More

14 oktober 2021 11:30

Welke strategieën heeft men om te reageren op impliciet en expliciete vormen van discriminatie? Ga je de confrontatie aan of ontwijk je liever het conflict? In de workshop wordt ingegaa op het onderzoek dat Jurriaan Omloo in opdracht van RADAR/Art.1. heeft gedaan naar de impact van discriminatie ervaringen en hoe mensen reflecteren op hun reacties op dergelijke voorvallen. Mensen zetten een breed pallet aan ‘copingstrategieën’ in, die per persoon en situatie, per moment en context verschillen. “Verzetten, vermijden of veranderen? Reageren op discriminatie en stigmatisering” – Jurriaan Omloo, 2020.

Birol Ona geeft een workshop over de IPT: Inclusivity Pathway Training. Deze training gaat ervan uit dat inclusiviteit niet een onderwerp is waar je eenmalig aandacht aan besteedt of er 1 of enkele trainingen in volgt, maar een manier van denken en functioneren is, waar continue aandacht voor nodig is en er continu aan gebouwd dient te worden; vandaar een Pathway. Deze training is ontwikkeld door Aminata Cairo vanuit de Haagse Hogeschool in samenwerking met Hogeschool Inholland en Universiteit Leiden. Tijdens deze workshop wordt de Pathway kort toegelicht en worden de deelonderwerpen ‘Brave en Save spaces’, ‘Positionality’ en ‘Connecting with someones story’ aan bod komen, waarbij het creëren van een veilige setting aan bod komen, waarmee het mogelijk wordt je verhaal te delen met de ander (safe en brave), je probeert te begrijpen dat iedereen een eigen rugzak mee heeft welke mede bepaalt hoe hij/zij zich verhoudt tot de ander (positionality) en hoe je als je de voorgaande weet echt contact kunt maken met het verhaal van de ander (connecting). 

Je kunt je hier aanmelden.