Wat is integratie?

Integratie is een omstreden term, die gebruikt wordt in uiteenlopende betekenissen. Sommigen gebruiken de term daardoor liever niet. Wij gebruiken “integratie” als koepelterm voor onderwerpen en thema’s die raken aan de verhoudingen tussen verschillende groepen Rotterdammers, de situatie van nieuwkomers in de stad, en de samenhang en tegenstellingen waar mensen tegenaan lopen.

Belangrijke onderwerpen

Veel onderwerpen hebben te maken met integratie. Een aantal thema’s komt vaak terug in maatschappelijke discussies rond integratie en is ook in Rotterdam van groot belang. Daarbij gaat het om:

  • Wonen, werken en leren: sociaaleconomische verschillen tussen Rotterdammers.
  • Nieuwkomers: welke plek hebben vluchtelingen en arbeidsmigranten in de stad?
  • Verhoudingen in de buurt: polarisatie en dialoog.
  • Etnische segregatie en huisvesting: veranderingen in de samenstelling van de bevolking van verschillende wijken.
  • Radicalisering: religieus en politiek extremisme.

Stadsbeeld Integratie

Meer informatie over deze onderwerpen en de Rotterdamse situatie kan je vinden in ons Stadsbeeld integratie . Hierin geven we eerst een toelichting op het Rotterdamse beleid met betrekking tot het thema integratie. Daarna gaan we in op de stand van zaken met betrekking tot integratie in Nederland en Rotterdam.

Lees de samenvatting van het Stadsbeeld integratie

Lees het Stadsbeeld integratie

Beleid gemeente

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema integratie. Bovendien worden integratievraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. In het overzicht beleid integratie vind je de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met integratie op een rij.

Netwerk Kennisatelier integratie

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. Het overzicht Netwerk Kennisatelier integratie laat zien welke organisaties zijn aangesloten. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om te overleggen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in heel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor integratie tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.

Verslagen

Verslag Kennisatelier Integratie d.d. 30 mei 2016

Verslag housewarmingsessie integratie d.d. 21 maart 2016

 

Stedelijk expertisecentrum voor integratie, discriminatie en
(lhbt-)emancipatie.

Privacy Policy   

 

 

 

Volg ons

   

IDEM ROTTERDAM IS EEN PROJECT VAN RADAR / ART.1