Samenwerking en mogelijke alliantievorming. Daar draait het om in dit IDEM Kennisatelier op donderdag 5 juli. De organisatie COC is de gastheer van dit kennisatelier.

Onder leiding van journalist en schrijver Sander de Kramer gaat het een middag lang over de kracht van samenwerking, waarom onderlinge goede verhoudingen belangrijk zijn bij de emancipatie van de lhbt-gemeenschap en wat het hen oplevert. Inzet is om tot concrete afspraken en betere samenwerking te komen tussen de Rotterdamse organisaties die in dit kennisatelier zijn vertegenwoordigd. Na een inspirerend verhaal van Sander over zijn betrokkenheid en inzet bij de daklozenkrant is het tijd om ter zake te komen.

Knelpunten

Sander de Kramer legt uit dat hobbels wegnemen alleen kan als ‘problemen’ bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Organisaties met veelal dezelfde belangen, namelijk een betere positie in de maatschappij voor de lhbti-gemeenschap, maar die hiervoor onvoldoende financiële middelen of tijd hebben, kunnen baat hebben bij elkaars hulp en expertise. Concurrentie, geldstromen en visieverschil worden genoemd als mogelijke knelpunten voor samenwerking. De deelnemers wordt gevraagd om samen na te denken over de vraag waar ze naar toe willen. Hoe kunnen ze beleidsmatig op een lijn komen en samen optrekken in hun lobby naar de gemeente? Waar zien de organisaties kansen ten aanzien van het nieuwe coalitieakkoord?

Roze Sociale Kaart

Mooi voorbeeld van wat de samenwerking voort kan brengen (naast de Veiligheidsalliantie en het Roze Stembus Akkoord) is de Roze Sociale Kaart. Deze biedt een overzicht waar je de organisaties kunt vinden in de stad. Bezoekers kunnen zoeken in categorieën als vrije tijd, veiligheid, gezondheid en belangenorganisaties. Je kunt de kaart vinden op www.rozesocialekaartrotterdam.nl.

Pride Rotterdam

Hester van Pride Rotterdam presenteert het programma voor Pride Rotterdam 2018, met als thema Port of Love. (27 t/m 30 sept) De droom van Pride Rotterdam is een inclusieve stad. Hester vraagt de deelnemende organisaties daarom na te denken over de concrete bijdrage die ze willen leveren. Op die manier wordt het evenement nog groter gedragen door alle mensen die de lhbti-doelgroep ondersteunen en zo de stad nog meer inclusief maken.

Concrete afspraken

Er worden concrete afspraken gemaakt over samenwerkingsprojecten op verschillende thema’s en er word uitgesproken dat er minimaal twee maal per jaar een bijeenkomst georganiseerd zal worden zoals deze, waarin de organisaties elkaar weer tegenkomen. Op korte termijn komen Humanitas, COC en RADAR bijeen om alvast een voorzet te geven om de gezamenlijke visie op het coalitieakkoord te bespreken.