More

6 april 2020 14:00 - 16:30

Het Gemaal

Pretorialaan 141

** Update **

De workshop ‘Handelingsperspectieven bij radicalisering’ is helaas geannuleerd. IDEM Rotterdam volgt de richtlijnen van het RIVM om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Een van de aanbevelingen is om sociale contacten te beperken. IDEM vindt dat de gezondheid van bezoekers voorop moet staan en heeft om die reden besloten om de bijeenkomst op 6 april 2020 niet door te laten gaan.

Rotterdam wil een veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Met de ‘Aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie’ wil de afdeling Veiligheid van de gemeente Rotterdam hieraan bijdragen. Daarnaast heeft de aanpak als doel om polarisatie te verminderen. 

Net als de gemeente, zetten verschillende andere organisaties in de stad zich in om gewelddadig gedrag dat ideologisch gedreven is tegen te gaan. De gemeente wil dan ook een beroep doen op kennis van partners in de stad en hun deskundigheid bevorderen. Daarom organiseert IDEM Rotterdam samen met de gemeente de workshop ‘Handelingsperspectieven bij radicalisering’. 

Professionals worden van harte uitgenodigd voor deze workshop over radicalisering en extremisme.
De bijeenkomst staat in het teken van basiskennis over de thema’s, herkennen en signaleren van radicalisering en concrete handelingsperspectieven. 

Praktische informatie

Datum: maandag 6 april 2020 
Tijd: 14.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur; na afloop hapje en drankje)
Locatie:  Gemaal op Zuid (Pretorialaan 141, 3072 EL Rotterdam) 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar meld je wel even aan!