Antidiscriminatievoorziening RADAR heeft in 2021 458 meldingen van discriminatievoorvallen ontvangen in het gebied van de politie-eenheid Rotterdam. Dat is 12 procent meer dan in het jaar ervoor. De extra meldingen gaan voor een groot deel over de coronamaatregelen, zoals de mondkapjesplicht en het coronatoegangsbewijs. De politie registreerde 908 incidenten waarin discriminatie een rol speelt, een stijging van 2 procent.

Dat blijkt uit de monitor Discriminatie politie-eenheid Rotterdam 2021. In de monitor zijn de meldingen bij RADAR, de registraties door de politie en verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens opgenomen.

Coronamaatregelen

RADAR kreeg veel meldingen binnen van inwoners met principiële bezwaren tegen coronavaccinaties en het coronatoegangsbewijs (QR-code). Ruim 50 melders voelden zich gediscrimineerd omdat zij zonder QR-code geen toegang kregen tot horecagelegenheden, sportvoorzieningen en evenementen, of omdat zij als ongevaccineerde anders behandeld werden. Ook kwamen meldingen binnen van mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen en toch werden geweigerd. Ook de politie registreerde enkele incidenten met winkels en zorgverleners die de uitzondering op de mondkapjesplicht niet erkenden.

Meest gemeld

Bijna de helft van de meldingen bij RADAR en de politieregistraties gaat over discriminatie op grond van herkomst. De arbeidsmarkt is het terrein waarop de meeste gemelde incidenten plaatsvinden (1 op de 5), gevolgd door commerciële dienstverlening (ongelijke behandeling of discriminerende bejegening door winkels, banken, verzekeraars of vervoersbedrijven) en collectieve voorzieningen (door melders die zich gediscrimineerd voelen door zorgaanbieders en gemeentelijke instanties). Ook over het terrein huisvesting kwamen meldingen binnen. Meerdere woningzoekende melders voelden zich vanwege hun afkomst ongelijk behandeld door verhuurders.

RADAR ontving verder meer meldingen over de grond nationaliteit dan in 2020. Deze meldingen kwamen van mensen zonder Nederlandse identiteitspapieren of met een tijdelijke verblijfsvergunning. Zij voelden zich uitgesloten omdat zij bijvoorbeeld geen telefoonabonnement konden afsluiten, bankrekening konden openen of woonruimte mochten huren.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens ontving 128 verzoeken om een oordeel van inwoners uit het gebied van de politie-eenheid Rotterdam. In 2020 waren dit er 86. De meeste verzoeken gingen over discriminatie op grond van leeftijd en herkomst. Over 13 zaken bracht het College een oordeel uit, waarvan in 7 gevallen sprake was van verboden onderscheid.

Over de Monitor Discriminatie 2021

De Monitor Discriminatie 2021 is samengesteld op basis van meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen, politieregistraties van discriminatie-incidenten en verzoeken bij het College voor de Rechten van de Mens. Hierdoor geeft de monitor een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling van discriminatie-incidenten in het gebied van de politie-eenheid Rotterdam. Desondanks ligt het aantal incidenten in werkelijkheid een stuk hoger dan de in de monitor genoemde cijfers. Onderzoek toont aan dat slechts 3 procent van de discriminatie-ervaringen wordt gemeld bij een instantie die discriminatie registreert.

Deze monitor bestaat uit een interactieve pdf. Sommige webbrowsers geven deze rapportage niet goed weer. U kunt dan de online versie lezen. Voor de weergave met de hoogste kwaliteit gebruikt u Acrobat Reader.