Hilda van Reeuwijk is de nieuwe netwerker van IDEM Rotterdam. Sinds 1 september 2022 is die aan de slag gegaan. Je kan Hilda tegenkomen bij onze Kennisateliers, tijdens een netwerkmoment of een persoonlijke afspraak.

Hilda werkt sinds 2012 in het jeugd- en jongerenwerk in Rotterdam. ‘Nog voordat ik wist dat ik in Rotterdam aan de slag mocht, was ik met één blik op de skyline verknocht aan de stad’, vertelt die. ‘Ik werd verliefd op de diversiteit van de stad, maar merkte ook dat sommige mensen harder moesten knokken dan andere omdat ze gewoonweg niet dezelfde kansen kregen.’

Gelijke kansen

Hilda zet zich dan ook graag in om bij te dragen aan het creëren van meer gelijke kansen. ‘De behoefte aan een inclusieve samenleving heb ik altijd gevoeld’, zegt Hilda. ‘Ik heb mij in mijn werk altijd hard gemaakt voor een inclusiever en sensitiever beleid. In mijn werk stond netwerken en innoveren centraal, om gezamenlijk tot preventieve interventies te komen die kunnen bijdragen aan eerlijker kansen voor jongeren.’

Inclusie

In de hoedanigheid als jongerenwerker, leerde Hilda IDEM vanaf het begin in 2016 al kennen. ‘Ik nam altijd met veel passie en plezier deel aan de Kennisateliers’, legt die uit. ‘De tools en netwerkcontacten die ik er opdeed, kon ik goed gebruiken in mijn werk. Toch voelde ik een groeiende kriebel om me nog meer te verdiepen in en werken aan inclusie. Dus waar kon ik dat beter doen dan bij IDEM zelf?’

Vreugdedansjes

Hilda kijkt ernaar uit om de Rotterdamse professionals nóg beter te leren kennen. ‘De dag dat ik hoorde dat ik bij IDEM aan de slag kon, maakte ik een dansje’, zegt die. ‘Ik hoop dan ook op een toekomst met veel mooie samenwerkingen en nog meer geluksdansjes.’

Contact

Wil je Hilda leren kennen, heb je een vraag over inclusie of wil je meer weten over IDEM en het netwerk? Stuur dan een mail naar Hilda via h.vanreeuwijk@radar.nl