More

Starts in 4 Days, 28 Minutes

24 juni 2021 13:00

Online training. Voor raadsleden en fractie-ondersteuners. Deelname is kosteloos.

Hoe gender-inclusief is jouw gemeente?

Gemeentelijk beleid en regelgeving dient, vertegenwoordigt en betrekt álle burgers. Ongeacht verschillen in sekse, gender, geaardheid, achtergrond of andere identiteitsbepalende kenmerken. Maar gebeurt dat in werkelijkheid ook écht? Inclusief-zijn gaat niet vanzelf. We hebben allemaal (onbewust) onze
stereotyperingen en vooroordelen en handelen daar (onbewust) ook naar. En dat leidt tot ongewenste gendereffecten, ook in gemeentelijk beleid en regelgeving.

Bron: Nederlandse Vrouwenraad