Lisette Tanis-Pinas heeft haar vertrek aangekondigd als directeur-bestuurder van RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam. Aanleiding is haar aanstelling als strategisch adviseur van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

Lisette Tanis-Pinas: “De aandacht voor meer inclusie en het bestrijden van discriminatie groeit. Daarmee wordt de urgentie van een nationale aanpak zichtbaar. Ook voor organisaties als RADAR, die op lokaal en regionaal niveau bijdragen aan een inclusieve samenleving en dichtbij de slachtoffers van discriminatie staan, is een sterk nationaal beleid van groot belang. Daar ga ik me voor inzetten.”

Lisette trad twee jaar geleden aan als lid van de raad van bestuur. In deze periode heeft ze zich onder andere beziggehouden met het versterken van de bedrijfsprocessen en het intensiveren van een multidisciplinaire werkwijze.

De raad van toezicht noemt het vertrek onverwacht, maar heeft begrip voor de persoonlijke keuze van de directeur-bestuurder. “Ondanks dat we afscheid gaan nemen van Lisette, doet het ons deugd dat we ook in de toekomst met elkaar verbonden blijven in het streven naar meer inclusie en het bestrijden van discriminatie”, verklaart Gemma Lago, voorzitter van de raad van toezicht.

Lisette blijft tot uiterlijk 1 oktober 2022 bij RADAR Inc. om de lopende zaken af te ronden en de overdracht voor te bereiden. De procedure voor het werven van een (interim-)bestuurder voor RADAR Inc. wordt op korte termijn gestart.