Wat maakt iemand Rotterdammer?  Dat is de vraag die vrijdagmorgen 4 november in het Timmerhuis op tafel ligt tijdens de 15e Dag van de Dialoog. Twaalf tafels – de meeste tafelgenoten ontmoeten elkaar voor het eerst– gaan in gesprek over het thema ‘Je suis Rotterdammer’.

Aan tafel 10 voelt iedereen zich Rotterdammer, een enkeling uitgezonderd maar die zou het in ieder geval graag willen zijn. “Deze stad heeft mij de vrijheid gegeven om mijn eigen mening te laten horen, mezelf te laten zien en mijn talenten te ontplooien”, begint een van de deelnemers. “Rotterdam blijft verrassen. Ik ben een ambassadeur geworden van de stad”, wil een ander kwijt. Weer een ander weet zich nog precies het moment te herinneren dat ze zich een Rotterdammer ging voelen: “Na mijn nachtdienst reed ik over de Willemsbrug en dacht: dit is mijn stad, hier wil ik wonen”.

Het multiculturele karakter van Rotterdam krijgt veel lof, maar de stad heeft ook rauwe kanten. “Rotterdam heeft al het goede en al het slechts”, vat iemand samen. Voor een ander betekent Rotterdammer zijn ook: je verantwoordelijkheid nemen en een ander durven aanspreken op zijn gedrag. Maar dat spreekwoordelijk ‘recht voor z’n raap’ kan volgens sommige tafelgenoten juist weer makkelijk omslaan in bemoeizucht.

Dromen voor de toekomst, tot slot. Die kunnen ook heel alledaags zijn: “Dat mijn kinderen ongestoord met hun vrienden op het pleintje voor de deur mogen chillen zonder dat de buren direct de politie bellen. In mijn gedroomde toekomst mag iedereen een Rotterdammer zijn”

Balans opmaken

Op deze 15e editie maakt voorzitter René Kronenberg van Stichting In Dialoog de balans op. De eerste Dag van de Dialoog werd op 12 oktober 2002 gehouden uit maatschappelijk ongenoegen over de vervreemding tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het was dik een jaar na de aanslagen op de Twin Towers in New York. Andere gemeenten volgenden in rap tempo, in 2014 deed het recordaantal van 125 gemeenten mee. Hoewel de opzet door de jaren heen werd aangepast, bleef de gedachte achter de Dag van de Dialoog onveranderd: “Ik ben een dialoog-believer. Laten we eenmaal per jaar de tijd nemen om geïnspireerd te raken door elkaar en stil te staan bij acties voor de toekomst”, zegt René Kronenberg.

Dialoog Award

De Dialoog Award  Rotterdam, die dit jaar voor de tiende keer wordt uitgereikt, is voor Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam. Het comité streeft ernaar om het gedachtegoed van Erasmus levend te houden. Indirect gaat de Award daarmee naar Rotterdams bekendste inwoner die in zijn tijd een warm pleitbezorger was van de dialoog, die uitdroeg dat mensen begrip moeten hebben voor elkaars standpunten en stelde dat humor te verkiezen is boven geweld als het gaat om zaken op te lossen.

De Dag van de Dialoog is dit jaar georganiseerd in samenwerking met IDEM Rotterdam en Misa.

Foto: Deelnemers van een dialoogtafel gaan na afloop van het gesprek met elkaar op de foto. Op de Dag van de Dialoog worden veel nieuwe contacten gelegd.