More

5 april 2019 15:00

Universiteit Utrecht

Domplein 29

Weliswaar niet in Rotterdam, maar daarom niet minder relevant. De jaarlijkse Artikel 1-lezing van de Universiteit Utrecht gaat dit jaar over discriminatie door algoritmes. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn algoritmes niet objectief. Veelal zijn er – meestal onbewust – stereotypen of vooroordelen ingebouwd in algoritmes, waardoor data of de toepassing ervan wordt gekleurd. Denk bijvoorbeeld aan prijsdiscriminatie bij het online winkelen: als je IP-adres veronderstelt dat je in ’t Gooi woont, kan de prijs voor een product zomaar hoger zijn dan wanneer je in Feijenoord online shopt. Tijdens de Artikel 1-lezing op 5 april 2019 belichten vier wetenschappers de ethiek, technologie, de rol van het recht en de gelijkebehandelingswetgeving:

  • Jeroen van den Hoven (hoogleraar ethiek en technologie aan de TU Delft) zal een technologisch-ethisch perspectief geven op de materie
  • Bart Jan van Ettekoven (voorzitter Afdeling Bestuursrecht-spraak bij de Raad van State en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam) besteedt aandacht aan de vraag hoe in de rechtspraak met het risico van discriminatie door algoritmes wordt omgegaan
  • Anna Gerbrandy (hoogleraar mededingingsrecht aan de Universiteit Utrecht) gaat in op de vraag hoe regulering van nieuwe technologieën het beste vorm kan krijgen
  • Frederik Zuiderveen Borgesius (onderzoeker bij LSTS Law, Science, Technology & Society, Vrije Universiteit Brussel) bespreekt de problematiek vanuit het gegevensbeschermingsrecht en de Europese gelijke behandelingsrichtlijnen