Tientallen professionals en actieve burgers kwamen donderdag 14 november naar Centrum de Middenweg voor het Kennisatelier ‘Je zou maar moslim zijn…’ Het Kennisatelier werd geopend door IDEM-onderzoeker Mariska Jung, die de belangrijkste signalen, cijfers en achtergronden verzamelde op het gebied van islamofobie in Rotterdam.

Het Kennisatelier werd georganiseerd in samenwerking met Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) en Centrum de Middenweg. De beleidsmedewerker van SPIOR benadrukte het belang van investeren in persoonlijke contacten tussen verschillende groepen, om kloven te overbruggen en begrip te vergroten. Centrum de Middenweg, dat is opgericht voor en door moslims, faciliteert die persoonlijke contacten graag: “Iedereen is hier welkom”, zei Anna Vogel van Centrum de Middenweg, “behalve uitingen van exclusie.”

Handelingsverlegenheid

Toch is dat waar veel moslims in het dagelijks leven mee te maken krijgen, zoals exclusie op de woning- of arbeidsmarkt. Fatiha Azzarhouni van Leiden Islam Academie merkte dat er veel behoefte is aan kennis over de islam en islamofobie. Daarom maakte ze een podcast- en videoserie voor onderwijzers in het basis- en voortgezet onderwijs waarin ze ingaat op hun vragen. “Ik heb gemerkt dat wanneer religie om de hoek komt kijken, en dan vooral met de islam, leraren verstarren.” Door middel van de video’s en podcasts wil ze die handelingsverlegenheid tegengaan.

Arbeidsmarkt

De meeste meldingen die gedaan worden van moslimdiscriminatie hebben betrekking op de arbeidsmarkt. Odile Verhaar en Anja Pranger van het College voor de Rechten van de Mens gingen nader op dit onderwerp in. Zij bespraken enkele casussen over zaken die zij kregen voorgelegd van moslimdiscriminatie op de werkvloer. De uitspraak die het college kan doen, is erg contextafhankelijk: zo kan een verpleegkundige uit hygiënisch oogpunt verplicht worden om met korte mouwen te werken, terwijl dat voor een ziekenhuismedewerkster op een andere afdeling niet verplicht kan worden.

Na de presentatie gingen deelnemers in kleine groepen in discussie over een casus van een meisje in een hotel, dat verplicht werd zonder hoofddoek te werken. Hierbij ging het vooral om het neutraliteitsbeginsel: tot op welke hoogte kan een werkgever zich beroepen op het neutraliteitsbeginsel bij het verbieden van religieuze uitingen door werknemers, zoals een hoofddoek?

Belegde broodjes, salades en zoete lekkernijen: de bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke lunch, verzorgd door Centrum de Middenweg, terwijl de deelnemers ondertussen nog napraatten over de casus.

Meer weten over moslimdiscriminatie?