More

Starts in 20 Hours, 10 Minutes

2 december 2021 09:00

LET OP: Dit Kennisatelier vindt online plaats. Vanwege de oplopende coronabesmettingen hebben wij besloten dit Kennisatelier online doorgang te laten vinden en niet fysiek op locatie. Voor vragen mail naar info@idemrotterdam.nl. Aanmelden kan nog steeds via onderstaande knop!

“Het houdt niet op, niet vanzelf…”, zo luidt de slogan van de Sire-campagne tegen huiselijk geweld. In de praktijk blijkt huiselijk geweld zelfs mét hulp vanuit wijkteams, Veilig Thuis en gespecialiseerde instellingen moeilijk te bestrijden. Bij meer dan de helft van de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis, is het anderhalf jaar later nog niet veilig. Het lijkt niet te lukken om de cirkel van geweld structureel te doorbreken.

Hoe kan dat? Onderzoek laat zien dat bij de aanpak nog te weinig sprake is van een integraal en systeemgericht hulpaanbod. Hierbij zouden zowel de pleger als het slachtoffer als eventuele kinderen een op hen afgestemd hulpaanbod moeten krijgen. De focus is aan het verschuiven van het slachtoffer naar het hele gezin. Termen als slachtoffer, dader en schuld, onschuld raken steeds meer op de achtergrond.

Arosa, specialist in hulp en begeleiding bij huiselijk geweld, vertelt in dit Kennisatelier over hun vernieuwende pilotprojecten, zoals ‘take-a-break’, een kortdurende interventie om het geweld te stoppen en opname in opvang te voorkomen, of plegeropvang en -hulp voor cliënten met een tijdelijk huisverbod. In de rust die hierdoor ontstaat, kan Arosa met beide partners gezamenlijke doelen en veiligheidsafspraken opstellen.

Tijdens dit Kennisatelier luisteren we niet alleen naar ervaringsverhalen, maar onderzoeken we ook onze eigen aannames ten aanzien van huiselijk geweld, stappen we weg bij het zwart-wit denken en proberen we op zoek te gaan in het grijze gebied naar wat werkt bij de hulpverlening aan gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld.

Denk jij met ons mee?

Praktische informatie
Wanneer? 
Donderdag 2 december 2021, van 9.20 uur tot 12.00 uur 

Waar?
Online, via Zoom. Je ontvangt de link naar de vergadering in je mail (check ook je spam/inbox overig).

Voor wie? 
Rotterdamse professionals die meer willen weten over de nieuwe visie op het structureel doorbreken van de cirkel van huiselijk geweld en veelbelovende projecten op dit vlak.

Programma 

9.00 uur inloop 
  
9.30 uur welkom door Karin Oppelland, IDEM Rotterdam 
    
9.35 uur Wat zijn uw aannames met betrekking tot huiselijk geweld? 
 
9.45  uur  inleiding door Jolanda Gerritsen, directeur zorg Arosa
 
10.00 uur ervaringsverhalen van Cindy den Hartog en Jurgen Damen,
ervaringsdeskundigen bij Arosa 
    
10.30 uur pauze 
 
10.45 uur presentatie van de pilots Take a Break en Plegeropvang van Arosa

11.05  uur verder praten in kleine groepen

11.35 uur terugkoppeling en afsluiten

12.00 uur napraten/netwerken

Dit Kennisatelier wordt medegeorganiseerd door Arosa.