Sjaak van der Linde is de nieuwe directeur-bestuurder van RADAR, Art. 1 en IDEM Rotterdam. Tien jaar geleden verruilde hij zijn economische carrière voor een loopbaan in de maatschappelijke en sociale sector. “Er is nog steeds een scheefgroei in de kansen die mensen krijgen.”

Sjaak van der Linde begint op 1 februari als directeur-bestuurder van RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam. Vlak voordat hij aan deze nieuwe baan begint, ging hij nog een paar dagen schaatsen op de Weissensee en aansluitend cultuur snuiven in München. Om het hoofd leeg te maken. Hij houdt van sport: is een fervent hardloper, fietser, schaatser en doet aan yoga. “Ook voor organisaties is het belangrijk dat ze in beweging blijven”, zegt hij. “Dat doe je onder meer door leiderschap te tonen, je aan te passen aan de relevante ontwikkelingen, door hierover goede gesprekken te voeren met elkaar, waar nodig urgentie te creëren en elkaar ruimte te geven voor ontwikkeling.”

Gevraagd naar woorden die hem typeren, noemt hij ‘beschouwend’ en ‘daadkrachtig’. Ogenschijnlijk een tegenstelling, maar Sjaak onderstreept dat het één niet zonder het ander kan: “Ik heb vanuit mijn rol geregeld de behoefte zaken op enige afstand te bekijken om te helpen zorgen dat we ‘de juiste dingen doen’. Hierbij wil ik niet te snel oordelen om een goed beeld te krijgen van de context. Aan de andere kant wil ik vooruit en moet je geen zaken laten liggen die vragen om een besluit. Ook dat is mede mijn taak.”

Rechtvaardigheid

“Wat ik van huis uit heb meegekregen is een gevoel voor rechtvaardigheid. Ik maak me zorgen over hoe de welvaart is verdeeld en hoe rechtvaardig dat tot stand komt. Er is nog steeds een scheefgroei in de kansen die mensen krijgen. Recent las ik het werk van Piketty en dat bevestigt en verdiept mijn beeld daarvan. Voor sommigen lijkt het alsof ze niet succesvol mogen zijn. Dat raakt zeer aan het thema gelijke behandeling waar RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam zich voor inspannen. De functie bij deze organisaties sprak me direct aan. Al ben ik me daarbij ook bewust van mijn positie als witte man met dan geen zeven, maar wel zes vinkjes.”

Vroeg groot

“Als kinderen in een gezin met twee dove ouders, waren mijn broer, zussen en ik al vroeg groot. Gesprekken met school of instanties, kwamen meestal op mijzelf neer. Het kwam regelmatig voor dat mijn vader anders werd behandeld door zijn doofheid: toen hij zijn baan verloor, in gesprekken met instanties als de gemeente of de bank en dorpsgenoten die het lastig vonden of soms zelfs weigerden met hem in gesprek te gaan. Steun van een organisatie als RADAR was in die tijd zeer welkom geweest.”

Beperking

“Mijn vader was stoffeerder, hij verstond zijn vak. Maar hij was een slimme man die liever iets met zijn hoofd in plaats van zijn handen had gedaan. Dat was toen niet mogelijk door zijn beperking. Dat ik wel de kans heb gekregen om te studeren, vind ik een groot voorrecht. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als consultant en later als interimmanager. Ik kijk daar nu op terug als een vlucht uit de armoede en gevoelde beperkingen in mijn jeugd. Uiteindelijk voel ik me beter thuis in de maatschappelijke en sociale sector, omdat dit raakt aan mijn identiteit.”

Ongemakkelijk

“Het valt me nu ook op hoe groot de rol van discriminatie en gelijke behandeling is in het publieke debat. Elke dag kun je er wel wat over vinden in het nieuws. Het is niet altijd een makkelijk onderwerp want het roept veel emoties op. Als ik erover praat met mensen in mijn directe omgeving kan het zeker ongemakkelijk worden. Ik vind dat niet per se vervelend want het betekent dat je iets wezenlijks raakt. In mijn jeugd heb ik normen en waarden meegekregen waar we anno nu heel anders naar kijken. De weg naar een inclusieve samenleving is wat dat betreft ook een persoonlijke ontwikkeling.”

Over Sjaak van der Linde

Sjaak van der Linde (9 december 1970) is per 1 februari 2023 directeur-bestuurder bij Stichting RADAR Inc. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en rondde daarna een postdoctorale controlleropleiding af. Hij startte zijn loopbaan als consultant bij KPMG Management Consulting. In 2013 maakte hij de overstap naar maatschappelijke en sociale sector. Hij was werkzaam als manager bij Raamwerk (gehandicaptenzorg) en als directeur bij Participe (welzijn en zorg). Voor hij bij RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam aan de slag gaat was hij directeur bij Bibliotheek AanZet. Sjaak groeide op in Nieuwerkerk aan de IJssel en woont sinds 1992 in Rotterdam. Hij is getrouwd met Carola en heeft twee dochters: Puck en Isabel.