositie en de events die we organiseren zijn een uitnodiging om meerdere verhalen te komen aanhoren en zien.

De rode draad is dat iedereen geaccepteerd wil worden en kunnen zijn wie zij of hij wil zijn. Maar door de wereld vol meningen van anderen, durven sommige mensen dit niet of gaan ze bepaalde delen van zichzelf ontkennen. Daarom wil ik met de tentoonstelling voor twee maanden een plek creëren waar mensen het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen laten horen, hun verhaal kunnen delen en zich kunnen laten inspireren door verhalen van anderen. De installatie ‘Under the mango tree’ van Jasper Niens wordt de ontmoetingsplek van de tentoonstelling. Het werk is geïnspireerd op de mangoboom die in veel Afrikaanse dorpen de plek is waar mensen samenkomen en waar kennisoverdracht plaatsvindt.

Wat zou je zelf onder die mangoboom willen vertellen?

Dat uniekheid heel veel schoonheid met zich meebrengt. Dat er zoveel verschillende mensen zijn in Rotterdam, in Nederland, moet gezien worden als verrijking. Er is ruimte voor iedereen. Ik wil het heel erg aanmoedigen dat iedereen vindt wat bij haar of hem past. Dat mensen hier tegenin gaan, of anderen in een hokje willen plaatsen, heeft naar mijn mening te maken met angst. Die angst kan worden weggenomen door face-to-face tegenover elkaar te gaan staan, door andermans verhalen te laten zien. Ga het gesprek aan, kom samen, laat je informeren: dat zijn manieren om een ander beter te begrijpen. We zien er misschien anders uit, maar hebben allemaal dezelfde emoties: we voelen allemaal verdriet, liefde, angst. Uiteindelijk willen we allemaal geaccepteerd worden.

TENT - who do you think you are - IDEM Rotterdam

‘Who do you think you are?’ is van 28 september tot en met 2 december 2018 te zien in TENT Rotterdam. Er hangen werken van onder meer Jasper Niens en Brian Elstak. Daarnaast wordt in samenwerking met schrijfster Christine Otten en organisaties Concrete Blossom, Music Matters, HipHopHuis Rotterdam en Right About Now INC. een reeks van vijf inspirerende events georganiseerd, waarbij muziek, literatuur, dans en voordracht centraal staan. In samenwerking met Gery Mendes ontwikkelt TENT een performance workshop rondom identiteit voor het primair onderwijs. Meer informatie over de tentoonstelling, de events en de educatieve programma’s is te vinden op de website van TENT Rotterdam.